Statistisk sentralbyrå


Straffesakskjeden

1   Lovbrudd anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og avgjørelse (per 1.1.2002). Antall
Lovbruddsgruppe1 I alt Ikke straffbart forhold Henlagt, mang-lende opplys-ning om gjer-nings-person Henlagt, manglende bevis Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Avgjort i domstol Andre oppklarte Overført annet politidistrikt Ukjent
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Annen straff Frifinnelse
Lovbrudd i alt  431 608 11 277  181 152 41 677 5 405 7 093 20 993 2 102 50 685 74 006 2 123 3 507 18 796 42 838  225 6 517 2 185 9 764 25 269
Forbrytelse  308 055 6 042  167 659 27 729 2 733 3 650 10 170 1 286 13 226 50 820  904 2 772 12 569 29 201  163 5 211 1 244 6 342 17 154
Forseelse  123 553 5 235 13 493 13 948 2 672 3 443 10 823  816 37 459 23 186 1 219  735 6 227 13 637 62 1 306  941 3 422 8 115
                                       
Økonomisk kriminalitet 7 482  448  527 1 712  205 76  485 9 1 088 1 937 52 90  485 1 165 6  139  137  128  730
Forbrytelse 6 305  403  524 1 525  179 70  416 9  582 1 750 21 89  403 1 102 6  129 79  121  647
Forseelse 1 177 45 3  187 26 6 69 -  506  187 31 1 82 63 - 10 58 7 83
Annen vinningskriminalitet  233 010 2 281  150 427 14 285 2 325 3 128 8 934 1 183 8 222 25 876  249 1 573 5 188 15 236 56 3 574  433 3 878 12 038
Forbrytelse  213 282 1 944  149 823 13 164 1 726 1 457 3 798  565 3 321 22 747  134 1 433 4 397 13 336 36 3 411  280 3 103 11 354
Forseelse 19 728  337  604 1 121  599 1 671 5 136  618 4 901 3 129  115  140  791 1 900 20  163  153  775  684
Voldskriminalitet 20 326  883 1 521 5 809  172  714 2 221  280 1 625 5 440  207  145 1 132 3 081 63  812  373  272 1 016
Forbrytelse 20 052  812 1 470 5 762  162  701 2 185  276 1 616 5 430  204  145 1 131 3 078 63  809  372  272  994
Forseelse  274 71 51 47 10 13 36 4 9 10 3 - 1 3 - 3 1 - 22
Seksualkriminalitet 3 687  295  513 1 032  152 99 45 2  243  646 10 4  151  377 10 94  303 22  335
Forbrytelse 3 569  282  496 1 006  148 98 40 2  208  640 10 4  148  375 10 93  300 22  327
Forseelse  118 13 17 26 4 1 5 - 35 6 - - 3 2 - 1 3 - 8
Narkotikakriminalitet 34 705 1 077  600 2 918  143  548 1 874 - 5 344 16 982  388  957 5 470 9 692 18  457  114 2 521 2 584
Forbrytelse 34 705 1 077  600 2 918  143  548 1 874 - 5 344 16 982  388  957 5 470 9 692 18  457  114 2 521 2 584
Forseelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skadeverk 28 175  375 20 300 1 914  223  678 1 103  464  859 1 516 58 74  456  693 29  206 44  133  566
Forbrytelse 21 417  335 14 251 1 746  204  624  980  406  772 1 420 51 68  439  644 27  191 40  129  510
Forseelse 6 758 40 6 049  168 19 54  123 58 87 96 7 6 17 49 2 15 4 4 56
Miljøkriminalitet 3 967  261 1 612  515 45 21  170 3  929  166 60 1 17 26 5 57 36 7  202
Forbrytelse  116 13 8 34 - 2 9 - 22 10 2 - 3 5 - - 2 1 15
Forseelse 3 851  248 1 604  481 45 19  161 3  907  156 58 1 14 21 5 57 34 6  187
Arbeidsmiljøkriminalitet 1 225  192 19  284 33 -  116 1  121 16 8 - 2 1 - 5 34 -  409
Forbrytelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forseelse 1 225  192 19  284 33 -  116 1  121 16 8 - 2 1 - 5 34 -  409
Trafikkriminalitet 59 144 2 168 1 886 7 492 1 500  960 2 660 22 21 058 15 805  585  456 4 437 9 632 7  688  423 2 185 2 985
Forbrytelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forseelse 59 144 2 168 1 886 7 492 1 500  960 2 660 22 21 058 15 805  585  456 4 437 9 632 7  688  423 2 185 2 985
Annen kriminalitet 39 887 3 297 3 747 5 716  607  869 3 385  138 11 196 5 622  506  207 1 458 2 935 31  485  288  618 4 404
Forbrytelse 8 609 1 176  487 1 574  171  150  868 28 1 361 1 841 94 76  578  969 3  121 57  173  723
Forseelse 31 278 2 121 3 260 4 142  436  719 2 517  110 9 835 3 781  412  131  880 1 966 28  364  231  445 3 681
1  Se vedlegg B for beskrivelse av lovbruddsgrupper i NOS Kriminalstatistikk. http://www.ssb.no/emner/03/05/nosc644/7vedl.pdf. Statistikken over straffesakskjeden viser resultatet av det anmeldte lovbruddet i 1997 slik lovbruddene var registrert ved årets slutt. I løpet av straffesaksgangen kan lovbrudd bli endret slik at det omfatter et annet juridisk forhold enn det som først ble registrert ved anmeldelsen. Avgjørelsene er gjort ut fra det lovbruddet som er angitt i saken ved avsluttet etterforskning, og kan derfor avvike fra de minimumsstraffer som gjelder for det opprinnelig anmeldte lovbruddet.

Standardtegn i tabeller