Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget 2005

15   Stortingsvalet 2005. Parti/vallister som tok siste distriktsmandat og manglande røyster for andre parti/valister for å ta eit mandat1, etter fylke
  Siste
distrikts-
mandat
Manglande røyster for å ta siste distriktsmandat
  A SV RV Sp KrF V H Frp Kyst
01 Østfold SV  617 . 9 759 3 485  516 4 777 5 275 13 784 10 327
02 Akershus H 5 303 2 809 9 568  509  625 3 529 . 8 677 11 278
03 Oslo A . 2 771 3 100 9 108 1 209 15 566  757 8 604 11 826
04 Hedmark SV 11 548 . 9 089 9 373 6 131 5 685  806 1 960 9 417
05 Oppland A . 1 011 8 854 6 649 5 157 4 779  866 2 023 9 172
06 Buskerud A . 11 524 9 229 1 213 4 023 2 953  619 2 511 9 799
07 Vestfold A .  136 10 144 6 296 3 170 4 432 3 664 1 201 10 596
08 Telemark Frp 11 698 1 210 9 053 3 321 2 397 6 317  625 . 9 535
09 Aust-Agder A . 3 368 7 659 4 835  477 4 770  492 2 347 7 754
10 Vest-Agder Frp 22 4 202 9 768 6 274 4 555 5 195 8 344 . 9 826
11 Rogaland SV 15 058 . 12 689 15 718 2 869 14 113 15 696 11 796 12 546
12 Hordaland H 4 240 6 127 3 013 12 574 2 761 7 336 . 2 101 10 575
14 Sogn og Fjordane A . 2 784 7 936 5 107 2 890 4 791 3 233 8 458 7 800
15 Møre og Romsdal V 1 291 2 302 10 050 10 969 7 297 . 4 801 1 126 9 320
16 Sør-Trøndelag A . 8 881 10 205 12 418 4 359 4 986 6 127 14 956 11 269
17 Nord-Trøndelag SV  641 . 8 037 6 034 4 961 5 235 3 306 7 084 7 983
18 Nordland A . 5 734 8 387 8 551 3 704 5 302 9 508 4 341 5 466
19 Troms A . 8 545 6 792 1 317 4 016 5 139  225 8 521  555
20 Finnmark Finnmárku SV 2 091 . 4 465 2 505 3 274 3 942 1 329 3 652 3 163
1  For kvart parti er det ein foresetnad for utberekningane at dei andre partia ikkje endrar sitt røystetal i fylket. Endring i fordelinga av distriktsmandat får konsekvensar for fordelinga av utjamningsmandata.

Standardtegn i tabeller