Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

9   Stortingsvalet 2001. Godkjende røyster, etter parti/valliste, etter kommune. Prosent
Kommune A SV RV Sp KrF V H Frp DLF DPP FLP KSP KYST MDG NF NKP NLP Pp TVKD SD Andre
Heile landet 24,3 12,5 1,2 5,6 12,4 3,9 21,2 14,6 0,0 0,8 0,1 0,3 1,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3
01 Østfold 27,8 11,4 0,6 4,8 12,6 2,5 19,6 17,1 . 0,9 0,1 0,3 0,6 . 0,1 0,1 . 1,4 0,1 . 0,1
02 Akershus 23,6 12,3 0,7 3,2 7,9 4,0 31,7 14,4 . . 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 . 1,0 0,1 . 0,0
03 Oslo 22,4 16,9 3,0 0,7 6,1 5,9 29,1 13,0 0,0 1,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2
04 Hedmark 37,6 13,7 0,4 9,1 7,7 2,1 12,7 11,1 . 0,8 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,0 3,3 . . 0,1
05 Oppland 36,4 11,2 0,5 12,1 10,0 3,3 12,7 10,8 . 0,8 0,1 0,2 . 0,2 0,1 0,1 . 1,0 0,4 . 0,2
06 Buskerud 27,5 11,6 0,5 5,6 9,0 2,6 24,6 16,2 . 1,0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
07 Vestfold 21,6 11,6 0,6 3,3 11,0 2,8 25,5 18,7 0,0 1,1 0,1 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 . 0,9 . . 1,7
08 Telemark 29,3 14,5 0,7 4,9 13,1 2,8 14,6 17,7 . 0,8 0,1 0,3 0,6 . 0,1 0,0 . 0,4 . 0,1 0,0
09 Aust-Agder 19,8 11,1 0,5 4,2 20,5 3,9 20,9 16,6 0,0 0,8 0,1 0,4 0,7 . 0,1 0,0 . . . . 0,4
10 Vest-Agder 16,7 10,4 0,4 3,6 26,2 3,5 23,2 10,7 0,0 0,7 0,1 0,5 0,8 0,2 0,1 0,0 . . . . 2,8
11 Rogaland 17,8 8,8 0,6 5,1 19,0 4,8 22,7 18,2 . 0,8 0,2 0,5 1,1 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,3
12 Hordaland 19,6 10,8 3,7 3,9 15,6 4,7 21,7 16,5 . 0,9 0,1 0,3 1,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 . . 0,2
14 Sogn og Fjordane 22,4 11,8 0,4 17,7 16,3 5,4 12,8 10,0 . 0,7 0,1 0,4 2,1 . 0,1 . . . . . 0,0
15 Møre og Romsdal 19,5 8,8 0,4 6,6 19,8 6,5 17,3 17,2 . 0,8 0,1 0,3 1,7 . 0,1 . . 1,0 0,1 . 0,0
16 Sør-Trøndelag 28,9 15,5 1,1 6,9 9,9 3,3 17,8 11,9 . 0,9 0,1 0,2 1,4 0,4 0,1 0,1 . 1,6 . 0,1 0,0
17 Nord-Trøndelag 32,4 13,8 0,4 15,5 10,4 3,4 10,3 10,6 . 0,5 0,1 0,3 1,9 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
18 Nordland 24,2 14,1 0,9 8,8 11,1 2,2 13,1 13,3 0,0 0,5 0,1 0,3 10,9 . 0,0 0,1 . 0,4 . . 0,1
19 Troms 22,1 14,8 0,8 6,5 12,2 2,4 15,7 14,1 0,0 0,6 0,0 0,4 10,0 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,1
20 Finnmark 26,8 18,5 0,8 4,3 11,7 1,7 15,7 10,5 . 0,5 0,1 0,9 6,4 0,1 0,1 0,4 . . . . 1,5
                                           
