Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

3   Tal på og del av eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar, og vararepresentantar i allmennaksjeselskap, etter kjønn. 1. januar 2006
       I alt Tal på Del av
       Kvinner      Menn      Kvinner      Menn
Eigarvalde styrerepresentantar, tilsettevalde styrerepresentantar og vararepresentantar i alt 2 998  574 2 424 19,1 80,9
Eigarvalde styrerepresentantar 2 327  395 1 932 17,0 83,0
Tilsettevalde styrerepresentantar  252 64  188 25,4 74,6
Vararepresentantar  419  115  304 27,4 72,6

Standardtegn i tabeller