Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget 2005

14   Stortingsvalet 2005. Fordeling av fylkesmandat på parti/valliste, etter fylke
  Røyster Delingstal
  1 3 5 7 9 11 13
01 Østfold (8 distriktsmandater)   I III VI        
Det norske Arbeidarparti 52 984 37 845 17 661 10 596 7 569      
    II IV VII        
Framstegspartiet1 39 816 28 440 13 272 7 963 5 688      
    V            
Høgre 17 697 12 640 5 899          
    VIII            
Sosialistisk Venstreparti3 10 721 7 657 3 573          
Kristeleg Folkeparti 10 205 7 289            
Senterpartiet2 7 236 5 168            
Venstre 5 943 4 245            
Pensjonistpartiet 1 350  964            
Raud Valallianse4  962  687            
Kystpartiet  394  281            
Abort-motstandarane si liste  242  172            
Kristent Samlingsparti  229  163            
Miljøpartiet Dei grøne  180  128            
Demokratane  127 90            
Noregs Kommunistiske Parti  107 76            
Reformpartiet 50 35            
                 
02 Akershus (15 distriktsmandater)   I IV VII XI XIII    
Det norske Arbeidarparti 87 702 62 644 29 234 17 540 12 528 9 744 7 972  
    II V X XIV      
Framstegspartiet1 67 411 48 150 22 470 13 482 9 630 7 490    
    III VI XII XV      
Høgre 59 181 42 272 19 727 11 836 8 454 6 575    
    VIII            
Sosialistisk Venstreparti3 22 555 16 110 7 518          
    IX            
Venstre 21 834 15 595 7 278          
Senterpartiet2 11 328 8 091            
Kristeleg Folkeparti 11 212 8 008            
Raud Valallianse4 2 269 1 620            
Pensjonistpartiet 2 102 1 501            
Kystpartiet  559  399            
Miljøpartiet Dei grøne  480  342            
Abort-motstandarane si liste  265  189            
Kristent Samlingsparti  250  178            
Demokratane  132 94            
Reformpartiet 37 26            
                 
03 Oslo (16 distriktsmandater)   I IV VIII X XIII XVI  
Det norske Arbeiderpartiet 97 246 69 461 32 415 19 449 13 892 10 805 8 840 7 480
    II VII XII        
Høgre 61 130 43 664 20 376 12 226 8 732      
    III IX XIV        
Framstegspartiet 53 280 38 057 17 760 10 656 7 611      
    V XI          
Sosialistisk Venstreparti 41 434 29 595 13 811 8 286        
    VI XV          
Venstre 28 639 20 456 9 546 5 727        
Kristeleg Folkeparti 11 168 7 977            
Raud Valallianse 9 277 6 626            
Senterpartiet 3 270 2 335            
Pensjonistpartiet 1 346  961            
Miljøpartiet Dei grøne  668  477            
Kystpartiet  551  393            
Demokratane  248  177            
Abort-motstandarane si liste  215  153            
Noregs Kommunistiske Parti  141  100            
Kristent Samlingsparti  117 83            
Det Liberale Folkepartiet  104 74            
                 
04 Hedmark (7 distriktsmandater)   I II IV VI      
Det norske Arbeiderpartiet 50 484 36 060 16 828 10 096 7 212 5 609    
    III            
Framstegspartiet 18 717 13 369 6 239          
    V            
Senterpartiet 11 304 8 074 3 768          
    VII            
Sosialistisk Venstreparti 9 650 6 892 3 216          
Høgre 8 845 6 317            
Venstre 3 965 2 832            
Kristeleg Folkeparti 3 519 2 513            
Pensjonistpartiet 2 492 1 780            
Raud Valallianse  560  400            
Kystpartiet  233  166            
Noregs Kommunistiske Parti  100 71            
Kristent Samlingsparti 87 62            
Demokratane 49 35            
                 
