Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

1   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar. 1. januar 2006
  Talet på føretak Talet på føretak
som oppfyller krav
Del av føretaka
som oppfyller krav
Føretak i alt  491 86 17,5
Føretak som har krav om både eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar 71 17 23,9
Føretak som berre har krav om eigarvalde styrerepresentantar  420 69 16,4

Standardtegn i tabeller