01 Østfold 27,8 11,4 0,6 4,8 12,6 2,5 19,6 17,1 . 0,9 0,1 0,3 0,6 . 0,1 0,1 . 1,4 0,1 . 0,1
0101 Halden 32,0 11,8 0,8 4,4 13,7 2,3 15,7 16,2 . 0,9 0,1 0,3 0,5 . 0,0 0,1 . 1,1 0,1 . 0,1
0104 Moss 26,6 15,1 1,1 0,9 8,2 2,5 25,4 16,2 . 1,1 0,1 0,2 0,5 . 0,0 0,1 . 1,8 0,1 . 0,1
0105 Sarpsborg 33,5 10,5 0,4 3,3 12,7 2,0 17,0 17,3 . 0,8 0,1 0,3 0,6 . 0,1 0,0 . 1,1 0,1 . 0,2
0106 Fredrikstad 29,4 12,2 0,6 2,2 11,5 2,6 19,7 17,2 . 0,9 0,1 0,3 0,5 . 0,1 0,2 . 2,2 0,1 . 0,1
0111 Hvaler 24,3 11,8 0,5 2,6 9,8 3,0 24,9 18,9 . 1,0 0,2 0,2 1,6 . 0,1 0,0 . 1,0 0,1 . 0,0
0118 Aremark 22,1 7,8 0,0 17,6 22,4 1,5 13,1 11,7 . 0,3 0,0 1,2 0,3 . 0,0 0,0 . 1,5 0,0 . 0,3
0119 Marker 25,8 6,4 0,2 15,3 23,5 1,8 15,4 8,9 . 0,6 0,1 0,3 0,9 . 0,1 0,0 . 0,6 0,1 . 0,1
0121 Rømskog 29,1 1,7 0,0 11,1 33,1 0,2 7,1 15,1 . 0,5 0,2 0,7 0,2 . 0,0 0,0 . 0,7 0,0 . 0,2
0122 Trøgstad 19,7 6,9 0,2 16,3 16,7 2,2 17,5 17,7 . 1,2 0,1 0,1 0,5 . 0,0 0,0 . 0,7 0,1 . 0,1
0123 Spydeberg 20,0 10,5 0,5 12,5 13,6 2,9 21,2 16,2 . 0,8 0,2 0,3 0,6 . 0,0 0,0 . 0,7 0,0 . 0,0
0124 Askim 22,9 12,2 0,7 3,8 10,7 3,7 22,8 19,8 . 1,2 0,1 0,2 0,7 . 0,0 0,0 . 1,0 0,2 . 0,1
0125 Eidsberg 22,4 8,6 0,2 10,9 15,2 3,3 17,3 19,3 . 1,0 0,2 0,4 0,5 . 0,0 0,0 . 0,7 0,1 . 0,1
0127 Skiptvet 21,7 8,3 0,2 15,7 15,7 3,4 14,9 17,0 . 0,9 0,1 0,4 0,7 . 0,2 0,1 . 0,4 0,1 . 0,2
0128 Rakkestad 20,8 7,2 0,3 17,6 22,5 1,8 13,2 13,4 . 0,9 0,1 0,7 0,5 . 0,1 0,1 . 0,9 0,0 . 0,1
0135 Råde 21,8 7,9 0,2 7,2 18,2 2,2 19,9 19,2 . 0,6 0,1 0,4 0,8 . 0,0 0,0 . 1,1 0,1 . 0,2
0136 Rygge 24,4 12,5 0,4 3,4 9,7 2,2 26,2 18,2 . 0,8 0,1 0,2 0,6 . 0,1 0,0 . 1,0 0,0 . 0,1
0137 Våler 17,0 9,7 0,3 10,9 14,4 2,4 24,5 17,0 . 0,8 0,1 0,4 1,1 . 0,0 0,2 . 0,8 0,3 . 0,1
0138 Hobøl 19,8 10,2 0,8 9,6 13,4 4,3 19,6 18,7 . 1,4 0,2 0,2 0,5 . 0,2 0,0 . 0,7 0,0 . 0,3
                                           
02 Akershus 23,6 12,3 0,7 3,2 7,9 4,0 31,7 14,4 . . 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 . 1,0 0,1 . 0,0
0211 Vestby 23,6 12,5 0,8 4,6 7,8 3,6 29,1 15,6 . . 0,1 0,1 0,8 0,3 0,0 0,1 . 0,8 0,1 . 0,0
0213 Ski 23,0 14,3 0,7 2,7 8,7 3,9 29,4 14,8 . . 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 . 1,3 0,1 . 0,0
0214 Ås 21,3 15,6 1,1 9,1 10,1 5,7 22,9 12,2 . . 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 . 0,7 0,0 . 0,0
0215 Frogn 20,0 11,8 0,5 2,7 6,4 5,4 36,4 14,2 . . 0,0 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 . 1,4 0,1 . 0,0
0216 Nesodden 20,1 21,2 2,4 1,4 7,8 5,8 26,7 12,2 . . 0,1 0,2 0,5 0,7 0,0 0,1 . 0,7 0,1 . 0,0
