Statistisk sentralbyrå

10 Stortingsvalet 2009. Godkjende røyster, etter parti/valliste og kommune. Prosent (Retta 28. oktober 2009 kl. 09.40)
Kommune A SV Raudt1 Sp KrF V H Frp Dem DLF KSp Kyst MDG NKP Pp Andre
Heile landet 35,4 6,2 1,3 6,2 5,5 3,9 17,2 22,9 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,4 0,1
01 Østfold 39,3 4,4 0,7 4,9 5,8 2,5 14,8 26,1 0,1 . 0,2 0,1 0,3 . 0,9 0,1
02 Akershus 33,7 5,7 0,9 3,1 3,1 4,9 23,1 24,4 0,1 . 0,1 0,1 0,4 . 0,5 0,0
03 Oslo 35,0 10,3 4,0 1,0 2,7 6,4 21,7 17,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,4 0,1
04 Hedmark 47,1 6,6 0,6 10,3 2,5 2,5 10,2 17,9 0,1 0,1 . 0,1 0,3 . 2,0 .
05 Oppland 45,8 5,1 0,6 12,4 3,1 3,0 11,2 17,5 0,0 . 0,2 0,1 0,3 . 0,8 .
06 Buskerud 37,1 4,6 0,6 6,2 3,2 3,0 19,4 25,1 0,1 . 0,1 0,1 0,3 0,1 . 0,1
07 Vestfold 33,7 6,5 0,6 3,2 4,7 3,0 19,6 27,2 0,1 . 0,2 0,1 0,4 . 0,4 0,1
08 Telemark 41,7 5,3 1,2 5,5 6,6 2,5 13,2 23,0 0,1 . 0,3 0,1 0,3 . 0,4 .
09 Aust-Agder 32,5 4,3 0,6 4,4 11,2 3,4 16,3 26,1 0,1 . 0,3 0,1 0,2 . 0,5 .
10 Vest-Agder 26,5 3,9 0,5 3,6 15,5 3,1 17,6 27,4 0,5 . 0,3 0,1 0,3 0,0 0,7 .
11 Rogaland 26,1 4,7 0,4 5,8 11,3 4,4 19,5 26,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,6 .
12 Hordaland 30,5 5,5 2,5 5,5 7,1 4,6 20,2 22,8 0,1 . 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
14 Sogn og Fjordane 29,6 5,8 0,9 25,2 6,8 3,3 12,1 15,8 0,0 . . 0,2 0,2 . . .
15 Møre og Romsdal 30,7 3,8 0,5 8,6 8,4 3,8 16,1 27,4 0,1 . 0,4 0,2 0,1 . . .
16 Sør-Trøndelag 41,0 7,9 1,3 7,3 3,8 3,6 13,9 19,6 0,1 . 0,1 0,2 0,5 0,1 0,6 .
17 Nord-Trøndelag 43,5 6,5 0,6 15,6 4,0 2,9 8,9 17,5 0,1 . 0,2 0,2 0,2 . . .
18 Nordland 39,3 7,7 1,4 8,3 3,7 2,3 11,5 24,3 0,1 . 0,2 0,9 0,3 0,1 . 0,1
19 Troms Romsa 36,7 7,5 1,5 8,3 3,6 2,6 12,9 25,2 0,1 . 0,2 1,1 0,3 0,1 . .
20 Finnmark Finnmárku 45,4 8,1 0,8 4,3 2,8 2,3 10,7 22,3 0,1 . 0,4 2,6 0,2 . . .
                                 
01 Østfold 39,3 4,4 0,7 4,9 5,8 2,5 14,8 26,1 0,1 . 0,2 0,1 0,3 . 0,9 0,1
0101 Halden 41,5 5,2 1,1 4,6 6,1 2,6 12,3 24,4 0,1 . 0,2 0,1 0,5 . 1,0 0,2
0104 Moss 38,7 6,4 1,3 0,9 2,7 3,2 19,5 25,7 0,0 . 0,1 0,0 0,3 . 0,8 0,1
0105 Sarpsborg 44,4 3,4 0,4 3,2 5,7 1,8 12,1 27,1 0,1 . 0,2 0,1 0,2 . 1,2 0,1
0106 Fredrikstad 42,7 4,9 0,8 2,1 5,3 2,5 15,2 24,7 0,1 . 0,1 0,1 0,2 . 1,0 0,2
0111 Hvaler 37,0 5,7 0,9 2,3 3,4 2,9 18,3 28,1 0,0 . 0,1 0,2 0,1 . 1,1 0,1
0118 Aremark 32,0 3,0 0,2 18,2 11,1 1,3 10,8 22,2 0,1 . 0,1 0,0 0,1 . 0,7 0,1
0119 Marker 37,0 1,8 0,2 15,7 13,5 2,0 10,3 18,3 0,1 . 0,4 0,0 0,3 . 0,4 0,0
0121 Rømskog 36,1 1,6 0,2 11,5 27,6 0,7 4,0 17,1 0,0 . 0,5 0,0 0,2 . 0,2 0,2
0122 Trøgstad 29,0 2,6 0,4 17,5 6,5 2,3 13,5 27,5 0,0 . 0,0 0,1 0,2 . 0,3 0,0
0123 Spydeberg 29,0 3,9 0,4 13,4 7,8 3,0 15,9 25,7 0,0 . 0,1 0,0 0,1 . 0,6 0,0
0124 Askim 36,3 3,6 0,8 5,4 5,9 2,6 16,1 28,1 0,1 . 0,1 0,1 0,2 . 0,6 0,1
0125 Eidsberg 31,8 3,6 0,2 11,4 6,8 3,3 14,3 27,5 0,1 . 0,2 0,1 0,2 . 0,5 0,1
0127 Skiptvet 31,2 2,6 0,3 15,4 8,7 1,5 10,5 29,0 0,0 . 0,1 0,2 0,2 . 0,5 0,0
0128 Rakkestad 32,4 2,0 0,2 17,8 11,6 2,8 10,5 21,6 0,0 . 0,5 0,0 0,1 . 0,4 0,1
0135 Råde 31,3 2,8 0,5 7,6 8,7 2,4 15,7 29,9 0,0 . 0,2 0,1 0,2 . 0,5 0,1
0136 Rygge 35,8 4,6 0,5 3,3 3,3 2,5 19,8 28,8 0,2 . 0,0 0,1 0,2 . 0,6 0,1
0137 Våler 27,3 2,8 0,5 10,7 6,0 2,0 16,2 33,2 0,0 . 0,3 0,2 0,2 . 0,4 0,1
0138 Hobøl 30,8 4,1 0,7 8,6 6,7 4,2 14,1 29,6 0,0 . 0,2 0,2 0,2 . 0,5 0,0
                                 
02 Akershus 33,7 5,7 0,9 3,1 3,1 4,9 23,1 24,4 0,1 . 0,1 0,1 0,4 . 0,5 0,0
0211 Vestby 33,8 6,6 0,9 4,3 2,9 4,5 19,5 26,3 0,0 . 0,1 0,0 0,4 . 0,6 0,0
0213 Ski 35,5 6,6 1,0 2,7 3,4 4,5 21,0 23,9 0,1 . 0,1 0,1 0,3 . 0,8 0,0
0214 Ås 33,6 9,6 1,1 7,8 3,9 5,3 17,1 20,6 0,0 . 0,0 0,0 0,5 . 0,3 0,0
0215 Frogn 30,1 6,1 0,8 2,6 2,0 5,2 26,0 25,5 0,1 . 0,1 0,1 0,5 . 1,0 0,0
0216 Nesodden 32,7 14,5 2,8 1,6 3,5 6,8 17,4 18,5 0,1 . 0,1 0,1 1,4 . 0,4 0,0
0217 Oppegård 31,5 6,3 0,8 1,1 3,8 5,3 29,2 21,2 0,0 . 0,0 0,0 0,4 . 0,4 0,0
0219 Bærum 25,8 5,5 0,8 1,2 2,5 7,4 35,4 20,5 0,0 . 0,1 0,0 0,4 . 0,5 0,0
0220 Asker 26,7 6,1 0,6 1,8 3,0 7,1 31,5 22,3 0,1 . 0,1 0,0 0,4 . 0,4 0,0
0221 Aurskog-Høland 42,2 3,4 0,5 9,6 5,3 2,0 10,1 26,0 0,1 . 0,1 0,1 0,3 . 0,3 0,0
0226 Sørum 38,7 4,9 0,6 7,2 4,2 2,8 16,7 23,9 0,0 . 0,1 0,1 0,3 . 0,4 0,0
0227 Fet 39,8 4,0 0,7 6,6 3,1 3,3 15,3 26,2 0,1 . 0,1 0,0 0,4 . 0,4 0,0
0228 Rælingen 42,8 5,1 0,7 1,9 3,4 3,0 16,5 25,3 0,2 . 0,3 0,0 0,4 . 0,5 0,1
0229 Enebakk 32,8 4,4 0,7 4,9 4,2 2,2 16,3 33,1 0,0 . 0,2 0,0 0,4 . 0,6 0,0
0230 Lørenskog 40,1 5,0 1,2 1,5 2,9 3,7 18,1 26,5 0,0 . 0,1 0,1 0,2 . 0,5 0,0
0231 Skedsmo 40,9 4,8 0,8 1,9 2,8 3,6 18,4 25,6 0,0 . 0,1 0,1 0,4 . 0,7 0,0
0233 Nittedal 38,1 6,2 1,0 2,5 2,6 4,0 18,1 26,5 0,0 . 0,1 0,1 0,4 . 0,6 0,0
0234 Gjerdrum 35,2 3,7 0,4 7,2 5,0 4,6 19,5 23,5 0,0 . 0,2 0,1 0,3 . 0,3 0,1
0235 Ullensaker 35,7 3,3 0,8 4,4 2,4 2,5 17,4 32,4 0,0 . 0,1 0,1 0,2 . 0,7 0,0
0236 Nes 40,1 4,3 0,6 7,9 3,2 2,6 11,9 28,2 0,0 . 0,1 0,0 0,3 . 0,5 0,1
0237 Eidsvoll 38,6 4,9 0,7 5,3 3,3 2,3 13,4 29,8 0,2 . 0,2 0,1 0,3 . 0,8 0,2
0238 Nannestad 37,4 3,5 0,6 7,2 3,8 2,8 12,7 31,0 0,1 . 0,1 0,1 0,2 . 0,5 0,0
0239 Hurdal 34,5 4,9 0,6 8,7 9,2 4,8 9,8 25,9 0,0 . 0,1 0,0 1,0 . 0,6 0,0
                                 
