Statistisk sentralbyrå


Straffesakskjeden

4   Lovbrudd anmeldt 1997, etter type lovbrudd og avgjørelse (per 1.1.2002). Prosent
Type lovbrudd1 I alt Ikke straffbart forhold Henlagt, mang-lende opplys-ning om gjer-nings-person Henlagt, manglende bevis Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Avgjort i domstol Andre oppklarte Overført annet politidistrikt Ukjent Antall i alt
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Annen straff Frifinnelse
Alle typer lovbrudd  100 3 42 10 1 2 5 0 12 17 0 1 4 10 0 2 1 2 6  431 608
                                         
Forbrytelser  100 2 54 9 1 1 3 0 4 16 0 1 4 9 0 2 0 2 6  308 055
Forbrytelser mot straffeloven  100 2 58 9 1 1 3 0 3 15 0 1 3 8 0 2 0 2 5  286 605
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet  100 20 60 - - - - - - 20 - - - 20 - - - - - 5
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode  100 - 25 25 - - - - - - - - - - - - - - 50 4
Forbrytelse mot statsmaktene  100 -  100 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Annet  100 - - 33 - - - - - - - - - - - - - - 67 3
Forbrytelse i den offentlige tjeneste  100 67 2 15 1 0 1 - - 2 - - 1 0 - 1 0 - 11  512
Vinningsforbrytelse  100 63 13 - - - - - - 13 - - 13 - - - - - 13 8
Brevbrudd  100 43 14 - - - 14 - - 29 - - 29 - - - - - - 7
Misbruk av myndighet  100 71 - 15 - - - - - 2 - - 1 1 - - - - 12  194
Annet  100 66 2 16 2 0 1 - - 2 - - 1 0 - 1 1 - 11  303
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  100 2 1 9 1 5 3 0 7 61 1 2 14 37 1 6 0 4 6 1 003
Vold mot offentlig tjenestemann  100 1 1 7 1 5 3 0 6 65 1 2 16 40 1 6 0 5 6  777
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann  100 2 1 8 1 3 6 - 8 63 - 2 13 35 2 11 - 5 2  131
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming  100 7 - 30 - 7 - - 3 27 - - 10 17 - - - - 27 30
Annet  100 9 6 20 3 6 6 - 15 28 5 2 5 15 - 2 2 2 3 65
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  100 2 63 9 1 2 3 1 3 10 0 1 2 6 0 1 0 2 4 4 782
Opprør og oppløp mv.  100 67 - - - - - - - 33 - - - 33 - - - - - 3
Rasediskriminering  100 21 17 19 4 - 9 2 - 9 - - - 2 - 6 - 2 17 47
Oppfordring til straffbar handling mv.  100 38 - 50 - - - - - 13 - - 13 - - - - - - 8
Brevbrudd  100 24 21 33 3 - 6 - - 6 - - 3 3 - - - - 6 33
Innbrudd  100 1 67 8 0 2 2 1 2 11 0 1 2 6 0 1 0 2 4 4 448
Annet  100 14 10 19 2 10 7 2 20 6 1 - 0 4 0 0 2 1 7  243
Allmennfarlig forbrytelse  100 3 2 9 0 2 5 0 11 53 1 3 17 30 0 2 0 7 8 16 839
Forsettlig forvoldelse av ildebrann  100 1 24 19 - 18 3 1 4 25 3 1 6 11 2 2 - 1 6  186
Uaktsom forvoldelse av ildebrann  100 9 15 22 1 12 5 0 11 5 1 0 1 2 - 0 0 - 18  203
Narkotikaforbrytelse  100 3 1 8 0 2 5 - 12 54 1 3 18 30 0 1 0 8 7 15 130
Grov narkotikaforbrytelse  100 2 1 9 0 1 2 - 1 67 - 5 4 53 0 4 0 4 13 1 039
Annet  100 10 26 19 1 2 3 - 10 15 1 - 5 7 1 1 1 2 9  281
Falsk forklaring  100 17 1 22 2 1 5 0 2 44 0 3 21 15 - 4 1 1 6  646
Falsk anklage  100 21 2 36 1 2 6 - 1 21 0 1 5 13 - 2 - 3 7  611
Forsettlig falsk anklage  100 18 2 38 1 2 3 - 1 27 - 1 8 15 - 3 - 2 7  348
Annet  100 25 2 34 1 2 10 - 0 14 0 1 2 10 - 1 - 4 8  263
Pengefalsk  100 2 61 13 0 3 1 - 1 9 - 0 2 7 - 0 - 2 8  630
Dokumentfalsk  100 5 9 16 2 1 8 0 10 33 0 1 8 21 - 1 1 5 10 3 253
