Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

5   Styrererepresentantar i allmennaksjeselskap, etter kjønn og utdanningsnivå. 1. januar 2006
Utdanningsnivå Styrerepresentantar i alt Kjønn
I alt Prosent Kvinner Menn
I alt Prosent I alt Prosent
I alt 2 579  100,0  459  100,0 2 120  100,0
Grunnskule 51 2,0 6 1,3 45 2,1
Vidaregåande  527 20,4 91 19,8  436 20,6
Høgare utdanning, låg  958 37,1  190 41,4  768 36,2
Høgare utdanning, høg  676 26,2  131 28,5  545 25,7
Anna  367 14,2 41 8,9  326 15,4

Standardtegn i tabeller