03 Oslo 35,0 10,3 4,0 1,0 2,7 6,4 21,7 17,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,4 0,1
                                 
04 Hedmark 47,1 6,6 0,6 10,3 2,5 2,5 10,2 17,9 0,1 0,1 . 0,1 0,3 . 2,0 .
0402 Kongsvinger 44,7 6,5 0,6 4,2 2,1 2,1 10,7 24,4 0,1 0,1 . 0,1 0,2 . 4,1 .
0403 Hamar 48,6 9,3 0,8 4,5 2,8 3,1 14,2 14,1 0,1 0,1 . 0,1 0,4 . 1,9 .
0412 Ringsaker 50,9 5,4 0,4 10,2 2,4 3,0 10,4 15,5 0,0 0,1 . 0,1 0,3 . 1,3 .
0415 Løten 51,7 5,8 0,4 10,9 2,1 1,6 8,0 17,4 0,0 0,1 . 0,0 0,2 . 1,7 .
0417 Stange 49,9 6,3 0,5 10,3 3,8 2,7 8,9 15,6 0,0 0,1 . 0,0 0,4 . 1,6 .
0418 Nord-Odal 54,4 6,0 0,5 7,4 2,4 1,1 5,7 20,9 0,0 0,0 . 0,0 0,1 . 1,3 .
0419 Sør-Odal 44,8 5,4 0,6 8,9 1,4 1,5 9,3 25,0 0,1 0,0 . 0,1 0,2 . 2,6 .
0420 Eidskog 45,0 5,8 0,5 7,7 2,9 1,6 10,6 22,9 0,4 0,0 . 0,0 0,4 . 2,1 .
0423 Grue 46,5 5,4 0,3 13,0 1,7 2,4 8,9 19,6 0,0 0,0 . 0,1 0,2 . 1,9 .
0425 Åsnes 45,1 5,3 0,8 10,9 2,6 1,4 8,3 22,5 0,1 0,0 . 0,0 0,4 . 2,5 .
0426 Våler 46,3 4,7 0,2 8,8 2,0 1,6 7,3 24,4 0,0 0,1 . 0,0 0,3 . 4,3 .
0427 Elverum 46,0 5,6 0,7 6,6 1,7 2,7 12,6 21,8 0,0 0,0 . 0,1 0,3 . 1,8 .
0428 Trysil 43,6 6,0 0,5 11,1 3,2 2,8 11,3 19,6 0,1 0,0 . 0,1 0,3 . 1,5 .
0429 Åmot 44,3 7,5 0,7 12,3 0,9 1,9 9,6 19,6 0,0 0,3 . 0,1 0,5 . 2,0 .
0430 Stor-Elvdal 46,9 6,5 0,7 15,7 1,1 1,9 7,8 17,2 0,1 0,0 . 0,0 0,2 . 2,0 .
0432 Rendalen 47,8 6,2 0,7 24,8 1,5 1,6 5,3 10,4 0,1 0,2 . 0,1 0,0 . 1,6 .
0434 Engerdal 39,9 4,8 0,1 24,8 0,7 3,1 7,2 16,9 0,0 0,0 . 0,0 0,1 . 2,2 .
0436 Tolga 29,1 11,5 1,1 41,4 0,7 3,7 4,3 7,0 0,0 0,0 . 0,1 0,6 . 0,4 .
0437 Tynset 36,1 9,9 0,6 28,1 2,7 3,1 6,8 10,5 0,1 0,0 . 0,1 0,4 . 1,6 .
0438 Alvdal 38,3 4,8 0,3 31,7 5,9 3,6 5,8 8,9 0,1 0,0 . 0,0 0,2 . 0,5 .
0439 Folldal 46,8 5,3 1,2 30,1 1,3 1,3 3,0 9,4 0,0 0,1 . 0,0 0,1 . 1,3 .
0441 Os 38,1 8,6 0,7 36,8 2,9 0,8 3,3 7,4 0,2 0,0 . 0,2 0,6 . 0,5 .
                                 
05 Oppland 45,8 5,1 0,6 12,4 3,1 3,0 11,2 17,5 0,0 . 0,2 0,1 0,3 . 0,8 .
0501 Lillehammer 43,8 9,3 1,0 6,1 3,1 4,2 15,2 15,9 0,0 . 0,2 0,1 0,4 . 0,6 .
0502 Gjøvik 49,2 4,7 0,7 6,2 4,2 3,4 13,0 16,1 0,1 . 0,3 0,0 0,4 . 1,8 .
0511 Dovre 43,6 3,8 0,4 25,2 2,8 1,5 8,6 12,8 0,3 . 0,1 0,1 0,5 . 0,3 .
0512 Lesja 32,7 3,2 0,3 37,3 3,2 2,5 8,8 11,1 0,2 . 0,3 0,1 0,0 . 0,3 .
0513 Skjåk 40,0 5,1 0,9 30,9 1,0 1,5 5,2 13,8 0,0 . 0,2 0,3 0,2 . 0,9 .
0514 Lom 41,6 5,4 0,3 30,6 2,3 2,0 5,5 11,2 0,1 . 0,2 0,1 0,5 . 0,2 .
0515 Vågå 54,9 6,4 0,5 17,1 1,0 1,0 5,8 12,5 0,0 . 0,1 0,1 0,1 . 0,3 .
0516 Nord-Fron 49,5 3,7 0,3 16,4 2,1 2,0 8,8 16,5 0,0 . 0,2 0,0 0,3 . 0,3 .
0517 Sel 53,6 6,0 0,5 12,7 1,7 1,4 8,8 13,9 0,1 . 0,4 0,1 0,3 . 0,5 .
0519 Sør-Fron 49,2 3,4 0,2 22,1 1,7 2,4 6,2 14,5 0,0 . 0,0 0,1 0,1 . 0,3 .
0520 Ringebu 45,9 3,8 0,4 21,2 2,5 2,3 8,8 14,1 0,0 . 0,1 0,0 0,2 . 0,5 .
0521 Øyer 45,0 5,9 0,3 16,7 3,8 2,5 11,1 13,9 0,0 . 0,2 0,0 0,2 . 0,3 .
0522 Gausdal 47,9 4,3 0,4 21,2 2,4 2,4 6,3 14,0 0,1 . 0,1 0,1 0,5 . 0,4 .
0528 Østre Toten 46,6 3,6 0,4 14,2 3,6 3,1 9,9 16,5 0,0 . 0,1 0,0 0,3 . 1,8 .
0529 Vestre Toten 51,2 3,8 0,6 8,6 3,3 2,1 9,7 19,3 0,0 . 0,1 0,0 0,4 . 0,9 .
0532 Jevnaker 46,4 5,1 0,6 5,5 1,9 1,7 13,3 24,6 0,1 . 0,1 0,1 0,4 . 0,4 .
0533 Lunner 41,5 5,0 0,5 7,2 3,7 2,7 15,4 23,0 0,1 . 0,2 0,1 0,3 . 0,4 .
0534 Gran 40,5 4,3 0,4 11,8 2,6 2,7 13,9 22,8 0,0 . 0,1 0,0 0,3 . 0,6 .
0536 Søndre Land 52,9 5,7 0,7 9,0 2,2 2,0 7,3 19,2 0,0 . 0,1 0,1 0,4 . 0,5 .
0538 Nordre Land 53,0 4,6 0,4 12,9 2,6 1,9 7,6 16,1 0,0 . 0,1 0,0 0,2 . 0,5 .
0540 Sør-Aurdal 39,9 2,4 0,2 18,7 4,9 2,9 8,7 21,4 0,1 . 0,1 0,1 0,3 . 0,4 .
0541 Etnedal 34,4 5,1 0,2 23,4 5,5 3,9 8,7 18,2 0,1 . 0,1 0,1 0,0 . 0,2 .
0542 Nord-Aurdal 39,6 3,4 0,3 13,6 3,2 4,9 10,8 23,4 0,1 . 0,1 0,1 0,3 . 0,3 .
0543 Vestre Slidre 33,7 3,4 0,0 21,8 2,3 8,9 7,5 21,5 0,1 . 0,3 0,1 0,2 . 0,3 .
0544 Øystre Slidre 32,0 4,7 1,0 21,7 2,2 6,1 10,9 20,3 0,0 . 0,0 0,0 0,6 . 0,4 .
0545 Vang 24,9 4,0 0,8 36,0 2,8 3,1 9,7 17,9 0,1 . 0,2 0,0 0,2 . 0,2 .
                                 
