Statistisk sentralbyrå


Straffesakskjeden

2   Lovbrudd anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og avgjørelse (per 1.1.2002). Prosent
Lovbruddsgruppe1 I alt Ikke straffbart forhold Henlagt, mang-lende opplys-ning om gjer-nings-person Henlagt, manglende bevis Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Avgjort i domstol Andre oppklarte Overført annet politidistrikt Ukjent Antall i alt
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Annen straff Frifinnelse
Lovbrudd i alt  100 3 42 10 1 2 5 0 12 17 0 1 4 10 0 2 1 2 6  431 608
Forbrytelse  100 2 54 9 1 1 3 0 4 16 0 1 4 9 0 2 0 2 6  308 055
Forseelse  100 4 11 11 2 3 9 1 30 19 1 1 5 11 0 1 1 3 7  123 553
                                         
Økonomisk kriminalitet  100 6 7 23 3 1 6 0 15 26 1 1 6 16 0 2 2 2 10 7 482
Forbrytelse  100 6 8 24 3 1 7 0 9 28 0 1 6 17 0 2 1 2 10 6 305
Forseelse  100 4 0 16 2 1 6 - 43 16 3 0 7 5 - 1 5 1 7 1 177
Annen vinningskriminalitet  100 1 65 6 1 1 4 1 4 11 0 1 2 7 0 2 0 2 5  233 010
Forbrytelse  100 1 70 6 1 1 2 0 2 11 0 1 2 6 0 2 0 1 5  213 282
Forseelse  100 2 3 6 3 8 26 3 25 16 1 1 4 10 0 1 1 4 3 19 728
Voldskriminalitet  100 4 7 29 1 4 11 1 8 27 1 1 6 15 0 4 2 1 5 20 326
Forbrytelse  100 4 7 29 1 3 11 1 8 27 1 1 6 15 0 4 2 1 5 20 052
Forseelse  100 26 19 17 4 5 13 1 3 4 1 - 0 1 - 1 0 - 8  274
Seksualkriminalitet  100 8 14 28 4 3 1 0 7 18 0 0 4 10 0 3 8 1 9 3 687
Forbrytelse  100 8 14 28 4 3 1 0 6 18 0 0 4 11 0 3 8 1 9 3 569
Forseelse  100 11 14 22 3 1 4 - 30 5 - - 3 2 - 1 3 - 7  118
Narkotikakriminalitet  100 3 2 8 0 2 5 - 15 49 1 3 16 28 0 1 0 7 7 34 705
Forbrytelse  100 3 2 8 0 2 5 - 15 49 1 3 16 28 0 1 0 7 7 34 705
Forseelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skadeverk  100 1 72 7 1 2 4 2 3 5 0 0 2 2 0 1 0 0 2 28 175
Forbrytelse  100 2 67 8 1 3 5 2 4 7 0 0 2 3 0 1 0 1 2 21 417
Forseelse  100 1 90 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 758
Miljøkriminalitet  100 7 41 13 1 1 4 0 23 4 2 0 0 1 0 1 1 0 5 3 967
Forbrytelse  100 11 7 29 - 2 8 - 19 9 2 - 3 4 - - 2 1 13  116
Forseelse  100 6 42 12 1 0 4 0 24 4 2 0 0 1 0 1 1 0 5 3 851
Arbeidsmiljøkriminalitet  100 16 2 23 3 - 9 0 10 1 1 - 0 0 - 0 3 - 33 1 225
Forbrytelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forseelse  100 16 2 23 3 - 9 0 10 1 1 - 0 0 - 0 3 - 33 1 225
Trafikkriminalitet  100 4 3 13 3 2 4 0 36 27 1 1 8 16 0 1 1 4 5 59 144
Forbrytelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forseelse  100 4 3 13 3 2 4 0 36 27 1 1 8 16 0 1 1 4 5 59 144
Annen kriminalitet  100 8 9 14 2 2 8 0 28 14 1 1 4 7 0 1 1 2 11 39 887
Forbrytelse  100 14 6 18 2 2 10 0 16 21 1 1 7 11 0 1 1 2 8 8 609
Forseelse  100 7 10 13 1 2 8 0 31 12 1 0 3 6 0 1 1 1 12 31 278
1  Se vedlegg B for beskrivelse av lovbruddsgrupper i NOS Kriminalstatistikk. http://www.ssb.no/emner/03/05/nosc644/7vedl.pdf. Statistikken over straffesakskjeden viser resultatet av det anmeldte lovbruddet i 1997 slik lovbruddene var registrert ved årets slutt. I løpet av straffesaksgangen kan lovbrudd bli endret slik at det omfatter et annet juridisk forhold enn det som først ble registrert ved anmeldelsen. Avgjørelsene er gjort ut fra det lovbruddet som er angitt i saken ved avsluttet etterforskning, og kan derfor avvike fra de minimumsstraffer som gjelder for det opprinnelig anmeldte lovbruddet.

Standardtegn i tabeller