0217 Oppegård 20,2 12,0 0,7 1,2 8,2 4,5 39,1 12,3 . . 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 . 1,1 0,1 . 0,0
0219 Bærum 16,1 10,9 0,7 1,1 6,2 5,6 46,2 11,2 . . 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 . 1,0 0,1 . 0,0
0220 Asker 16,5 11,3 0,6 1,5 7,2 5,5 42,9 12,5 . . 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 . 1,1 0,0 . 0,0
0221 Aurskog-Høland 34,7 8,9 0,3 11,6 13,0 1,6 12,9 14,7 . . 0,1 0,3 0,9 0,0 0,2 0,1 . 0,6 0,0 . 0,0
0226 Sørum 28,0 13,6 0,4 7,9 10,3 2,3 20,0 15,6 . . 0,1 0,0 0,7 0,2 0,1 0,1 . 0,7 0,0 . 0,0
0227 Fet 29,9 12,3 0,5 4,6 8,8 2,8 22,8 16,1 . . 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 . 0,7 0,1 . 0,0
0228 Rælingen 30,5 13,9 0,7 1,8 8,2 2,4 23,4 16,9 . . 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 . 1,0 0,1 . 0,0
0229 Enebakk 22,9 12,7 0,7 5,5 11,3 2,6 20,7 21,3 . . 0,1 0,2 0,9 0,2 0,1 0,1 . 0,8 0,0 . 0,0
0230 Lørenskog 29,4 13,0 0,6 1,4 7,5 3,1 26,1 17,1 . . 0,1 0,1 0,5 0,2 0,0 0,1 . 0,8 0,1 . 0,0
0231 Skedsmo 31,2 12,3 0,7 1,9 7,4 2,5 25,3 16,3 . . 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 . 1,4 0,0 . 0,0
0233 Nittedal 26,3 13,6 0,8 2,9 7,3 3,9 26,1 17,2 . . 0,1 0,1 0,7 0,2 0,0 0,1 . 0,6 0,1 . 0,0
0234 Gjerdrum 25,1 10,5 0,5 7,9 12,0 3,2 24,9 14,1 . . 0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 . 0,6 0,0 . 0,0
0235 Ullensaker 26,0 10,1 0,5 5,2 7,3 2,2 26,0 20,0 . . 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 . 1,7 0,1 . 0,0
0236 Nes 34,3 12,2 0,4 9,3 9,1 2,3 15,3 14,8 . . 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,0 . 0,8 0,1 . 0,0
0237 Eidsvoll 33,4 12,2 0,5 5,4 9,2 2,2 18,3 16,6 . . 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 0,0 . 0,7 0,1 . 0,0
0238 Nannestad 29,8 11,1 0,5 8,3 10,9 2,2 17,8 17,4 . . 0,1 0,2 0,7 0,2 0,1 0,1 . 0,6 0,1 . 0,0
0239 Hurdal 32,0 8,1 0,4 7,7 17,3 3,8 13,3 14,3 . . 0,2 0,3 0,9 0,1 0,0 0,0 . 1,3 0,1 . 0,0
                                           
03 Oslo 22,4 16,9 3,0 0,7 6,1 5,9 29,1 13,0 0,0 1,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2
                                           
04 Hedmark 37,6 13,7 0,4 9,1 7,7 2,1 12,7 11,1 . 0,8 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,0 3,3 . . 0,1
0402 Kongsvinger 37,0 17,0 0,3 4,2 6,3 1,6 14,8 15,3 . 0,7 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 1,6 . . 0,0
0403 Hamar 38,2 15,5 0,5 3,0 7,4 2,7 17,9 7,9 . 1,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 5,0 . . 0,1
