03.05 Straffereaksjoner

 Tidligere publiserte tabeller. 2004
Tabell 32:  Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter personens alder og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere. 2003. (Rettet 23. september 2004) (23.08.2004)
Tabell 33:  Forenklede forelegg for forseelser mot tolloven, etter personens alder og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere. 2003 (23.08.2004)
Tabell 37:  Forelegg og idømte bøter, etter botens størrelse og type hovedlovbrudd. 2003. Kroner (23.08.2004)
Tabell 40:  Betingede straffereaksjoner , etter betingelsens art og type hovedlovbrudd. 2003 (23.08.2004)
Straffereaksjoner, etter type reaksjon. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 15 år og over. 1998-2003 (23.08.2004)
Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe. Absolutte tall og prosent. 2003. (Rettet 23.09.2004) (23.08.2004)
Straffede i 2003, etter antall år med straff i foregående femårsperiode (23.08.2004)
Tabell 25:  Noen hovedresultater fra statistikk over straffereaksjoner. 1960-2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 26:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon, forbrytelser og forseelser. 1999-2003. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 15 år og over (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 27:  Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd. 1999-2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 28:  Straffereaksjoner , etter reaksjonens art og gjerningssted (fylke). 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 29:  Straffereaksjoner , etter personens kjønn, type rettsinstans og gjerningssted (fylke). 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 30:  Straffereaksjoner , etter gjerningssted (fylke) og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 31:  Straffereaksjoner , etter personens alder og gjerningssted (fylke). 2003. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 34:  Straffereaksjoner, etter reaksjonens art og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 35:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter type reaksjon, tidligere straffeforhold og lovbruddsgruppe. 2003. Absolutte tall og prosent (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 36:  Fengselsdommer, etter dommens sammensetning, utmålt fengselsstraff og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Gjennomsnittlig utmålt straff, etter reaksjonens art og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 39:  Fengselsdommer, etter utmålt straff og personens kjønn og alder. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 41:  Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe og personens kjønn og alder. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 42:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter lovbrudddsgruppe og personens tidligere straffeforhold, kjønn og alder. 2003. Absolutte tall og prosent (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 43:  Straffereaksjoner, etter personens kjønn og alder og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 44:  Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe og personens statsborgerskap. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 45:  Straffereaksjoner, etter reaksjonens art og personens kjønn og alder. 2003. (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)
Tabell 46:  Straffede, etter personens alder og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005) (23.08.2004)