Benyttelse av falskt dokument  100 3 8 12 1 1 9 0 10 40 1 1 8 28 - 2 0 6 10 1 665
Forfalskning av dokument  100 4 9 19 1 1 8 1 11 30 0 1 11 16 - 1 1 6 9  960
Annet  100 9 14 22 5 1 6 0 9 18 0 1 5 12 - 1 1 3 11  628
Seksualforbrytelse  100 8 14 28 4 3 1 0 6 18 0 0 4 11 0 3 8 1 9 3 569
Voldtekt  100 9 14 48 - 1 0 - 0 17 0 - 1 11 0 5 2 - 7  424
Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.  100 6 6 52 - 6 - - - 27 - - 3 24 - - 3 - - 33
Seksuell omgang med bevisstløs  100 11 4 49 - 3 - - - 24 - - 4 15 - 6 2 1 7  109
Voldtektsforsøk  100 7 34 22 1 1 1 - 3 24 1 - 9 10 - 3 3 - 2 86
Incest  100 14 1 37 - 2 1 - - 16 - - 2 10 - 4 20 - 10  153
Seksuell omgang med barn  100 7 3 26 0 5 1 - 1 35 - 0 6 23 1 5 13 0 9  631
Under 10 år  100 9 2 28 0 8 0 - - 27 - - 4 20 - 4 18 - 7  219
Under 14 år  100 7 3 26 - 3 1 - 2 35 - - 5 21 2 6 11 - 12  261
Under 16 år  100 4 4 25 - 2 1 - 1 46 - 1 11 30 - 4 9 1 8  151
Annen seksuell omgang  100 9 - 38 - - 2 - - 34 - - 7 21 - 7 5 5 7 58
Seksuell handling med barn under 16 år  100 6 9 28 - 7 1 - 4 30 - - 9 17 - 4 7 0 7  265
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  100 4 36 16 1 3 2 0 15 16 1 0 5 8 0 1 1 2 3  802
Pornografi  100 10 3 24 17 0 1 0 6 4 0 - 2 1 - 0 17 0 18  800
Annet  100 12 21 34 1 2 1 - 10 4 - - 1 3 - - 4 - 11  208
Forbrytelse mht. familieforhold  100 28 2 36 2 1 9 - 2 7 - - 4 3 - 1 1 - 11  161
Misligholdt forsørgelsesplikt mv.  100 38 - 25 - - - - - 25 - - 13 13 - - - - 13 8
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap  100 14 - 43 14 - 14 - - 14 - - 14 - - - - - - 7
Bortføring av barn  100 27 4 43 1 1 6 - - 7 - - 4 3 - - 1 - 7 67
Annet  100 29 1 30 3 1 11 - 4 5 - - 1 3 - 1 1 - 14 79
Forbrytelse mot den personlige frihet  100 7 6 35 1 4 12 1 4 23 1 1 4 13 0 4 0 2 6 6 001
Trusler  100 6 6 35 1 4 12 1 4 23 1 1 4 12 0 4 0 2 6 5 653
Tvang/frihetsberøvelse  100 9 11 31 2 2 8 1 2 30 - 1 4 21 1 4 1 2 5  200
Annet  100 15 14 29 - 3 16 1 3 9 - - 2 7 - 1 1 - 9  148
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred  100 3 8 27 1 3 11 2 10 27 1 1 6 15 0 4 3 1 5 13 088
Legemsfornærmelse  100 3 7 28 1 3 12 2 12 23 1 1 6 12 0 3 3 1 4 10 110
Legemsbeskadigelse  100 2 11 23 1 2 6 1 4 40 1 1 6 26 0 6 2 1 6 2 592
Grov legemsbeskadigelse  100 - 6 26 - 3 - - 3 58 - 3 10 39 - 6 - - 3 31
Uaktsom legemsbeskadigelse  100 11 7 25 - - 7 - 11 39 - - 7 25 - 7 - - - 28
Drapsforsøk  100 4 2 12 - 4 4 - - 66 - - 2 42 4 18 2 2 4 50
Drap  100 - - - - 11 - - - 84 - - 3 61 16 5 - - 5 38
Uaktsomt drap  100 6 - 17 - 8 - - - 69 3 - 6 50 - 11 - - - 36
Annet  100 18 8 28 2 2 11 0 5 12 - - 2 7 0 2 2 0 11  203
Ærekrenkelse  100 23 5 22 3 1 37 1 1 1 0 - 0 0 - - 1 - 5 1 052
Underslag  100 12 4 27 3 1 16 0 5 20 0 2 6 11 0 1 1 2 10 1 997
Simpelt underslag  100 13 4 29 4 1 17 0 5 13 0 1 5 6 0 1 1 2 11 1 667
Grovt underslag  100 2 2 18 1 1 10 - 2 56 0 8 8 36 2 3 - 1 8  330
Tyveri  100 1 78 5 0 1 1 0 1 8 0 1 1 5 0 1 0 1 4  184 185
Simpelt tyveri  100 1 78 5 1 1 2 0 2 6 0 0 1 4 0 0 0 1 4 83 519
Fra bedrift, kontor og lager  100 1 73 7 0 1 2 1 2 9 0 1 1 6 0 1 0 1 3 3 843
Fra butikk  100 1 31 7 1 3 6 1 10 30 0 3 6 20 0 1 0 5 5 5 106
Fra leilighet, bolighus og hytte  100 3 60 14 1 1 4 0 1 9 0 0 2 6 0 1 0 2 4 6 461
