Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

2   Styrerepresentantar i allmennaksjeselskap, etter kjønn. 1. januar 2006
  Styrerepresentantar i alt Kjønn
  I alt Prosent Kvinner Menn
  I alt Prosent I alt Prosent
I alt 2 579  100,0  459 17,8 2 120 82,2
Styreleiar  490  100,0 12 2,4  478 97,6
Nestleiar  102  100,0 13 12,7 89 87,3
Styremedlem 1 987  100,0  434 21,8 1 553 78,2

Standardtegn i tabeller