05 Oppland (6 distriktsmandater)   I II V VI      
Det norske Arbeiderpartiet 47 202 33 715 15 734 9 440 6 743 5 244    
    III            
Framstegspartiet 18 208 13 005 6 069          
    IV            
Senterpartiet 13 583 9 702 4 527          
Høgre 8 576 6 125            
Sosialistisk Venstreparti 8 430 6 021            
Venstre 4 662 3 330            
Kristeleg Folkeparti 4 285 3 060            
Pensjonistpartiet  576  411            
Raud Valallianse  587  419            
Kystpartiet  269  192            
Miljøpartiet Dei grøne  152  108            
Kristent Samlingsparti  126 90            
Reformpartiet 89 63            
Demokratane 49 35            
                 
06 Buskerud (8 distriktsmandater)   I III VI VIII      
Det norske Arbeiderpartiet 50 688 36 205 16 896 10 137 7 241 5 632    
    II V          
Framstegspartiet 33 697 24 069 11 232 6 739        
    IV            
Høgre 21 106 15 075 7 035          
    VII            
Sosialistisk Venstreparti 10 201 7 286 3 400          
Senterpartiet 8 926 6 375            
Venstre 7 185 5 132            
Kristeleg Folkeparti 6 116 4 368            
Raud Valallianse  909  649            
Pensjonistpartiet  481  343            
Kystpartiet  340  242            
Miljøpartiet Dei grøne  169  120            
Noregs Kommunistiske Parti  107 76            
Demokratane  106 75            
                 
07 Vestfold (6 distriktsmandater)   I IV VI        
Det norske Arbeiderpartiet 39 085 27 917 13 028 7 817 5 583      
    II V          
Framstegspartiet 37 886 27 061 12 628 7 577        
    III            
Høgre 19 790 14 135 6 596          
Sosialistisk Venstreparti 10 808 7 720            
Kristeleg Folkeparti 7 775 5 553            
Venstre 6 513 4 652            
Senterpartiet 4 649 3 320            
Raud Valallianse  801  572            
Pensjonistpartiet  570  407            
Reformpartiet  463  330            
Kystpartiet  349  249            
Miljøpartiet Dei grøne  312  222            
Demokratane  167  119            
Noregs Kommunistiske Parti 79 56            
                 
08 Telemark (5 distriktsmandater)   I III IV        
Det norske Arbeiderpartiet 37 356 26 682 12 452 7 471 5 336      
    II V          
Framstegspartiet 21 022 15 015 7 007 4 204        
Høgre 8 886 6 347            
Sosialistisk Venstreparti 8 601 6 143            
Kristeleg Folkeparti 7 414 5 295            
Senterpartiet 6 490 4 635            
Venstre 3 494 2 495            
Raud Valallianse  758  541            
Pensjonistpartiet  322  230            
Kystpartiet  276  197            
Kristent Samlingsparti  238  170            
Demokratane  134 95            
                 
09 Aust-Agder (3 distriktsmandater)   I III          
Det norske Arbeiderpartiet 16 987 12 133 5 662 3 397        
    II            
Framstegspartiet 14 641 10 457 4 880          
Kristeleg Folkeparti 7 452 5 322            
Høgre 7 436 5 311            
Sosialistisk Venstreparti 4 560 3 257            
Venstre 3 158 2 255            
Senterpartiet 3 093 2 209            
Pensjonistpartiet  489  349            
Raud Valallianse  269  192            
Kystpartiet  174  124            
Kristent Samlingsparti  157  112            
Abort-motstandarane si liste  130 92            
Demokratane 65 46            
                 