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus  100 1 81 6 1 0 2 0 1 5 - 0 1 4 - 0 - 1 2 1 833
Fra offentlig bygning og institusjon  100 1 79 6 1 1 2 1 1 6 - 0 1 4 0 0 - 1 3 3 916
Fra befordringsmiddel  100 1 81 4 1 0 1 0 1 6 0 0 1 3 - 1 0 1 4 8 357
Fra kafé og restaurant  100 1 88 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 - 0 0 0 3 4 453
Fra garderobe  100 0 84 4 1 1 1 1 1 5 - 1 1 3 - 0 - 0 3 2 068
Sykkeltyveri  100 0 90 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 3 24 166
Annet simpelt tyveri  100 1 75 6 1 0 2 0 3 5 0 0 1 3 0 0 0 1 5 23 316
Grovt tyveri  100 0 81 4 0 1 1 0 1 8 0 1 1 6 0 1 0 1 3 80 647
Fra leilighet, bolighus og hytte  100 1 74 6 0 1 1 0 0 11 0 1 2 7 0 1 0 2 3 16 923
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus  100 0 89 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 - 0 0 0 1 4 912
Fra offentlig bygning og institusjon  100 0 76 4 0 2 1 1 1 11 0 1 3 7 - 1 - 1 2 2 884
Fra befordringsmiddel  100 0 88 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 - 0 0 1 2 31 458
Fra forretning, bedrift, kontor og lager  100 0 71 5 0 1 1 0 1 14 0 1 2 10 0 1 0 2 3 12 997
Annet grovt tyveri  100 0 77 5 0 1 1 0 1 9 0 1 2 6 0 1 - 2 3 11 473
Brukstyveri av motorkjøretøy  100 1 71 6 0 1 1 0 1 12 0 1 2 8 0 1 0 2 6 20 019
Bil  100 1 70 5 0 1 1 0 0 13 0 1 2 9 0 1 0 2 6 16 224
Motorsykkel  100 1 69 7 0 0 2 0 1 10 0 2 1 6 - 1 - 1 8  454
Annet  100 1 72 8 0 1 2 1 1 8 0 1 2 4 0 1 - 1 5 3 341
Utpressing og ran  100 1 51 14 0 2 1 0 1 20 - 1 3 14 0 3 - 2 6 1 208
Utpressing  100 5 16 31 - 3 9 1 3 22 - - 8 13 - 1 - - 10 77
Ran  100 1 58 13 0 2 0 0 1 17 - 1 2 11 - 2 - 1 5  883
Grovt ran  100 3 35 11 - 2 - 1 1 37 - 2 3 28 1 3 - 4 7  190
Utpressing og ran, diverse  100 3 43 21 - 5 - - 2 12 - - - 7 - 5 - 2 12 58
Bedrageri og utroskap  100 3 12 12 4 1 4 0 3 33 0 1 8 13 - 11 1 3 22 18 406
Bedrageri  100 2 13 11 5 1 4 0 3 33 0 1 8 12 - 12 1 4 23 16 809
Grovt bedrageri  100 5 3 18 3 2 4 - 2 42 - 4 5 29 - 4 0 1 19  484
Forsikringsbedrageri  100 6 1 39 2 2 1 - 1 36 - 2 9 21 - 5 1 2 9  326
Utroskap  100 25 3 34 6 - 9 2 - 15 - - 6 5 - 5 - - 6 65
Grov utroskap  100 10 4 18 - 6 8 - 2 41 - 2 10 24 - 6 - - 12 51
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.  100 9 3 29 4 1 9 1 6 14 - 2 3 9 - - - 2 22  117
Annet  100 14 12 17 1 1 9 1 4 13 0 0 5 6 - 1 1 3 24  554
Forbrytelse i gjeldsforhold  100 8 0 38 5 0 7 - 13 17 1 0 7 8 - 2 2 0 8 1 696
Forsømmelig og uriktig bokførsel  100 1 - 18 2 0 7 - 13 44 1 1 14 22 - 6 1 1 11  224
Annet  100 9 0 42 5 0 7 - 13 13 0 0 6 6 - 1 2 0 7 1 472
Skadeverk  100 2 67 8 1 3 5 2 4 7 0 0 2 3 0 1 0 1 2 21 422
Simpelt skadeverk  100 2 67 8 1 3 5 2 4 6 0 0 2 3 0 1 0 1 2 20 324
Grovt skadeverk  100 1 59 10 0 4 5 3 3 11 0 0 2 6 0 1 - 1 3 1 087
Misbruk av forretningshemmelighet  100 27 27 9 - - 36 - - - - - - - - - - - - 11
Åger og lykkespill  100 26 3 24 3 3 11 - 13 3 - - - 3 - - - - 16 38
Forbrytelse i sjøfartsforhold  100 10 - 27 2 2 - - 34 8 2 - - 5 - 2 2 - 16 62
Heleri og etterfølgende bistand  100 4 1 21 0 1 7 0 8 44 1 2 8 27 0 6 0 5 9 5 435
Heleri  100 4 1 21 1 1 7 0 8 45 1 2 8 28 - 6 0 5 7 4 573
Grovt heleri  100 2 - 16 - 1 2 - 4 53 0 4 11 34 - 4 0 8 14  228
Annet  100 4 0 25 1 2 6 - 10 31 1 1 6 18 0 4 0 3 19  634
                                         