0412 Ringsaker 40,7 11,9 0,3 8,8 8,0 2,0 13,2 8,8 . 0,9 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 4,1 . . 0,1
0415 Løten 41,7 13,0 0,5 9,1 6,8 1,4 9,9 10,9 . 0,9 0,0 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 4,1 . . 0,1
0417 Stange 40,6 13,9 0,4 7,0 8,9 2,3 10,4 9,6 . 0,8 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 5,0 . . 0,1
0418 Nord-Odal 42,9 17,7 0,2 6,8 6,3 0,9 7,4 13,3 . 1,0 0,4 0,1 0,9 0,0 0,2 0,2 0,1 1,8 . . 0,0
0419 Sør-Odal 43,1 12,3 0,3 7,5 5,6 1,4 11,6 13,9 . 0,9 0,2 0,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 1,3 . . 0,1
0420 Eidskog 41,4 11,1 0,1 7,2 8,9 1,5 11,8 14,0 . 0,5 0,1 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 2,0 . . 0,2
0423 Grue 41,5 10,6 0,2 12,5 7,5 1,5 10,4 11,4 . 0,6 0,1 0,2 0,8 0,1 0,2 0,2 0,0 2,3 . . 0,0
0425 Åsnes 35,2 13,4 0,2 10,3 9,1 1,3 8,2 17,4 . 0,9 0,2 0,1 0,4 0,2 0,0 1,1 0,0 1,8 . . 0,1
0426 Våler 30,6 13,6 0,1 12,9 6,5 1,2 11,1 19,2 . 0,6 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0,3 0,0 2,5 . . 0,0
0427 Elverum 33,8 13,3 0,4 6,0 7,2 3,0 15,7 14,3 . 0,8 0,1 0,1 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 3,0 . . 0,1
0428 Trysil 35,7 12,0 0,3 11,7 9,9 2,9 12,3 10,0 . 0,8 0,0 0,2 1,1 0,1 0,0 0,2 0,0 2,5 . . 0,1
0429 Åmot 29,5 18,3 0,8 10,0 6,9 1,4 13,2 11,4 . 0,8 0,0 0,1 1,9 0,1 0,0 0,4 0,0 5,2 . . 0,0
0430 Stor-Elvdal 38,0 13,8 0,1 11,2 5,5 2,3 10,8 11,1 . 0,5 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 0,4 0,1 4,4 . . 0,2
0432 Rendalen 39,8 10,9 0,3 23,5 6,1 1,7 5,3 7,5 . 0,3 0,1 0,3 1,6 0,0 0,0 0,2 0,1 2,3 . . 0,0
0434 Engerdal 31,9 10,1 0,3 26,0 7,0 2,3 8,4 7,9 . 0,1 0,1 0,1 1,9 0,0 0,1 0,0 0,1 3,6 . . 0,1
0436 Tolga 21,4 13,4 1,3 35,8 9,7 2,5 7,0 5,5 . 0,6 0,1 0,2 1,1 0,1 0,0 0,0 0,2 1,1 . . 0,0
0437 Tynset 26,0 12,3 0,4 24,3 11,1 3,7 9,8 7,8 . 0,5 0,0 0,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 . . 0,0
0438 Alvdal 29,1 9,5 0,4 28,5 10,6 4,5 8,6 5,3 . 0,4 0,1 0,2 1,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,9 . . 0,1
0439 Folldal 34,1 11,5 0,6 25,8 8,5 1,1 7,2 6,7 . 0,2 0,1 0,2 0,8 0,1 0,0 0,2 0,0 3,0 . . 0,0
0441 Os 30,2 14,9 0,6 29,4 10,1 1,7 4,8 4,3 . 0,4 0,3 0,1 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2 . . 0,0
                                        .  
05 Oppland 36,4 11,2 0,5 12,1 10,0 3,3 12,7 10,8 . 0,8 0,1 0,2 . 0,2 0,1 0,1 . 1,0 0,4 . 0,2
0501 Lillehammer 32,7 15,5 0,9 6,3 9,5 3,8 18,3 9,8 . 1,1 0,1 0,2 . 0,2 0,0 0,1 . 1,2 0,3 . 0,0
0502 Gjøvik 40,2 10,5 0,7 6,7 10,7 2,4 14,7 10,7 . 0,8 0,1 0,2 . 0,3 0,1 0,0 . 1,5 0,3 . 0,1