06 Buskerud 37,1 4,6 0,6 6,2 3,2 3,0 19,4 25,1 0,1 . 0,1 0,1 0,3 0,1 . 0,1
0602 Drammen 36,8 4,8 0,7 1,7 3,2 3,1 22,9 25,9 0,1 . 0,2 0,1 0,3 0,1 . 0,1
0604 Kongsberg 41,6 5,7 0,6 5,8 2,6 3,6 18,1 21,3 0,0 . 0,2 0,1 0,2 0,0 . 0,1
0605 Ringerike 41,6 4,7 1,2 5,1 2,2 3,4 15,7 25,3 0,1 . 0,1 0,1 0,2 0,1 . 0,1
0612 Hole 29,0 4,9 0,7 7,2 3,7 3,5 24,9 25,3 0,0 . 0,2 0,1 0,3 0,1 . 0,1
0615 Flå 36,7 1,9 0,2 18,2 2,7 1,0 12,1 26,0 0,0 . 0,3 0,0 0,7 0,0 . 0,2
0616 Nes 36,9 5,0 0,3 13,9 4,8 2,6 13,7 22,4 0,1 . 0,2 0,1 0,1 0,1 . 0,2
0617 Gol 31,2 5,0 0,4 14,2 4,3 4,0 15,6 24,4 0,0 . 0,2 0,1 0,4 0,0 . 0,2
0618 Hemsedal 23,1 4,4 0,4 18,9 11,2 3,2 19,7 18,3 0,0 . 0,5 0,0 0,3 0,0 . 0,1
0619 Ål 32,1 5,1 0,5 19,0 7,2 5,1 12,6 17,4 0,0 . 0,5 0,1 0,3 0,0 . 0,2
0620 Hol 30,8 4,0 0,4 11,0 3,9 3,7 21,7 24,0 0,3 . 0,1 0,1 0,2 0,0 . 0,0
0621 Sigdal 26,2 2,7 0,3 29,6 1,4 2,2 13,3 23,9 0,2 . 0,1 0,0 0,2 0,0 . 0,0
0622 Krødsherad 41,0 2,5 0,2 13,5 0,8 2,4 14,0 25,0 0,0 . 0,1 0,1 0,2 0,1 . 0,1
0623 Modum 41,1 3,1 0,4 11,4 3,1 2,0 13,5 24,7 0,1 . 0,1 0,1 0,3 0,1 . 0,1
0624 Øvre Eiker 34,7 4,2 0,5 9,4 3,2 1,4 18,5 27,1 0,1 . 0,2 0,1 0,3 0,2 . 0,2
0625 Nedre Eiker 40,8 4,1 0,4 2,3 3,5 2,1 17,4 28,8 0,0 . 0,1 0,1 0,2 0,1 . 0,2
0626 Lier 34,3 4,6 0,5 4,9 2,7 3,4 24,6 24,4 0,0 . 0,1 0,1 0,3 0,0 . 0,1
0627 Røyken 34,6 4,9 0,7 2,1 2,8 4,0 22,3 27,7 0,0 . 0,1 0,1 0,3 0,0 . 0,1
0628 Hurum 39,1 4,8 0,6 3,6 3,2 3,6 19,4 24,7 0,0 . 0,1 0,1 0,6 0,0 . 0,1
0631 Flesberg 27,6 3,7 0,5 18,3 2,6 2,1 15,7 29,0 0,0 . 0,1 0,1 0,3 0,0 . 0,1
0632 Rollag 33,7 2,3 0,5 29,2 5,0 2,6 8,8 17,2 0,0 . 0,2 0,0 0,1 0,4 . 0,0
0633 Nore og Uvdal 32,2 2,8 0,8 29,6 3,9 0,4 9,5 20,4 0,0 . 0,1 0,0 0,4 0,0 . 0,0
                                 
07 Vestfold 33,7 6,5 0,6 3,2 4,7 3,0 19,6 27,2 0,1 . 0,2 0,1 0,4 . 0,4 0,1
0701 Horten 39,3 8,3 1,1 1,7 3,4 2,7 17,9 24,3 0,1 . 0,2 0,1 0,4 . 0,4 0,2
0702 Holmestrand 40,2 6,1 0,7 3,8 4,1 2,4 16,8 24,8 0,0 . 0,2 0,1 0,3 . 0,3 0,1
0704 Tønsberg 32,6 8,1 0,6 2,2 5,1 3,7 20,0 26,4 0,1 . 0,2 0,0 0,4 . 0,3 0,1
0706 Sandefjord 30,1 5,6 0,5 1,4 4,2 2,9 24,0 29,4 0,1 . 0,2 0,1 0,5 . 0,8 0,1
0709 Larvik 35,7 5,7 0,6 2,8 5,7 2,6 17,3 28,5 0,0 . 0,2 0,1 0,3 . 0,3 0,2
0711 Svelvik 36,3 3,6 0,3 2,9 2,7 1,9 18,8 32,1 0,0 . 0,2 0,2 0,2 . 0,3 0,3
0713 Sande 37,9 4,7 0,3 6,4 2,9 2,7 16,0 28,1 0,1 . 0,1 0,2 0,2 . 0,3 0,2
0714 Hof 36,0 5,7 0,7 12,6 3,2 2,7 15,4 22,7 0,1 . 0,2 0,1 0,3 . 0,4 0,0
0716 Re 27,9 5,0 0,3 14,6 8,1 2,5 14,5 25,7 0,2 . 0,4 0,1 0,2 . 0,2 0,2
0719 Andebu 31,4 5,6 0,5 7,7 6,3 3,2 16,8 26,4 0,3 . 0,3 0,7 0,5 . 0,2 0,2
0720 Stokke 31,8 6,7 0,6 5,2 6,8 3,4 18,0 26,1 0,1 . 0,5 0,1 0,3 . 0,3 0,1
0722 Nøtterøy 29,9 7,5 1,0 1,2 4,0 3,6 24,7 26,6 0,1 . 0,1 0,1 0,6 . 0,4 0,1
0723 Tjøme 30,0 8,4 0,7 1,4 2,4 3,9 20,5 31,6 0,0 . 0,1 0,3 0,4 . 0,3 0,0
0728 Lardal 41,7 3,7 0,4 13,6 4,6 2,6 12,3 20,1 0,1 . 0,3 0,1 0,1 . 0,3 0,1
                                 
08 Telemark 41,7 5,3 1,2 5,5 6,6 2,5 13,2 23,0 0,1 . 0,3 0,1 0,3 . 0,4 .
0805 Porsgrunn 43,5 5,4 1,1 1,7 4,8 2,6 15,8 24,0 0,1 . 0,2 0,1 0,3 . 0,4 .
0806 Skien 41,7 5,4 0,9 2,4 7,2 2,4 14,2 24,6 0,1 . 0,3 0,1 0,2 . 0,4 .
0807 Notodden 45,8 4,8 3,7 5,1 7,9 1,9 10,5 19,1 0,1 . 0,4 0,1 0,4 . 0,3 .
0811 Siljan 43,5 5,1 0,4 7,1 7,2 3,6 10,4 21,0 0,0 . 0,7 0,1 0,3 . 0,5 .
0814 Bamble 39,6 3,4 0,9 2,6 6,1 2,1 14,3 30,4 0,1 . 0,2 0,1 0,2 . 0,2 .
0815 Kragerø 42,7 6,2 2,0 2,9 6,5 3,5 13,4 21,7 0,0 . 0,4 0,1 0,3 . 0,4 .
0817 Drangedal 44,8 3,7 0,7 11,0 8,6 3,1 8,6 18,7 0,0 . 0,4 0,0 0,1 . 0,1 .
0819 Nome 40,2 4,4 0,8 12,0 5,6 1,9 11,8 22,6 0,1 . 0,2 0,0 0,3 . 0,2 .
0821 Bø 35,7 8,5 0,9 12,2 7,5 3,9 10,8 19,4 0,1 . 0,2 0,0 0,5 . 0,3 .
0822 Sauherad 37,4 6,0 1,4 13,2 6,7 3,3 11,1 20,2 0,0 . 0,1 0,0 0,3 . 0,3 .
0826 Tinn 45,3 6,7 0,5 9,7 2,8 1,9 11,4 20,3 0,0 . 0,1 0,1 0,3 . 0,8 .
0827 Hjartdal 39,1 3,1 0,9 17,8 11,5 2,9 6,7 17,1 0,1 . 0,4 0,0 0,2 . 0,2 .
0828 Seljord 33,1 5,9 1,2 13,2 9,0 3,2 13,1 20,7 0,0 . 0,2 0,0 0,3 . 0,2 .
0829 Kviteseid 34,8 4,3 1,2 17,4 12,1 3,1 9,8 16,4 0,1 . 0,1 0,2 0,1 . 0,3 .
0830 Nissedal 35,0 3,3 0,2 9,9 17,9 1,8 9,8 21,4 0,1 . 0,4 0,0 0,2 . 0,1 .
0831 Fyresdal 41,9 3,3 0,7 23,9 5,0 1,7 7,4 15,3 0,0 . 0,6 0,0 0,0 . 0,4 .
0833 Tokke 41,1 4,3 1,1 22,9 6,6 1,1 7,7 14,4 0,1 . 0,1 0,1 0,1 . 0,3 .
0834 Vinje 35,5 9,6 0,9 20,3 5,7 2,3 7,4 17,6 0,0 . 0,2 0,0 0,2 . 0,4 .
                                 