Forbrytelse mot lov om legemidler mv.  100 3 2 8 0 2 6 - 19 44 1 2 14 25 0 1 0 7 7 18 376
Narkotika, bruk  100 3 0 7 0 2 5 - 20 47 1 3 16 27 0 1 0 8 8 11 032
Narkotika, besittelse  100 4 0 10 0 2 7 - 20 43 1 2 13 25 0 1 0 7 5 6 391
Narkotika, diverse  100 10 36 15 0 1 2 - 6 15 0 1 5 9 0 1 0 2 12  953
                                         
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  100 3 - 14 3 1 6 - 21 39 1 1 10 26 - 1 5 0 10  400
                                         
Forbrytelse mot den militære straffelov  100 2 - 3 - 1 2 - 2 51 0 0 14 34 - 2 1 1 35  207
                                         
Forbrytelse mot ligningsloven  100 3 0 9 2 1 7 0 52 22 4 0 7 10 - 1 1 1 4 1 521
Manglende selvangivelse  100 3 - 7 2 1 7 0 56 20 4 0 7 8 - 1 1 1 3 1 278
Skattesvik  100 3 - 20 2 - 5 - 23 38 1 - 5 27 - 6 2 - 8  173
Annet  100 1 1 13 4 1 9 - 50 16 1 - 9 6 - - - - 4 70
                                         
Forbrytelse mot tolloven  100 3 - 15 2 - 1 - 42 25 1 - 8 14 - 2 1 1 12  113
Smugling  100 3 - 16 2 - 1 - 45 20 1 - 7 10 - 2 1 1 11  100
Annet  100 - - 8 - - - - 15 62 - - 15 46 - - - - 15 13
                                         
Forbrytelse mot alkoholloven  100 4 2 15 1 1 3 - 29 40 3 4 9 22 - 2 - 1 4  334
Omsetting  100 6 6 19 - - - - 16 42 - 6 16 16 - 3 - 3 6 31
Hjemmebrenning  100 4 1 16 - 1 1 - 27 47 5 7 14 21 - 1 - 1 2  118
Annet  100 4 2 14 2 2 5 - 33 35 2 2 4 24 - 2 - 1 4  185
                                         
Forbrytelse mot andre lover  100 10 2 23 3 1 7 - 30 10 1 0 3 4 - 1 1 1 13  499
                                         
Forseelser  100 4 11 11 2 3 9 1 30 19 1 1 5 11 0 1 1 3 7  123 553
                                         
Forseelse mot straffeloven  100 4 23 9 2 5 16 2 18 12 1 0 3 7 0 1 1 2 7 42 453
Skadeverk  100 1 90 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 758
Naskeri  100 1 2 4 3 10 29 4 24 17 0 1 5 11 0 1 0 4 3 15 523
Forseelse mot den alminnelige orden og fred  100 9 12 17 2 4 7 1 15 9 1 0 2 5 0 1 0 1 24 7 054
Telefonsjikane  100 4 54 17 1 2 12 0 3 2 0 - 1 1 - 1 0 0 5 3 427
Sjøfartsforseelse  100 5 1 10 2 4 8 - 57 9 1 0 4 3 - 1 1 0 4 1 705
Annet  100 9 7 13 3 3 15 1 21 17 2 1 3 10 0 2 2 4 6 7 986
                                         