0511 Dovre 35,9 9,1 0,1 24,2 8,6 1,8 9,3 8,9 . 0,6 0,0 0,1 . 0,0 0,0 0,0 . 1,1 0,3 . 0,0
0512 Lesja 23,9 7,8 0,4 34,2 12,9 2,7 6,3 8,8 . 0,7 0,1 0,6 . 0,2 0,0 0,1 . 0,4 0,9 . 0,1
0513 Skjåk 26,1 10,5 0,4 26,7 9,5 2,0 7,9 11,1 . 2,4 0,1 0,1 . 0,2 0,1 0,1 . 1,0 1,7 . 0,1
0514 Lom 29,3 9,9 0,1 26,6 13,0 1,6 6,5 10,1 . 0,4 0,1 0,1 . 0,0 0,1 0,1 . 0,3 1,4 . 0,4
0515 Vågå 41,2 11,8 0,0 18,6 9,3 1,0 6,3 8,4 . 0,5 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 . 0,8 1,7 . 0,1
0516 Nord-Fron 43,6 9,3 0,1 15,1 8,4 1,6 8,8 10,3 . 0,6 0,1 0,5 . 0,2 0,3 0,1 . 0,9 0,2 . 0,0
0517 Sel 40,9 13,7 0,7 12,5 9,5 1,3 9,4 9,5 . 0,7 0,1 0,2 . 0,1 0,2 0,0 . 0,6 0,4 . 0,1
0519 Sør-Fron 41,9 7,1 0,7 21,5 7,5 1,5 8,1 9,3 . 0,5 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,0 . 1,1 0,4 . 0,1
0520 Ringebu 38,2 7,8 0,3 20,4 10,1 3,1 8,8 8,7 . 0,9 0,1 0,2 . 0,2 0,1 0,0 . 0,8 0,2 . 0,2
0521 Øyer 33,7 11,1 0,4 17,7 11,2 3,0 11,8 8,1 . 1,1 0,2 0,2 . 0,0 0,2 0,0 . 0,7 0,5 . 0,2
0522 Gausdal 37,6 9,9 0,4 24,3 7,6 2,2 6,8 8,4 . 0,6 0,1 0,2 . 0,2 0,1 0,1 . 1,0 0,5 . 0,2
0528 Østre Toten 37,9 9,5 0,3 13,4 10,4 2,9 11,5 10,2 . 0,9 0,1 0,2 . 0,3 0,0 0,1 . 1,9 0,2 . 0,2
0529 Vestre Toten 43,1 9,7 0,4 8,9 9,8 2,0 12,3 11,3 . 0,8 0,1 0,1 . 0,2 0,0 0,1 . 0,9 0,2 . 0,1
0532 Jevnaker 33,6 14,7 0,7 4,5 7,0 1,5 19,0 16,5 . 0,8 0,2 0,1 . 0,2 0,1 0,1 . 0,4 0,6 . 0,1
0533 Lunner 31,7 13,4 0,7 7,6 10,9 2,6 16,9 13,7 . 1,2 0,1 0,0 . 0,1 0,1 0,1 . 0,3 0,2 . 0,2
0534 Gran 33,1 11,2 0,4 11,8 10,4 2,6 14,6 12,7 . 0,7 0,1 0,3 . 0,2 0,1 0,1 . 0,8 0,4 . 0,4
0536 Søndre Land 44,5 12,8 0,3 8,3 7,6 2,5 9,2 11,6 . 0,7 0,2 0,1 . 0,2 0,1 0,1 . 1,1 0,3 . 0,3
0538 Nordre Land 44,2 13,0 0,2 10,8 9,9 2,1 8,3 8,6 . 0,9 0,2 0,1 . 0,2 0,1 0,1 . 0,6 0,5 . 0,2
0540 Sør-Aurdal 35,7 6,3 0,1 14,3 15,4 5,3 9,1 12,0 . 0,3 0,1 0,1 . 0,1 0,0 0,0 . 0,9 0,2 . 0,2
0541 Etnedal 25,7 7,4 0,1 21,3 18,8 4,7 9,7 9,7 . 0,6 0,1 0,5 . 0,1 0,5 0,0 . 0,3 0,5 . 0,0
0542 Nord-Aurdal 30,0 7,8 0,3 12,3 10,9 9,3 13,3 13,9 . 0,5 0,1 0,4 . 0,1 0,0 0,1 . 0,3 0,5 . 0,3
0543 Vestre Slidre 22,9 5,3 0,1 19,2 7,5 25,8 6,1 10,0 . 0,5 0,2 0,5 . 0,1 0,1 0,0 . 0,0 0,8 . 1,1
0544 Øystre Slidre 22,6 9,1 0,5 19,2 10,9 12,6 12,2 10,5 . 0,7 0,0 0,7 . 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,2 . 0,4
0545 Vang 19,5 7,5 0,8 27,2 12,5 9,9 11,1 9,3 . 0,3 0,0 0,3 . 0,1 0,0 0,1 . 0,5 0,6 . 0,2
                                           