09 Aust-Agder 32,5 4,3 0,6 4,4 11,2 3,4 16,3 26,1 0,1 . 0,3 0,1 0,2 . 0,5 .
0901 Risør 38,0 6,6 1,8 3,5 8,1 4,2 14,6 22,2 0,1 . 0,2 0,1 0,2 . 0,4 .
0904 Grimstad 26,6 3,7 0,4 3,3 14,6 4,5 18,0 27,9 0,1 . 0,3 0,0 0,2 . 0,3 .
0906 Arendal 36,6 4,5 0,6 2,5 8,1 3,3 16,0 27,0 0,0 . 0,2 0,0 0,2 . 0,8 .
0911 Gjerstad 36,8 5,4 0,4 10,1 8,9 3,0 11,5 22,6 0,1 . 0,1 0,1 0,4 . 0,4 .
0912 Vegårshei 37,0 1,1 0,1 8,2 19,6 2,0 13,7 17,9 0,0 . 0,2 0,1 0,0 . 0,3 .
0914 Tvedestrand 32,0 5,2 0,8 5,0 7,8 3,4 19,7 24,4 0,2 . 0,3 0,0 0,6 . 0,4 .
0919 Froland 31,2 2,5 0,4 8,7 14,3 2,3 8,3 31,4 0,1 . 0,2 0,0 0,0 . 0,4 .
0926 Lillesand 26,2 5,8 0,6 2,6 10,2 4,6 22,9 26,0 0,1 . 0,2 0,1 0,5 . 0,3 .
0928 Birkenes 24,1 2,9 0,3 7,3 17,9 2,0 17,6 26,8 0,2 . 0,4 0,0 0,2 . 0,3 .
0929 Åmli 39,7 5,8 0,8 13,6 9,2 1,6 9,3 19,3 0,0 . 0,4 0,0 0,1 . 0,3 .
0935 Iveland 19,9 1,3 0,9 10,7 23,3 2,0 12,1 29,4 0,0 . 0,4 0,0 0,0 . 0,0 .
0937 Evje og Hornnes 34,3 2,5 0,2 5,9 22,1 1,3 9,8 22,7 0,1 . 0,1 0,1 0,5 . 0,5 .
0938 Bygland 30,6 3,3 0,7 14,8 13,5 3,0 14,7 17,9 0,3 . 0,7 0,4 0,0 . 0,1 .
0940 Valle 27,8 1,7 0,4 17,3 13,8 1,2 13,1 23,1 0,1 . 0,6 0,0 0,1 . 0,6 .
0941 Bykle 30,2 5,9 0,2 9,3 12,0 3,4 17,1 20,3 0,0 . 0,8 0,2 0,6 . 0,0 .
                                 
10 Vest-Agder 26,5 3,9 0,5 3,6 15,5 3,1 17,6 27,4 0,5 . 0,3 0,1 0,3 0,0 0,7 .
1001 Kristiansand 28,3 5,2 0,6 1,3 14,4 3,4 20,3 23,8 0,8 . 0,2 0,0 0,5 0,0 1,0 .
1002 Mandal 27,1 4,0 0,5 3,2 11,8 3,7 17,4 31,2 0,1 . 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 .
1003 Farsund 23,3 3,2 0,2 4,0 11,7 1,8 14,8 39,8 0,1 . 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 .
1004 Flekkefjord 25,4 2,8 0,3 5,6 13,7 4,7 16,6 29,8 0,1 . 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 .
1014 Vennesla 28,9 2,0 0,3 3,8 22,4 1,4 10,6 28,4 0,4 . 0,8 0,2 0,2 0,0 0,6 .
1017 Songdalen 26,0 2,8 0,3 7,6 15,1 2,2 13,0 31,1 1,0 . 0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 .
1018 Søgne 25,2 3,8 0,5 2,6 12,3 3,7 20,7 29,7 0,1 . 0,4 0,1 0,2 0,0 0,6 .
1021 Marnardal 28,1 2,2 0,2 18,3 12,3 3,6 11,1 22,9 0,2 . 0,4 0,0 0,3 0,1 0,3 .
1026 Åseral 21,4 2,5 0,0 15,4 23,0 1,5 9,1 25,4 0,2 . 0,8 0,2 0,0 0,0 0,4 .
1027 Audnedal 16,9 0,9 0,3 14,8 31,7 1,0 8,5 24,6 0,1 . 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 .
1029 Lindesnes 20,1 2,2 0,2 6,5 17,5 3,3 17,3 31,6 0,2 . 0,4 0,1 0,3 0,0 0,2 .
1032 Lyngdal 17,2 2,2 0,1 4,8 24,7 2,5 17,5 30,3 0,0 . 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 .
1034 Hægebostad 14,3 0,9 0,0 12,3 30,5 1,0 10,5 29,2 0,0 . 0,6 0,0 0,2 0,0 0,5 .
1037 Kvinesdal 29,0 1,8 0,3 8,3 16,1 2,2 11,0 30,4 0,1 . 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 .
1046 Sirdal 20,6 3,2 0,4 15,9 21,1 4,7 11,3 21,6 0,0 . 0,2 0,1 0,8 0,0 0,1 .
                                 
11 Rogaland 26,1 4,7 0,4 5,8 11,3 4,4 19,5 26,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,6 .
1101 Eigersund 26,1 3,0 0,3 5,6 11,1 7,6 17,2 28,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 .
1102 Sandnes 26,0 4,5 0,5 4,2 10,7 4,7 20,2 27,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,7 .
1103 Stavanger 30,4 7,1 0,6 2,1 6,8 6,1 23,5 22,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,6 .
1106 Haugesund 30,6 4,2 0,5 2,0 6,0 3,9 21,8 28,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 1,2 .
1111 Sokndal 24,7 2,6 0,1 5,6 19,7 3,4 11,8 29,6 0,0 0,1 1,2 0,2 0,5 0,1 0,4 .
1112 Lund 24,5 1,7 0,2 9,7 18,5 3,7 10,4 29,6 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,5 .
1114 Bjerkreim 14,3 1,5 0,2 25,8 22,9 4,3 13,2 16,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,1 .
1119 Hå 17,6 2,9 0,1 13,9 21,6 1,9 13,6 26,6 0,1 0,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,5 .
1120 Klepp 19,2 2,8 0,3 10,9 14,1 3,2 17,9 30,5 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 .
1121 Time 25,5 4,2 0,2 10,1 15,0 4,1 17,2 22,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 .
1122 Gjesdal 24,5 3,5 0,1 9,7 18,3 2,9 14,4 25,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 .
1124 Sola 21,8 3,3 0,3 4,1 9,2 4,3 23,7 31,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,8 .
1127 Randaberg 24,9 3,4 0,3 5,0 14,6 4,3 21,0 25,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 .
1129 Forsand 17,1 5,5 0,2 12,3 23,4 2,0 11,8 26,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,6 .
1130 Strand 22,9 4,2 0,2 6,1 18,8 2,6 14,7 29,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,3 0,0 0,5 .
1133 Hjelmeland 13,7 3,3 0,3 29,2 18,0 4,1 12,2 17,4 0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,0 0,3 .
1134 Suldal 22,6 7,2 0,3 26,5 14,7 3,8 8,7 15,5 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 .
1135 Sauda 45,2 6,2 0,4 7,6 6,8 3,0 12,3 17,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 .
1141 Finnøy 11,6 5,1 0,2 27,0 24,8 3,1 10,6 16,1 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 0,2 .
1142 Rennesøy 20,4 3,2 0,3 11,8 12,2 3,8 21,1 26,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 .
1144 Kvitsøy 27,7 2,8 0,0 5,3 28,7 3,7 10,6 19,3 0,0 0,0 0,6 0,3 0,9 0,0 0,0 .
1145 Bokn 21,5 2,7 0,4 23,8 11,9 1,9 13,5 22,9 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,4 .
1146 Tysvær 24,5 2,9 0,2 10,5 11,4 3,4 17,2 28,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,5 .
1149 Karmøy 22,2 2,8 0,3 2,8 15,5 2,3 15,8 36,7 0,0 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,7 .
1151 Utsira 40,9 4,7 0,7 16,8 7,4 2,7 14,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 .
1160 Vindafjord 21,7 3,1 0,2 23,6 12,1 1,9 14,4 22,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 .
                                 