Forseelse mot veitrafikkloven  100 4 3 13 3 2 4 0 36 27 1 1 8 16 0 1 1 4 5 59 144
Promillekjøring  100 4 0 13 0 2 1 - 2 67 0 1 24 39 0 3 1 5 5 8 777
Uten gyldig førerkort  100 1 0 3 1 2 6 0 28 43 1 2 8 30 0 1 1 9 6 11 804
Ulovlig hastighet  100 0 1 3 1 0 2 0 68 17 1 0 6 9 0 0 0 2 5 10 115
Personskade  100 9 2 30 6 3 5 0 36 4 1 0 1 2 - 1 0 0 4 8 548
Annet  100 4 8 15 4 1 6 0 38 14 1 0 4 8 0 1 1 2 5 19 900
                                         
Forseelse mot løsgjengerloven  100 2 0 12 1 1 7 0 58 15 2 0 3 8 0 2 1 1 2 4 690
Drukkenskap  100 2 0 10 1 1 6 0 62 15 2 0 3 7 0 2 1 1 2 3 486
Ordensforstyrrelse  100 3 1 17 1 1 9 0 47 17 2 1 3 10 0 2 1 1 2  703
Annet  100 3 0 18 1 2 10 - 47 16 3 1 2 9 - 2 0 2 2  501
                                         
Forseelse mot politivedtektene  100 4 1 10 2 1 8 0 62 8 2 0 2 3 - 1 0 1 2 2 468
Demonstrasjon  100 - - 47 - - - - 27 7 7 - - - - - - - 20 15
Urinering  100 2 0 5 1 2 6 - 77 3 1 0 1 2 - 0 - 1 2  897
Annet  100 5 2 12 3 1 10 0 54 10 2 0 2 4 - 1 0 1 3 1 556
                                         
Forseelse mot lov om merverdiavgift  100 2 - 11 2 0 7 - 46 21 3 0 8 9 - 1 5 1 5  415
                                         
Forseelse mot den militære straffelov  100 4 0 4 5 0 5 - 5 29 - 0 10 17 - 2 - - 49  243
                                         
Forseelse mot tolloven  100 2 1 7 2 0 3 - 68 9 2 0 2 4 0 0 1 2 5 1 434
Smugling  100 1 0 6 1 0 2 - 74 9 3 0 2 4 0 0 1 2 4 1 055
Omsetting og besittelse av ufortollet vare  100 5 1 9 1 - 4 - 53 16 2 - 8 7 - - 4 - 5 91
Annet  100 3 2 11 2 0 8 - 55 7 1 - 1 4 - 1 0 1 9  288
                                         
Forseelse mot alkoholloven  100 6 1 8 1 1 3 0 59 17 1 1 7 7 0 1 1 1 2 1 775
Omsetting  100 11 1 19 - - - - 20 34 1 4 22 5 - 1 5 1 8 74
Hjemmebrenning  100 6 2 11 - 0 3 - 40 33 1 2 14 15 0 1 2 1 3  458
Annet  100 5 1 6 1 1 4 0 69 10 1 1 4 4 - 1 0 0 2 1 243
                                         
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  100 16 2 23 3 - 9 0 10 1 1 - 0 0 - 0 3 - 33 1 225
                                         
Forseelse mot andre lover  100 9 19 14 2 1 6 0 23 9 2 0 3 4 0 1 2 1 15 9 706
1  Type lovbrudd er definert etter standard gjeldende for kriminalstatistikk 2001. Statistikken over straffesakskjeden viser resultatet av det anmeldte lovbruddet i 1997 slik lovbruddene var registrert ved årets slutt. I løpet av straffesaksgangen kan lovbrudd bli endret slik at det omfatter et annet juridisk forhold enn det som først ble registrert ved anmeldelsen. Avgjørelsene er gjort ut fra det lovbruddet som er angitt i saken ved avsluttet etterforskning, og kan derfor avvike fra de minimumsstraffer som gjelder for det opprinnelig anmeldte lovbruddet.

Standardtegn i tabeller