06 Buskerud 27,5 11,6 0,5 5,6 9,0 2,6 24,6 16,2 . 1,0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
0602 Drammen 27,0 11,2 0,4 1,3 8,6 2,0 29,4 17,8 . 1,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
0604 Kongsberg 27,0 13,5 0,9 4,5 7,9 4,6 26,0 13,6 . 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 . . 0,1 0,1 0,0
0605 Ringerike 33,2 12,8 1,0 4,0 7,7 2,8 20,0 16,2 . 0,8 0,2 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 . . 0,0 0,1 0,0
0612 Hole 21,7 10,0 0,4 7,2 10,2 3,4 30,4 15,0 . 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 . . 0,0 0,1 0,0
0615 Flå 29,0 8,6 0,3 11,6 13,8 0,8 17,9 16,1 . 0,3 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 . . 0,2 0,3 0,0
0616 Nes 29,0 10,5 0,2 13,8 13,3 2,9 16,4 11,5 . 0,8 0,1 0,3 0,6 0,0 0,1 0,0 . . 0,2 0,0 0,0
0617 Gol 22,5 9,3 0,3 13,4 14,6 3,6 22,2 12,1 . 0,4 0,3 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 . . 0,1 0,0 0,0
0618 Hemsedal 16,7 6,8 0,7 18,9 18,5 2,5 26,2 6,8 . 0,8 0,0 0,6 0,9 0,3 0,0 0,0 . . 0,3 0,0 0,0
0619 Ål 20,6 11,4 0,5 18,5 16,8 6,0 15,1 9,0 . 0,4 0,0 0,6 0,7 0,1 0,1 0,1 . . 0,0 0,0 0,0
0620 Hol 21,9 8,6 0,3 7,2 12,2 4,8 29,0 14,2 . 0,7 0,1 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 . . 0,1 0,1 0,0
0621 Sigdal 23,9 6,7 0,3 26,7 7,3 2,1 17,2 13,7 . 1,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 . . 0,2 0,0 0,0
0622 Krødsherad 32,0 10,5 0,1 10,7 8,6 2,5 17,9 15,5 . 0,8 0,2 0,1 0,6 0,3 0,0 0,0 . . 0,1 0,2 0,0
0623 Modum 32,8 10,6 0,3 10,5 8,9 1,7 16,9 15,7 . 1,2 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,2 . . 0,1 0,0 0,0
0624 Øvre Eiker 26,3 11,6 0,3 9,5 9,4 1,5 20,5 18,6 . 0,9 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 0,0 . . 0,1 0,0 0,0
0625 Nedre Eiker 30,8 13,1 0,3 1,8 9,0 1,5 21,0 19,9 . 1,0 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,3 . . 0,1 0,1 0,0
0626 Lier 24,7 11,6 0,4 4,7 7,8 2,5 30,8 15,2 . 0,9 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
0627 Røyken 25,3 11,5 0,6 2,3 7,9 3,0 29,0 17,4 . 1,3 0,1 0,1 1,0 0,2 0,1 0,1 . . 0,1 0,0 0,0
0628 Hurum 28,8 13,7 0,6 3,1 8,2 2,8 24,2 15,5 . 1,4 0,1 0,2 1,1 0,3 0,1 0,0 . . 0,1 0,1 0,0
0631 Flesberg 22,5 9,9 0,1 15,3 8,2 3,3 18,9 19,5 . 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,0 . . 0,1 0,1 0,0
0632 Rollag 23,9 9,6 0,9 22,6 13,3 2,3 12,3 10,7 . 1,3 0,1 0,2 1,4 0,3 0,7 0,1 . . 0,3 0,0 0,0
0633 Nore og Uvdal 23,3 7,4 0,7 22,4 13,2 1,9 12,5 15,6 . 0,7 0,2 0,9 1,1 0,1 0,1 0,0 . . 0,1 0,1 0,0
                                           