12 Hordaland 30,5 5,5 2,5 5,5 7,1 4,6 20,2 22,8 0,1 . 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
1201 Bergen 31,6 7,0 3,3 2,9 5,5 5,4 22,7 20,2 0,1 . 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1
1211 Etne 23,5 2,9 0,8 19,6 10,9 2,7 13,2 24,8 0,0 . 0,6 0,3 0,1 0,0 0,3 0,2
1216 Sveio 24,9 2,9 0,5 10,2 10,6 2,9 16,1 29,3 0,0 . 0,5 1,1 0,5 0,0 0,2 0,1
1219 Bømlo 22,0 2,3 0,8 5,6 17,8 2,8 15,4 31,7 0,1 . 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0
1221 Stord 37,2 4,5 1,4 5,1 8,8 3,1 15,4 23,2 0,3 . 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
1222 Fitjar 19,0 2,4 0,9 9,4 18,9 1,7 17,9 28,5 0,1 . 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0
1223 Tysnes 23,1 3,1 0,6 14,4 9,0 3,9 19,3 26,0 0,1 . 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
1224 Kvinnherad 27,5 3,9 1,5 9,7 8,7 4,0 15,2 28,4 0,0 . 0,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1
1227 Jondal 27,8 4,5 2,3 22,0 13,6 2,5 10,6 14,8 0,0 . 0,8 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0
1228 Odda 45,6 4,6 3,7 7,6 3,0 3,8 12,6 17,8 0,5 . 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0
1231 Ullensvang 20,9 4,4 1,7 31,2 4,5 5,7 17,2 13,3 0,1 . 0,2 0,0 0,4 0,1 0,3 0,3
1232 Eidfjord 31,0 2,9 1,3 20,6 3,1 3,6 15,3 21,3 0,0 . 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2
1233 Ulvik 27,2 8,1 3,4 20,6 2,4 15,0 7,5 13,9 0,2 . 0,5 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0
1234 Granvin 26,9 7,0 2,1 28,5 1,9 9,5 9,9 14,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1235 Voss 35,3 5,8 2,9 18,7 5,1 4,9 10,7 15,5 0,2 . 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
1238 Kvam 26,6 4,1 1,8 14,7 10,7 5,7 14,7 20,7 0,0 . 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
1241 Fusa 21,8 3,7 1,5 16,1 12,1 3,4 15,4 24,7 0,0 . 0,1 0,2 0,6 0,0 0,2 0,1
1242 Samnanger 37,2 2,4 1,5 9,5 10,2 2,4 13,6 21,9 0,0 . 0,6 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0
1243 Os 26,2 3,4 1,4 4,7 5,8 4,3 20,8 32,3 0,1 . 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,1
1244 Austevoll 18,5 1,7 0,5 4,9 8,2 3,1 28,1 33,9 0,0 . 0,5 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
1245 Sund 26,6 2,7 1,6 4,2 4,8 2,7 20,3 36,2 0,2 . 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0
1246 Fjell 27,3 2,7 1,0 2,7 10,0 2,9 21,2 31,3 0,0 . 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0
1247 Askøy 33,3 4,4 2,0 2,1 6,7 3,6 20,8 25,7 0,4 . 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1
1251 Vaksdal 42,2 5,8 1,8 10,8 8,9 2,1 10,5 16,4 0,0 . 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
1252 Modalen 25,9 5,0 3,0 23,4 9,0 2,5 11,9 16,9 0,5 . 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0
1253 Osterøy 29,4 3,7 1,8 9,7 8,1 3,3 16,1 26,7 0,0 . 0,4 0,2 0,3 0,0 0,3 0,1
1256 Meland 26,7 4,1 1,7 7,5 13,3 3,6 18,4 23,5 0,0 . 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1
1259 Øygarden 25,7 2,4 0,3 2,5 13,5 1,9 16,1 36,4 0,1 . 0,4 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0
1260 Radøy 28,1 3,0 1,3 14,7 9,8 3,4 15,5 23,2 0,0 . 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2
1263 Lindås 24,2 3,3 1,6 9,8 12,5 3,5 17,4 26,5 0,1 . 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1
1264 Austrheim 27,0 1,4 1,0 5,9 11,4 3,5 22,3 26,5 0,1 . 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0
1265 Fedje 29,1 1,3 1,1 3,4 19,3 1,6 19,3 20,9 1,3 . 0,5 0,8 0,5 0,0 0,8 0,0
1266 Masfjorden 27,3 3,2 1,0 19,3 10,2 2,1 14,7 21,7 0,0 . 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3
                                 
14 Sogn og Fjordane 29,6 5,8 0,9 25,2 6,8 3,3 12,1 15,8 0,0 . . 0,2 0,2 . . .
1401 Flora 29,9 10,9 0,6 9,9 3,9 4,6 18,5 21,1 0,1 . . 0,2 0,3 . . .
1411 Gulen 20,6 3,4 0,4 30,6 12,2 2,6 14,7 15,4 0,0 . . 0,1 0,0 . . .
1412 Solund 20,1 3,8 0,4 24,6 6,2 2,4 18,4 23,7 0,0 . . 0,4 0,0 . . .
1413 Hyllestad 30,5 3,0 0,4 32,7 8,6 1,6 11,1 11,7 0,0 . . 0,3 0,1 . . .
1416 Høyanger 43,6 4,6 2,3 19,2 4,3 1,1 9,1 15,3 0,0 . . 0,4 0,2 . . .
1417 Vik 24,4 3,8 0,4 43,3 4,4 2,7 7,2 13,2 0,1 . . 0,3 0,2 . . .
1418 Balestrand 25,3 4,6 1,5 25,7 13,6 5,3 13,1 10,4 0,0 . . 0,3 0,3 . . .
1419 Leikanger 33,5 8,4 0,9 30,9 3,9 4,6 7,6 10,1 0,1 . . 0,0 0,0 . . .
1420 Sogndal 30,6 7,5 0,3 26,3 6,6 2,7 9,3 16,6 0,1 . . 0,0 0,1 . . .
1421 Aurland 33,3 6,3 0,5 23,5 2,6 3,6 14,2 13,6 0,0 . . 0,0 2,3 . . .
1422 Lærdal 33,8 6,4 0,7 34,5 0,7 2,9 7,1 13,5 0,0 . . 0,1 0,3 . . .
1424 Årdal 70,2 3,5 0,4 8,3 1,5 1,0 5,6 9,3 0,0 . . 0,1 0,2 . . .
1426 Luster 36,5 3,8 0,2 29,6 9,5 1,7 6,3 12,1 0,0 . . 0,0 0,1 . . .
1428 Askvoll 24,4 3,3 0,6 32,6 8,1 4,0 11,8 14,0 0,2 . . 1,0 0,1 . . .
1429 Fjaler 27,8 6,6 0,7 34,2 5,1 4,4 11,3 9,1 0,1 . . 0,5 0,3 . . .
1430 Gaular 21,7 4,7 0,1 37,1 11,2 0,8 12,4 11,5 0,0 . . 0,5 0,0 . . .
1431 Jølster 23,5 5,6 0,5 36,3 9,4 2,7 10,0 11,3 0,1 . . 0,3 0,2 . . .
1432 Førde 31,2 7,3 1,3 19,6 8,1 3,5 14,7 14,0 0,0 . . 0,1 0,2 . . .
1433 Naustdal 25,8 8,2 1,2 27,9 7,4 1,7 14,2 13,2 0,0 . . 0,3 0,1 . . .
1438 Bremanger 27,2 6,9 0,8 21,6 6,7 2,3 12,5 21,7 0,0 . . 0,2 0,1 . . .
1439 Vågsøy 24,6 2,8 4,7 12,7 6,8 3,1 17,2 27,8 0,0 . . 0,2 0,1 . . .
1441 Selje 19,3 2,4 0,9 16,2 11,5 2,2 11,8 35,1 0,1 . . 0,3 0,2 . . .
1443 Eid 23,0 6,3 0,6 27,0 5,1 10,9 10,6 16,3 0,0 . . 0,2 0,1 . . .
1444 Hornindal 18,7 2,9 0,7 40,6 3,6 5,2 19,7 8,3 0,0 . . 0,1 0,1 . . .
1445 Gloppen 13,9 5,1 0,5 46,8 11,6 2,7 9,1 10,0 0,0 . . 0,1 0,1 . . .
1449 Stryn 21,7 3,9 0,4 32,0 7,6 2,7 14,3 17,1 0,0 . . 0,3 0,1 . . .
                                 
