Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget 2005

6   Stortingsvalet 2005. Valde representantar etter parti/valliste og kjønn. Stortingsvala 1945-2005
År I alt Det norske Arbeidarparti Framstegs-
partiet 1
Høgre Kristeleg Folkeparti Senterpartiet2 Sosialistisk Venstreparti3 Venstre Raud Valallianse4 Noregs Kommunistiske Parti5 Det Liberale Folkepartiet6 Kystpartiet Andre7
I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner I alt Av dette kvinner
1945  150 7 76 4 . . 25 1 8 - 10 - . . 20 1 . . 11 1 . . . . . .
1949  150 7 85 6 . . 23 1 9 - 12 - . . 21 - . . - - . . . . . .
1953  150 7 77 5 . . 27 2 14 - 14 - . . 15 - . . 3 - . . . . . .
1957  150 10 78 8 . . 29 2 12 - 15 - . . 15 - . . 1 - . . . . . .
1961  150 13 74 11 . . 29 1 15 - 16 1 2 - 14 - . . - - . . . . . .
1965  150 12 68 9 . . 31 1 13 - 18 - 2 - 18 2 . . - - . . . . . .
1969  150 14 74 11 . . 29 2 14 1 20 - - - 13 - . . - - . . . . . .
1973  155 24 62 12 4 - 29 5 20 1 21 3 16 3 2 - - - . . 1 - . . . .
1977  155 37 76 20 - - 41 12 22 3 12 1 2 1 2 - - - - - - - . . . .
1981  155 40 66 22 4 - 53 13 15 1 11 2 4 2 2 - - - - - - - . . . .
1985  157 54 71 30 2 - 50 15 16 4 12 2 6 3 - - - - - - - - . . . .
1989  165 59 63 32 22 1 37 11 14 5 11 3 17 7 - - - - . . - - . . 1 -
1993  165 65 67 33 10 1 28 8 13 5 32 14 13 4 1 - 1 - - - - - . . . .
1997  165 60 65 32 25 2 23 7 25 11 11 4 9 3 6 1 - - - - - - . . 1 -
2001  165 60 43 20 26 3 38 12 22 8 10 6 23 11 2 - - - - - - - 1 - - -
2005  169 64 61 32 38 6 23 5 11 5 11 5 15 7 10 4 - - - - - - - - - -
1  Anders Langes Parti i 1973.
2  Bondepartiet 1949-1957.
3  Sosialistisk Folkeparti 1961-1969, Sosialistisk Valgforbund i 1973.
4  Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet 1989.
5  Deltok i Sosialistisk Valgforbund 1973.
6  Det Nye Folkepartiet 1973-1977. De Liberale - Europapartiet 1989.
7  Aune-lista i 1989-1993 og Tverrpolitisk Folkevalgte 1997-2001.

Standardtegn i tabeller