10 Vest-Agder (5 distriktsmandater)   I V          
Framstegspartiet 21 609 15 435 7 203 4 321        
    II            
Det norske Arbeiderpartiet 21 590 15 421 7 196          
    III            
Kristeleg Folkeparti 17 057 12 183 5 685          
    IV            
Høgre 13 266 9 475 4 422          
Sosialistisk Venstreparti 5 884 4 202            
Venstre 4 891 3 493            
Senterpartiet 3 812 2 722            
Pensjonistpartiet  452  322            
Raud Valallianse  317  226            
Demokratane  312  222            
Kristent Samlingsparti  270  192            
Kystpartiet  259  185            
Miljøpartiet Dei grøne  214  152            
Abort-motstandarane si liste  175  125            
Pilsens Samlingsparti si liste 65 46            
Noregs Kommunistiske Parti 46 32            
                 
11 Rogaland (12 distriktsmandater)   I V VII        
Framstegspartiet 56 995 40 710 18 998 11 399 8 142      
    II VI X        
Det norske Arbeiderpartiet 53 736 38 382 17 912 10 747 7 676      
    III VIII          
Høgre 33 402 23 858 11 134 6 688        
    IV            
Kristeleg Folkeparti 26 613 19 009 8 871 7 371        
    IX            
Venstre 15 370 10 978 5 123          
    XI            
Senterpartiet 13 764 9 831 4 588          
    XII            
Sosialistisk Venstreparti 13 759 9 827 4 586          
Kystpartiet 1 213  866            
Raud Valallianse 1 070  764            
Pensjonistpartiet  858  612            
Kristent Samlingsparti  651  465            
Abort-motstandarane si liste  468  334            
Miljøpartiet Dei grøne  287  205            
Demokratane  214  152            
Reformpartiet 54 38            
                 
12 Hordaland (14 distriktsmandater)   I IV VII XII      
Det norske Arbeiderpartiet 72 986 52 132 24 328 14 597 10 426 8 109    
    II V XI        
Framstegspartiet 57 966 41 404 19 322 11 593 8 280      
    III VIII XIV        
Høgre 42 902 30 644 14 300 8 580 6 128      
    VI            
Kristeleg Folkeparti 22 982 16 415 7 660          
    IX            
Sosialistisk Venstreparti 19 615 14 010 6 538          
    X            
Venstre 18 407 13 147 6 135          
    XIII            
Senterpartiet 13 169 9 406 4 389          
Raud Valallianse 9 000 6 428            
Kystpartiet 1 439 1 027            
Pensjonistpartiet  985  703            
Demokratane  537  383            
Kristent Samlingsparti  464  331            
Abort-motstandarane si liste  439  313            
Miljøpartiet Dei grøne  388  277            
Noregs Kommunistiske Parti  142  101            
Det Liberale Folkepartiet  109 77            
                 
14 Sogn og Fjordane (4 distriktsmandater)   I IV          
Det norske Arbeiderpartiet 17 774 12 695 5 924 3 554        
    II            
Senterpartiet 12 668 9 048 4 222          
    III            
Framstegspartiet 9 316 6 654 3 105          
Sosialistisk Venstreparti 5 511 3 936            
Kristeleg Folkeparti 5 404 3 860            
Høgre 5 062 3 615            
Venstre 3 503 2 502            
Kystpartiet  495  353            
Raud Valallianse  359  256            
Kristent Samlingsparti  182  130            
Demokratane 45 32            
                 
15 Møre og Romsdal (8 distriktsmandater)   I IV          
Framstegspartiet 36 813 26 295 12 271 7 362        
    II V          
Det norske Arbeiderpartiet 36 649 26 177 12 216 7 329        
    III            
Høgre 17 962 12 830 5 987          
    VI            
Kristeleg Folkeparti 15 465 11 046 5 155          
    VII            
Senterpartiet 11 795 8 425 3 931          
    VIII            
Venstre 10 623 7 587 3 541          
Sosialistisk Venstreparti 8 321 5 943            
Kystpartiet 1 303  930            
Raud Valallianse  573  409            
Kristent Samlingsparti  447  319            
Demokratane  112 80            
Miljøpartiet Dei grøne  111 79            
Reformpartiet 34 24            
                 