15 Møre og Romsdal 30,7 3,8 0,5 8,6 8,4 3,8 16,1 27,4 0,1 . 0,4 0,2 0,1 . . .
1502 Molde 33,3 6,5 0,5 5,3 7,7 4,6 20,0 21,5 0,1 . 0,3 0,1 0,1 . . .
1504 Ålesund 28,1 3,7 0,4 2,4 8,3 3,7 20,7 32,1 0,1 . 0,3 0,1 0,1 . . .
1505 Kristiansund 45,4 3,6 1,1 2,7 2,5 3,2 13,3 27,6 0,0 . 0,1 0,2 0,2 . . .
1511 Vanylven 25,8 2,9 0,1 15,2 10,6 2,7 11,6 29,1 0,1 . 0,5 1,4 0,0 . . .
1514 Sande 21,2 2,2 0,2 11,8 10,7 3,6 18,3 31,1 0,0 . 0,7 0,3 0,0 . . .
1515 Herøy 22,5 1,6 0,1 3,8 14,3 2,1 21,0 33,9 0,0 . 0,4 0,1 0,1 . . .
1516 Ulstein 24,0 2,8 0,2 5,6 12,7 3,5 22,4 28,0 0,0 . 0,5 0,1 0,1 . . .
1517 Hareid 23,4 3,5 0,8 8,0 9,2 4,3 17,0 32,9 0,0 . 0,4 0,2 0,3 . . .
1519 Volda 25,2 7,4 0,7 11,8 13,3 4,9 13,2 22,6 0,0 . 0,4 0,3 0,2 . . .
1520 Ørsta 27,3 4,8 0,3 13,2 9,3 4,1 12,8 27,4 0,0 . 0,3 0,3 0,2 . . .
1523 Ørskog 29,2 2,6 0,9 9,4 9,1 3,5 16,8 27,9 0,0 . 0,3 0,1 0,1 . . .
1524 Norddal 21,6 5,8 0,8 29,1 7,4 3,1 9,5 21,6 0,1 . 0,5 0,2 0,4 . . .
1525 Stranda 24,7 2,9 0,4 15,0 9,1 5,5 14,2 27,5 0,3 . 0,2 0,1 0,1 . . .
1526 Stordal 25,7 2,0 1,4 14,7 5,6 0,8 22,7 26,7 0,0 . 0,2 0,0 0,2 . . .
1528 Sykkylven 23,1 3,6 0,3 8,9 10,1 4,7 17,9 30,6 0,0 . 0,6 0,2 0,1 . . .
1529 Skodje 23,1 2,8 1,0 7,2 10,8 2,9 17,0 34,8 0,0 . 0,2 0,0 0,1 . . .
1531 Sula 25,7 2,6 0,2 2,2 13,0 2,6 17,3 35,5 0,0 . 0,6 0,2 0,1 . . .
1532 Giske 20,1 1,6 0,3 5,2 19,0 3,8 18,8 30,2 0,0 . 0,6 0,2 0,2 . . .
1534 Haram 26,1 2,3 0,2 11,2 10,0 3,7 18,1 27,5 0,0 . 0,7 0,1 0,1 . . .
1535 Vestnes 24,8 3,7 0,5 12,2 7,9 3,2 14,6 32,5 0,1 . 0,3 0,1 0,1 . . .
1539 Rauma 30,9 4,4 0,4 12,4 8,1 4,0 12,7 26,6 0,1 . 0,1 0,0 0,2 . . .
1543 Nesset 36,1 1,9 0,2 15,3 6,3 2,8 12,4 24,6 0,1 . 0,2 0,1 0,1 . . .
1545 Midsund 22,4 2,4 0,1 12,3 8,1 5,5 18,6 30,2 0,0 . 0,1 0,3 0,0 . . .
1546 Sandøy 28,4 1,6 0,7 7,4 10,1 5,5 22,6 22,8 0,0 . 0,5 0,0 0,3 . . .
1547 Aukra 28,6 5,2 0,2 6,8 10,2 4,5 16,6 26,8 0,0 . 0,9 0,2 0,0 . . .
1548 Fræna 26,0 2,9 0,3 10,7 8,6 3,1 14,9 32,6 0,0 . 0,7 0,3 0,1 . . .
1551 Eide 30,5 2,6 0,6 8,9 5,5 5,5 17,3 28,4 0,0 . 0,4 0,2 0,1 . . .
1554 Averøy 34,0 2,9 0,3 9,2 6,9 8,7 10,0 27,6 0,1 . 0,1 0,2 0,1 . . .
1557 Gjemnes 28,7 3,2 0,2 21,7 11,1 3,9 8,9 21,2 0,1 . 0,6 0,2 0,2 . . .
1560 Tingvoll 36,9 4,5 0,2 19,5 5,6 3,9 9,7 18,6 0,0 . 0,3 0,2 0,5 . . .
1563 Sunndal 57,3 4,6 0,4 9,7 2,8 2,6 7,6 14,8 0,0 . 0,3 0,0 0,0 . . .
1566 Surnadal 42,0 2,9 0,1 27,9 4,1 1,6 6,3 14,7 0,0 . 0,2 0,1 0,1 . . .
1567 Rindal 38,9 2,2 0,3 36,1 5,1 1,9 6,2 9,1 0,0 . 0,1 0,0 0,0 . . .
1571 Halsa 34,7 3,5 1,0 26,1 2,8 2,5 10,3 18,3 0,1 . 0,2 0,0 0,4 . . .
1573 Smøla 35,3 4,9 0,1 13,3 5,3 8,5 11,4 20,8 0,0 . 0,1 0,2 0,2 . . .
1576 Aure 35,1 3,5 0,6 17,2 5,6 5,0 11,3 21,0 0,1 . 0,1 0,1 0,4 . . .
                                 
16 Sør-Trøndelag 41,0 7,9 1,3 7,3 3,8 3,6 13,9 19,6 0,1 . 0,1 0,2 0,5 0,1 0,6 .
1601 Trondheim 41,5 9,8 1,7 3,2 3,1 4,2 15,8 18,7 0,2 . 0,1 0,1 0,7 0,1 0,7 .
1612 Hemne 46,5 3,0 0,2 15,3 4,1 1,9 10,1 18,1 0,0 . 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 .
1613 Snillfjord 34,8 2,1 0,2 26,3 8,9 1,4 8,2 16,3 0,0 . 0,3 0,5 0,2 0,2 0,7 .
1617 Hitra 31,3 6,0 0,8 7,5 4,0 1,9 14,7 32,3 0,1 . 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 .
1620 Frøya 42,1 5,3 0,6 4,8 4,0 2,9 10,0 28,9 0,0 . 0,4 0,4 0,2 0,0 0,3 .
1621 Ørland 31,9 3,6 0,5 13,8 3,3 2,4 16,8 25,6 0,1 . 0,1 0,5 0,0 0,1 1,3 .
1622 Agdenes 33,8 3,7 0,3 17,9 7,1 0,9 11,0 24,5 0,1 . 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 .
1624 Rissa 33,6 4,4 0,5 16,3 6,7 2,7 11,3 22,9 0,2 . 0,2 0,3 0,3 0,1 0,6 .
1627 Bjugn 36,7 3,9 0,6 12,4 5,2 2,2 9,7 26,9 0,0 . 0,2 0,6 0,6 0,0 1,0 .
1630 Åfjord 31,6 4,4 0,3 21,7 10,0 1,9 9,5 19,3 0,0 . 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 .
1632 Roan 28,3 3,8 1,5 18,9 8,5 2,9 10,5 23,8 0,0 . 0,2 0,9 0,4 0,0 0,4 .
1633 Osen 33,4 5,6 1,4 20,5 2,9 3,4 7,8 22,5 0,0 . 0,0 1,7 0,0 0,0 0,7 .
1634 Oppdal 38,9 4,6 0,3 16,8 7,0 2,8 12,0 16,6 0,1 . 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 .
1635 Rennebu 35,0 4,3 0,4 24,0 13,8 3,4 6,5 11,5 0,1 . 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 .
1636 Meldal 52,1 3,3 0,3 17,5 3,5 2,6 7,2 12,3 0,1 . 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 .
1638 Orkdal 46,1 4,6 0,5 10,0 3,8 4,1 8,9 21,2 0,1 . 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 .
1640 Røros 48,6 9,3 1,7 9,4 1,4 3,2 11,1 14,1 0,0 . 0,1 0,2 0,3 0,1 0,5 .
1644 Holtålen 45,2 6,1 0,5 24,8 1,8 1,5 4,4 14,6 0,0 . 0,1 0,0 0,2 0,0 0,9 .
1648 Midtre Gauldal 37,8 3,2 0,2 25,2 5,5 2,2 7,0 17,0 0,1 . 0,6 0,8 0,3 0,0 0,2 .
1653 Melhus 38,3 4,1 0,5 11,9 6,7 2,4 12,2 22,8 0,1 . 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 .
1657 Skaun 38,7 5,4 0,5 14,1 5,7 2,4 10,9 21,6 0,1 . 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 .
1662 Klæbu 38,1 7,2 1,0 6,4 4,5 3,2 13,5 25,2 0,1 . 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 .
1663 Malvik 45,6 6,7 0,7 4,5 2,4 3,6 14,4 21,1 0,1 . 0,1 0,1 0,3 0,0 0,5 .
1664 Selbu 41,4 6,5 0,6 15,9 2,4 2,5 10,5 18,5 0,0 . 0,1 0,3 0,3 0,1 0,7 .
1665 Tydal 36,6 5,0 1,0 24,2 0,4 3,5 6,6 21,1 0,0 . 0,2 0,2 0,4 0,0 1,0 .
                                 