07 Vestfold 21,6 11,6 0,6 3,3 11,0 2,8 25,5 18,7 0,0 1,1 0,1 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 . 0,9 . . 1,7
0701 Borre 25,0 14,7 0,8 1,9 8,9 2,4 24,4 16,0 0,1 1,2 0,1 0,1 0,6 0,1 0,0 0,1 . 1,1 . . 2,5
0702 Holmestrand 28,2 11,5 0,8 3,6 10,0 2,3 22,9 17,0 0,1 1,1 0,1 0,4 0,6 0,3 0,1 0,0 . 0,6 . . 0,4
0704 Tønsberg 20,6 13,3 0,6 2,0 11,2 3,1 27,3 18,7 0,0 1,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 . 0,7 . . 0,3
0706 Sandefjord 17,2 10,2 0,4 1,4 10,2 2,5 27,8 20,3 0,0 1,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,0 0,0 . 1,9 . . 5,9
0709 Larvik 24,8 10,6 0,4 3,6 12,2 2,8 22,8 18,6 0,0 1,2 0,1 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 . 0,6 . . 1,1
0711 Svelvik 27,0 10,7 0,4 3,2 7,9 1,4 27,0 19,1 0,0 1,4 0,1 0,2 0,9 0,2 0,0 0,0 . 0,3 . . 0,2
0713 Sande 27,9 9,4 0,3 6,5 9,0 2,4 21,3 20,2 0,0 1,0 0,1 0,1 1,0 0,0 0,2 0,0 . 0,4 . . 0,2
0714 Hof 26,5 10,4 0,5 10,1 12,5 3,0 17,3 15,7 0,1 1,1 0,3 0,5 0,9 0,6 0,2 0,0 . 0,2 . . 0,2
0716 Våle 18,7 7,7 0,4 12,1 19,9 2,1 20,2 16,7 0,0 0,5 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 . 0,3 . . 0,3
0718 Ramnes 16,0 10,0 0,6 15,2 15,1 3,1 18,2 18,4 0,2 1,0 0,0 0,1 0,8 0,1 0,0 0,1 . 0,6 . . 0,2
0719 Andebu 18,8 9,9 0,6 8,4 14,8 4,7 21,8 17,2 0,0 0,9 0,0 0,6 0,4 0,4 0,1 0,0 . 0,4 . . 0,9
0720 Stokke 18,5 11,4 0,5 5,9 15,3 2,9 23,9 17,3 0,0 1,3 0,0 0,3 0,6 0,4 0,1 0,1 . 0,8 . . 0,6
0722 Nøtterøy 17,1 12,2 0,8 1,2 9,1 3,8 32,6 19,8 0,1 1,0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,0 . 0,7 . . 0,2
0723 Tjøme 17,8 12,1 0,7 1,1 8,5 3,6 27,1 26,1 0,0 1,0 0,1 0,1 0,8 0,5 0,0 0,0 . 0,3 . . 0,2
0728 Lardal 32,0 8,9 0,3 12,0 10,9 3,4 15,5 15,1 0,0 0,6 0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 . 0,4 . . 0,2
                                           
08 Telemark 29,3 14,5 0,7 4,9 13,1 2,8 14,6 17,7 . 0,8 0,1 0,3 0,6 . 0,1 0,0 . 0,4 . 0,1 0,0
0805 Porsgrunn 31,7 15,0 0,7 1,3 10,3 2,8 16,4 19,1 . 1,1 0,1 0,3 0,7 . 0,1 0,1 . 0,4 . 0,1 0,0
0806 Skien 28,9 15,5 0,7 2,3 12,9 2,7 16,1 18,6 . 0,9 0,1 0,3 0,3 . 0,1 0,1 . 0,4 . 0,1 0,0
0807 Notodden 32,3 14,4 1,3 4,5 13,7 2,0 10,4 19,4 . 0,5 0,1 0,3 0,3 . 0,1 0,1 . 0,5 . 0,0 0,0
0811 Siljan 31,2 15,1 0,8 5,0 16,7 2,7 12,0 13,4 . 0,4 0,2 1,0 0,5 . 0,1 0,1 . 0,8 . 0,0 0,0
0814 Bamble 28,7 12,2 0,9 2,2 13,4 2,0 18,0 20,0 . 0,9 0,1 0,2 1,0 . 0,1 0,1 . 0,3 . 0,1 0,0
0815 Kragerø 28,3 16,0 1,2 2,5 14,8 3,6 15,6 15,5 . 0,9 0,2 0,4 0,6 . 0,1 0,0 . 0,3 . 0,1 0,0