16 Sør-Trøndelag (9 distriktsmandater)   I II VI IX      
Det norske Arbeiderpartiet 59 837 42 740 19 945 11 967 8 548 6 648    
    III VIII          
Framstegspartiet 27 786 19 847 9 262 5 557        
    IV            
Høgre 19 518 13 941 6 506          
    V            
Sosialistisk Venstreparti 16 764 11 974 5 588          
    VII            
Senterpartiet 13 228 9 448 4 409          
Kristeleg Folkeparti 7 610 5 435            
Venstre 6 983 4 987            
Raud Valallianse 1 763 1 259            
Pensjonistpartiet 1 227  876            
Kystpartiet  699  499            
Miljøpartiet Dei grøne  360  257            
Demokratane  228  162            
Kristent Samlingsparti  176  125            
Noregs Kommunistiske Parti 98 70            
Norsk Republikansk Allianse 92 65            
                 
17 Nord-Trøndelag (5 distriktsmandater)   I II          
Det norske Arbeiderpartiet 29 359 20 970 9 786 5 871        
    III            
Senterpartiet 11 966 8 547 3 988          
    IV            
Framstegspartiet 10 916 7 797 3 638          
    V            
Sosialistisk Venstreparti 8 399 5 999 2 799          
Høgre 5 094 3 638            
Kristeleg Folkeparti 3 439 2 456            
Venstre 3 165 2 260            
Kystpartiet  417  297            
Raud Valallianse  363  259            
Kristent Samlingsparti  111 79            
Miljøpartiet Dei grøne 73 52            
Demokratane 36 25            
                 
18 Nordland (9 distriktsmandater)   I III VI IX      
Det norske Arbeiderpartiet 48 097 34 355 16 032 9 619 6 871 5 344    
    II V          
Framstegspartiet 30 017 21 440 10 005 6 003        
    IV            
Sosialistisk Venstreparti 14 881 10 629 4 960          
    VII            
Senterpartiet 12 063 8 616 4 021          
    VIII            
Høgre 11 108 7 934 3 702          
Kristeleg Folkeparti 5 917 4 226            
Venstre 4 318 3 084            
Kystpartiet 4 155 2 967            
Raud Valallianse 1 234  881            
Pensjonistpartiet  306  218            
Kristent Samlingsparti  180  128            
Miljøpartiet Dei grøne  134 95            
Noregs Kommunistiske Parti 85 60            
Demokratane 79 56            
Samfunnspartiet 44 31            
                 
19 Troms (6 distriktsmandater)   I III VI        
Det norske Arbeiderpartiet 27 757 19 826 9 252 5 551 3 965      
    II IV          
Framstegspartiet 19 236 13 740 6 412 3 847        
    V            
Sosialistisk Venstreparti 8 109 5 792 2 703          
Høgre 7 548 5 391            
Kystpartiet 7 218 5 155            
Senterpartiet 6 456 4 611            
Kristeleg Folkeparti 3 757 2 683            
Venstre 2 634 1 881            
Raud Valallianse  981  700            
Kristent Samlingsparti  152  108            
Miljøpartiet Dei grøne  124 88            
Noregs Kommunistiske Parti 78 55            
Demokratane 38 27            
                 
20 Finnmark Finnmárku (4 distiktsmandater)   I II          
Det norske Arbeiderpartiet 14 937 10 669 4 979 2 987        
    III            
Framstegspartiet 6 564 4 688 2 188          
    IV            
Sosialistisk Venstreparti 4 768 3 405 1 589          
Høgre 3 439 2 456            
Senterpartiet 2 263 1 616            
Kystpartiet 1 605 1 146            
Kristeleg Folkeparti 1 495 1 067            
Venstre  826  590            
Samefolkets parti Sámeálbmot Belodat  659  470            
Raud Valallianse  303  216            
Noregs Kommunistiske Parti 87 62            
Kristent Samlingsparti 74 52            
Demokratane 27 19            

Standardtegn i tabeller