17 Nord-Trøndelag 43,5 6,5 0,6 15,6 4,0 2,9 8,9 17,5 0,1 . 0,2 0,2 0,2 . . .
1702 Steinkjer 46,2 5,9 0,6 17,0 2,4 3,2 7,9 16,4 0,1 . 0,1 0,1 0,2 . . .
1703 Namsos 47,0 9,2 0,5 5,8 3,9 2,9 9,5 20,7 0,1 . 0,1 0,1 0,1 . . .
1711 Meråker 47,4 7,2 0,7 11,6 2,4 3,1 6,7 20,7 0,0 . 0,1 0,1 0,0 . . .
1714 Stjørdal 42,0 6,0 0,8 11,6 3,9 2,9 13,1 18,7 0,1 . 0,4 0,1 0,3 . . .
1717 Frosta 32,3 4,3 0,7 20,6 6,3 2,7 18,3 14,2 0,0 . 0,2 0,3 0,1 . . .
1718 Leksvik 35,6 4,7 0,4 18,4 5,7 2,0 11,4 21,4 0,1 . 0,2 0,2 0,1 . . .
1719 Levanger 44,8 7,6 0,7 12,9 6,8 2,6 8,8 15,1 0,0 . 0,2 0,1 0,2 . . .
1721 Verdal 51,5 5,1 0,8 11,2 2,6 2,0 7,5 19,0 0,1 . 0,1 0,1 0,1 . . .
1723 Mosvik 37,4 3,9 0,8 22,8 9,6 3,5 8,7 12,0 0,0 . 0,8 0,6 0,0 . . .
1724 Verran 47,6 3,1 0,4 12,1 3,6 5,4 4,9 22,0 0,0 . 0,4 0,4 0,1 . . .
1725 Namdalseid 36,6 6,2 0,1 28,5 5,5 3,3 5,3 13,6 0,2 . 0,5 0,2 0,1 . . .
1729 Inderøy 42,1 7,7 0,5 21,9 4,2 2,4 7,2 13,4 0,0 . 0,2 0,1 0,3 . . .
1736 Snåsa 39,3 6,6 0,7 34,9 0,7 3,2 5,1 9,0 0,0 . 0,0 0,2 0,4 . . .
1738 Lierne 39,1 3,7 0,3 26,7 5,0 3,9 2,6 18,5 0,0 . 0,0 0,0 0,3 . . .
1739 Røyrvik 44,9 3,0 0,3 22,1 5,6 3,0 4,6 16,2 0,0 . 0,3 0,0 0,0 . . .
1740 Namsskogan 43,8 10,9 0,4 16,1 6,5 1,3 4,2 16,4 0,0 . 0,0 0,4 0,0 . . .
1742 Grong 38,4 8,7 0,6 26,9 1,6 2,7 6,0 14,8 0,0 . 0,0 0,1 0,1 . . .
1743 Høylandet 39,8 4,2 0,0 37,1 1,9 5,2 2,8 8,6 0,0 . 0,0 0,1 0,4 . . .
1744 Overhalla 41,4 7,2 0,3 24,4 1,8 2,9 7,4 14,1 0,1 . 0,1 0,0 0,1 . . .
1748 Fosnes 38,6 4,4 2,0 30,7 6,4 1,0 3,4 13,0 0,0 . 0,2 0,2 0,0 . . .
1749 Flatanger 33,7 7,0 1,1 14,6 4,7 7,3 10,9 19,9 0,0 . 0,5 0,3 0,0 . . .
1750 Vikna 33,7 5,0 0,4 14,4 6,2 3,7 10,7 25,5 0,0 . 0,0 0,3 0,1 . . .
1751 Nærøy 33,7 6,5 0,5 21,9 5,0 3,5 7,6 20,6 0,0 . 0,1 0,5 0,1 . . .
1755 Leka 32,6 7,8 0,3 37,3 0,6 2,5 4,2 13,6 0,0 . 0,0 0,6 0,6 . . .
                                 
18 Nordland 39,3 7,7 1,4 8,3 3,7 2,3 11,5 24,3 0,1 . 0,2 0,9 0,3 0,1 . 0,1
1804 Bodø 39,3 7,9 1,5 4,4 3,4 2,8 14,9 24,9 0,0 . 0,1 0,3 0,3 0,0 . 0,1
1805 Narvik 36,9 9,2 0,9 3,3 3,4 2,1 12,4 31,1 0,1 . 0,2 0,2 0,2 0,1 . 0,1
1811 Bindal 44,7 8,6 0,9 17,1 3,5 2,8 6,0 16,0 0,1 . 0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,1
1812 Sømna 34,3 5,7 1,5 27,5 4,6 1,6 6,4 17,0 0,1 . 0,1 0,6 0,3 0,1 . 0,1
1813 Brønnøy 38,9 7,1 1,0 11,6 3,0 2,3 12,2 22,8 0,1 . 0,1 0,5 0,2 0,0 . 0,2
1815 Vega 43,8 8,9 1,0 19,3 2,3 2,1 6,8 14,6 0,0 . 0,1 0,5 0,0 0,1 . 0,5
1816 Vevelstad 38,0 7,1 2,7 25,9 3,0 0,7 5,7 15,2 0,0 . 0,3 0,7 0,3 0,0 . 0,3
1818 Herøy 39,7 5,6 1,3 10,2 2,3 2,6 9,6 25,8 0,0 . 0,0 2,6 0,2 0,0 . 0,0
1820 Alstahaug 37,8 6,1 3,8 11,1 1,9 2,0 12,0 23,3 0,1 . 0,2 1,4 0,1 0,1 . 0,1
1822 Leirfjord 36,5 6,5 2,9 18,3 2,2 1,9 6,1 23,6 0,1 . 0,3 0,7 0,2 0,3 . 0,6
1824 Vefsn 45,9 6,5 2,2 8,5 2,9 1,9 9,0 22,4 0,0 . 0,2 0,2 0,2 0,0 . 0,1
1825 Grane 47,5 3,6 0,9 19,1 2,1 0,7 5,4 19,1 0,1 . 0,3 0,5 0,6 0,1 . 0,0
1826 Hattfjelldal 37,3 5,2 0,4 34,7 3,0 0,4 3,8 14,8 0,0 . 0,3 0,0 0,0 0,0 . 0,0
1827 Dønna 34,2 7,2 2,6 19,3 3,2 0,5 8,6 19,6 0,0 . 0,1 4,5 0,0 0,0 . 0,1
1828 Nesna 33,6 10,5 1,5 15,1 3,6 4,0 8,4 20,8 0,0 . 0,1 1,9 0,2 0,0 . 0,3
1832 Hemnes 41,5 7,5 1,6 15,1 3,1 2,3 6,6 19,8 0,4 . 0,8 0,7 0,0 0,0 . 0,5
1833 Rana 49,7 9,9 1,7 4,5 2,3 2,0 8,5 20,6 0,0 . 0,1 0,4 0,2 0,1 . 0,1
1834 Lurøy 33,2 4,5 1,0 14,7 6,1 1,8 8,3 17,3 0,0 . 0,6 12,4 0,0 0,0 . 0,1
1835 Træna 29,6 3,9 0,9 18,5 9,4 1,7 6,0 19,3 0,0 . 0,0 9,4 0,4 0,0 . 0,9
1836 Rødøy 25,5 4,9 1,2 19,4 11,4 0,9 6,2 27,1 0,0 . 0,1 3,5 0,0 0,0 . 0,0
1837 Meløy 36,7 5,1 0,6 6,6 8,0 2,3 12,9 26,3 0,1 . 0,4 0,7 0,2 0,1 . 0,1
1838 Gildeskål 34,9 7,3 1,4 9,5 5,7 3,0 9,7 26,8 0,0 . 0,3 0,8 0,3 0,0 . 0,2
1839 Beiarn 40,7 5,2 0,6 21,1 3,5 1,2 5,7 21,3 0,0 . 0,1 0,1 0,3 0,0 . 0,1
1840 Saltdal 41,1 7,9 1,1 8,0 3,6 1,5 10,2 25,8 0,0 . 0,1 0,2 0,4 0,1 . 0,0
1841 Fauske 46,9 6,5 1,0 4,4 2,2 2,4 11,0 24,8 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1
1845 Sørfold 51,9 5,3 0,8 9,4 1,9 1,2 8,2 20,8 0,0 . 0,1 0,3 0,1 0,0 . 0,1
1848 Steigen 30,2 7,5 3,3 17,0 4,5 6,3 7,2 22,2 0,0 . 0,4 0,9 0,4 0,0 . 0,1
1849 Hamarøy 35,5 8,0 1,0 14,3 1,1 5,1 11,3 22,0 0,0 . 0,1 0,9 0,5 0,2 . 0,0
1850 Tysfjord 38,2 5,9 0,5 7,8 8,3 2,6 7,8 28,1 0,0 . 0,3 0,3 0,3 0,0 . 0,0
1851 Lødingen 32,3 8,9 0,9 8,1 1,6 4,3 17,5 24,3 0,1 . 0,1 1,9 0,0 0,0 . 0,1
1852 Tjeldsund 35,1 3,6 0,1 7,1 3,2 2,2 15,8 31,7 0,0 . 0,1 1,0 0,0 0,1 . 0,0
1853 Evenes 31,8 6,5 0,4 12,1 4,5 1,5 13,8 28,3 0,0 . 0,3 0,5 0,3 0,1 . 0,0
1854 Ballangen 32,0 5,2 0,4 12,0 6,7 1,1 11,4 29,7 0,3 . 0,3 0,1 0,1 0,1 . 0,6
1856 Røst 41,9 8,2 1,2 8,5 2,7 5,5 10,3 16,7 0,0 . 0,3 4,3 0,3 0,0 . 0,0
1857 Værøy 36,6 5,1 0,0 7,5 9,9 0,5 10,4 24,6 0,0 . 0,3 3,7 1,3 0,0 . 0,0
1859 Flakstad 28,5 9,6 0,6 21,2 5,2 1,4 6,0 20,2 0,0 . 0,4 4,2 2,7 0,0 . 0,0
1860 Vestvågøy 29,1 8,3 0,8 11,3 10,1 1,7 10,7 24,9 0,0 . 0,3 2,0 0,6 0,0 . 0,1
1865 Vågan 34,6 10,9 3,0 6,8 2,6 2,0 13,2 24,8 0,0 . 0,1 1,7 0,1 0,1 . 0,1
1866 Hadsel 39,2 8,2 0,8 7,6 2,7 2,2 12,0 25,5 0,1 . 0,2 0,9 0,4 0,0 . 0,1
1867 Bø 30,2 5,7 0,6 13,2 4,1 2,9 11,0 29,8 0,2 . 0,3 1,6 0,3 0,0 . 0,1
1868 Øksnes 33,2 7,0 0,6 8,7 6,5 1,2 12,5 27,4 0,1 . 0,2 2,4 0,1 0,0 . 0,0
1870 Sortland 32,5 8,4 1,7 8,1 2,8 2,1 14,8 28,0 0,1 . 0,2 1,0 0,3 0,1 . 0,1
1871 Andøy 36,0 5,7 0,5 10,6 2,7 3,0 16,1 22,9 0,1 . 0,2 1,6 0,4 0,0 . 0,0
1874 Moskenes 41,8 7,7 0,4 10,9 4,3 2,4 6,0 21,6 0,0 . 0,8 3,6 0,6 0,0 . 0,0
                                 
