Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget 2005

1   Stortingsvalet 2005. Personar med røysterett, godkjende røystgjevingar og valdeltaking i prosent. Stortingsvala 1945-2005
Personar med røysterett Godkjende røystgjevingar Valdeltaking i prosent
Båe kjønn Menn Kvinner Båe kjønn Menn Kvinner Båe kjønn Menn Kvinner
1945 1 961 977  954 282 1 007 695 1 498 194  763 210  734 984 76,4 80,0 72,9
1949 2 159 065 1 046 685 1 112 380 1 770 897  892 849  878 048 82,0 85,3 78,9
1953 2 256 799 1 102 104 1 154 695 1 790 331  904 633  885 698 79,3 82,1 76,7
1957 2 298 376 1 125 896 1 172 480 1 800 155  905 392  894 763 78,3 80,4 76,3
1961 2 340 495 1 146 661 1 193 834 1 850 548  927 698  922 850 79,1 80,9 77,3
1965 2 406 866 1 179 405 1 227 461 2 056 091 1 024 072 1 032 019 85,4 86,8 84,1
1969 2 579 566 1 263 779 1 315 787 2 162 596 1 072 595 1 090 001 83,8 84,9 82,8
1973 2 686 676 1 315 999 1 370 677 2 155 734 1 080 676 1 075 058 80,2 82,1 78,4
1977 2 780 190 1 358 080 1 422 110 2 304 496 1 139 756 1 164 740 82,9 83,9 81,9
19811 3 003 093 1 466 108 1 536 985 2 462 142 1 211 323 1 250 819 82,0 82,6 81,4
1985 3 100 479 1 512 448 1 588 031 2 605 436 1 277 012 1 328 424 84,0 84,4 83,7
1989 3 190 311 1 556 416 1 633 895 2 653 173 . . 83,2 . .
1993 3 259 957 1 592 545 1 667 412 2 472 551 . . 75,8 . .
1997 3 311 190 1 622 935 1 688 255 2 593 669 . . 78,3 . .
2001 3 359 433 . . 2 535 776 . . 75,5 . .
2005 3 421 741 . . 2 649 735 . . 77,4    
1  Etter omvalet i Buskerud og Troms 6. og 7. desember.

Standardtegn i tabeller