Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

4   Styrerepresentantar i allmennaksjeselskap, etter kjønn og alder. 1. januar 2006
Aldersgrupper Styrerepresentantar i alt Kjønn
I alt Prosent Kvinner Menn
I alt Prosent I alt Prosent
I alt 2 579  100,0  459  100,0 2 120  100,0
25-34 år  106 4,1 41 8,9 65 3,1
35-44 år  684 26,5  174 37,9  510 24,1
45-54 år  932 36,1  174 37,9  758 35,8
55-66 år  741 28,7 69 15,0  672 31,7
67 år og eldre  116 4,5 1 0,2  115 5,4

Standardtegn i tabeller