19 Troms Romsa 36,7 7,5 1,5 8,3 3,6 2,6 12,9 25,2 0,1 . 0,2 1,1 0,3 0,1 . .
1901 Harstad 38,3 6,1 1,0 4,9 2,5 2,0 15,1 29,0 0,0 . 0,1 0,6 0,2 0,1 . .
1902 Tromsø 36,5 10,2 2,5 5,3 3,4 3,3 14,6 22,7 0,1 . 0,2 0,8 0,4 0,1 . .
1911 Kvæfjord 32,1 8,9 1,6 12,7 2,5 3,7 9,6 27,3 0,0 . 0,0 1,1 0,4 0,1 . .
1913 Skånland 40,1 5,6 0,7 6,4 2,8 2,2 14,1 27,2 0,0 . 0,0 0,6 0,1 0,1 . .
1915 Bjarkøy 31,3 6,5 1,7 20,3 4,8 0,7 9,3 22,3 0,0 . 0,3 2,1 0,7 0,0 . .
1917 Ibestad 39,1 3,5 0,2 9,7 4,0 2,2 13,8 26,4 0,0 . 0,2 1,0 0,0 0,0 . .
1919 Gratangen 41,4 6,3 0,3 14,1 3,9 1,2 8,6 22,5 0,0 . 0,4 0,9 0,3 0,1 . .
1920 Lavangen 43,4 2,2 0,0 17,3 5,5 0,5 10,3 20,1 0,0 . 0,3 0,2 0,2 0,2 . .
1922 Bardu 38,9 4,0 0,4 16,8 1,5 2,4 12,6 22,6 0,0 . 0,2 0,2 0,3 0,0 . .
1923 Salangen 36,4 6,4 0,9 22,6 3,3 0,9 8,1 20,5 0,1 . 0,2 0,3 0,2 0,1 . .
1924 Målselv 36,9 5,2 0,4 15,0 1,7 4,7 11,6 24,0 0,0 . 0,1 0,3 0,2 0,1 . .
1925 Sørreisa 37,9 3,8 0,5 15,5 3,3 1,4 10,5 26,3 0,2 . 0,1 0,5 0,1 0,0 . .
1926 Dyrøy 35,4 4,7 0,6 19,0 5,4 0,7 6,9 25,9 0,0 . 0,4 0,9 0,0 0,1 . .
1927 Tranøy 38,3 6,6 0,6 13,5 3,2 3,7 8,2 24,4 0,0 . 0,1 0,6 0,1 0,6 . .
1928 Torsken 44,4 2,1 0,0 13,3 4,4 0,4 9,2 21,3 0,0 . 0,2 4,4 0,0 0,2 . .
1929 Berg 39,1 5,3 0,7 10,0 2,9 2,2 12,4 25,3 0,0 . 0,0 1,8 0,2 0,2 . .
1931 Lenvik 32,6 4,1 0,5 8,7 5,3 2,4 12,7 32,2 0,1 . 0,2 1,0 0,1 0,2 . .
1933 Balsfjord 35,2 4,6 0,7 16,9 3,4 1,2 8,3 28,0 0,0 . 0,5 1,0 0,2 0,1 . .
1936 Karlsøy 37,7 7,4 0,6 11,4 2,7 1,6 5,2 28,7 0,1 . 0,0 4,1 0,3 0,1 . .
1938 Lyngen 37,2 4,2 0,8 10,4 6,6 1,0 12,2 25,4 0,0 . 0,2 1,3 0,5 0,1 . .
1939 Storfjord 40,7 6,4 0,7 11,5 3,7 1,3 8,2 25,7 0,1 . 0,1 1,1 0,1 0,3 . .
1940 Gaivuotna - Kåfjord 41,1 5,0 1,7 11,6 8,6 1,0 5,2 21,0 0,0 . 0,9 2,6 1,2 0,2 . .
1941 Skjervøy 29,3 6,8 0,6 8,6 7,7 1,1 8,7 26,4 0,0 . 0,6 10,2 0,1 0,0 . .
1942 Nordreisa 36,1 7,0 0,5 9,7 5,7 1,4 10,7 26,8 0,0 . 0,4 1,4 0,3 0,0 . .
1943 Kvænangen 33,4 4,2 1,0 7,3 6,2 0,7 8,2 26,6 0,1 . 0,1 11,8 0,4 0,0 . .
                                 
20 Finnmark Finnmárku 45,4 8,1 0,8 4,3 2,8 2,3 10,7 22,3 0,1 . 0,4 2,6 0,2 . . .
2002 Vardø 49,3 6,7 0,9 1,7 1,2 1,5 8,1 22,5 0,0 . 0,0 7,8 0,2 . . .
2003 Vadsø 48,0 11,1 0,8 2,8 2,7 2,0 14,4 16,1 0,1 . 0,4 1,5 0,2 . . .
2004 Hammerfest 50,2 6,4 1,0 2,9 1,9 1,0 11,7 21,5 0,1 . 0,2 3,0 0,2 . . .
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 42,2 5,1 0,4 10,3 7,2 7,2 11,3 13,4 0,0 . 2,6 0,1 0,2 . . .
2012 Alta 38,4 8,9 0,7 4,7 3,9 2,0 8,8 27,2 0,1 . 0,6 4,6 0,3 . . .
2014 Loppa 41,1 8,4 0,8 7,2 1,7 0,8 6,2 26,6 0,0 . 0,8 6,2 0,0 . . .
2015 Hasvik 57,3 4,2 0,4 8,9 2,6 1,8 7,8 13,9 0,0 . 0,2 2,2 0,6 . . .
2017 Kvalsund 45,1 6,9 1,9 3,1 2,6 0,3 5,7 29,2 0,9 . 0,3 3,6 0,3 . . .
2018 Måsøy 49,5 4,8 0,8 6,5 0,9 0,5 13,3 22,5 0,0 . 0,0 1,2 0,0 . . .
2019 Nordkapp 47,4 9,6 0,9 3,6 1,2 1,1 12,3 21,7 0,1 . 0,2 1,7 0,3 . . .
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 41,8 5,9 1,0 3,6 2,3 1,6 12,8 29,8 0,0 . 0,3 0,5 0,3 . . .
2021 Karasjohka - Karasjok 47,2 7,4 0,3 7,2 4,0 14,7 6,3 12,2 0,0 . 0,4 0,2 0,1 . . .
2022 Lebesby 48,6 6,8 1,8 4,3 4,0 1,0 6,4 23,2 0,1 . 0,4 3,2 0,1 . . .
2023 Gamvik 52,3 5,8 0,6 4,9 2,3 0,9 8,4 21,6 0,0 . 0,0 3,2 0,0 . . .
2024 Berlevåg 52,6 6,4 1,6 1,3 0,9 1,1 12,5 21,1 0,0 . 0,0 2,5 0,0 . . .
2025 Deatnu - Tana 44,5 8,5 0,7 7,8 2,5 2,0 11,3 21,3 0,1 . 0,3 0,8 0,3 . . .
2027 Unjarga - Nesseby 45,2 16,7 0,7 3,0 3,4 1,8 11,0 17,8 0,0 . 0,4 0,0 0,0 . . .
2028 Båtsfjord 49,6 4,0 0,7 2,1 0,9 0,8 22,7 16,9 0,0 . 0,3 1,7 0,4 . . .
2030 Sør-Varanger 48,8 9,2 0,8 3,7 2,0 1,8 10,2 21,9 0,0 . 0,2 1,3 0,1 . . .
1  Raud Valalllianse (RV) endret navn til Raudt i 2007.

Standardtegn i tabeller