0817 Drangedal 33,6 11,7 0,2 7,6 17,2 4,4 8,6 13,9 . 0,6 0,1 0,6 0,8 . 0,4 0,1 . 0,3 . 0,0 0,0
0819 Nome 28,1 14,0 0,5 8,9 13,4 2,3 13,6 17,3 . 0,5 0,1 0,3 0,5 . 0,1 0,0 . 0,3 . 0,1 0,0
0821 Bø 23,1 16,1 0,5 9,7 14,6 5,7 12,7 16,1 . 0,6 0,1 0,2 0,2 . 0,0 0,0 . 0,4 . 0,0 0,0
0822 Sauherad 24,7 13,6 0,6 12,0 14,7 4,4 11,3 17,2 . 0,4 0,0 0,2 0,6 . 0,0 0,0 . 0,3 . 0,0 0,0
0826 Tinn 33,1 14,1 0,7 7,7 8,8 2,1 14,4 17,3 . 0,5 0,1 0,1 0,6 . 0,1 0,0 . 0,3 . 0,2 0,0
0827 Hjartdal 27,0 9,7 0,5 16,2 20,0 1,5 7,1 15,3 . 0,5 0,2 0,8 0,6 . 0,1 0,0 . 0,4 . 0,0 0,0
0828 Seljord 19,7 12,0 0,5 14,7 17,6 4,0 14,4 15,2 . 0,4 0,2 0,4 0,5 . 0,0 0,0 . 0,4 . 0,0 0,0
0829 Kviteseid 24,0 10,4 0,3 18,1 19,9 2,8 9,5 12,6 . 0,4 0,1 0,1 1,0 . 0,2 0,0 . 0,5 . 0,0 0,0
0830 Nissedal 26,6 8,2 0,5 10,5 28,1 2,3 9,7 13,0 . 0,0 0,1 0,2 0,8 . 0,0 0,0 . 0,0 . 0,0 0,0
0831 Fyresdal 34,0 10,7 0,3 23,3 10,3 1,9 5,4 10,6 . 0,7 0,3 0,8 1,4 . 0,1 0,0 . 0,3 . 0,0 0,0
0833 Tokke 33,0 10,4 0,3 18,6 13,9 1,7 9,6 10,7 . 0,4 0,1 0,2 0,8 . 0,0 0,0 . 0,4 . 0,0 0,0
0834 Vinje 23,5 17,3 0,6 18,0 13,9 3,0 9,5 12,6 . 0,7 0,0 0,0 0,7 . 0,1 0,0 . 0,0 . 0,0 0,0
                                           
09 Aust-Agder 19,8 11,1 0,5 4,2 20,5 3,9 20,9 16,6 0,0 0,8 0,1 0,4 0,7 . 0,1 0,0 . . . . 0,4
0901 Risør 25,7 11,9 0,8 2,9 16,8 4,8 20,1 14,2 0,1 1,1 0,1 0,4 0,9 . 0,0 0,1 . . . . 0,1
0904 Grimstad 14,5 9,3 0,4 3,5 24,9 3,8 22,7 18,5 0,0 0,8 0,1 0,5 0,6 . 0,0 0,1 . . . . 0,2
0906 Arendal 21,2 12,4 0,5 2,0 16,6 3,7 22,4 18,5 0,0 0,9 0,1 0,3 0,6 . 0,1 0,1 . . . . 0,5
0911 Gjerstad 25,7 9,7 0,2 7,8 17,6 3,3 21,4 12,0 0,0 0,9 0,4 0,4 0,5 . 0,0 0,1 . . . . 0,1
0912 Vegårshei 26,1 7,0 0,2 5,8 29,2 2,5 16,0 11,9 0,0 0,2 0,0 0,5 0,3 . 0,0 0,0 . . . . 0,3
0914 Tvedestrand 21,2 11,1 0,3 5,1 18,7 4,1 22,1 15,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 . 0,1 0,0 . . . . 0,0
0919 Froland 19,5 9,1 0,2 6,1 26,1 3,4 11,2 22,3 0,0 0,5 0,1 0,9 0,7 . 0,0 0,0 . . . . 0,0
0926 Lillesand 15,9 13,5 0,5 3,1 19,7 6,1 25,3 13,3 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 . 0,0 0,0 . . . . 0,4
0928 Birkenes 17,1 7,0 0,4 6,9 29,7 4,4 18,4 13,1 0,0 0,8 0,1 0,7 0,8 . 0,1 0,0 . . . . 0,6
0929 Åmli 30,4 13,1 0,5 14,6 15,7 1,2 9,6 12,5 0,0 0,6 0,1 0,6 0,4 . 0,0 0,0 . . . . 0,8
0935 Iveland 13,9 5,3 0,5 10,5 33,5 4,4 13,3 13,2 0,0 1,4 0,0 0,9 1,6 . 0,0 0,0 . . . . 1,4
0937 Evje og Hornnes 20,0 9,4 0,3 6,8 28,6 3,2 17,0 10,7 0,0 0,6 0,2 1,3 0,9 . 0,2 0,0 . . . . 0,6
0938 Bygland 16,2 10,7 0,1 17,7 23,8 2,3 14,8 10,6 0,1 0,7 0,3 0,6 1,5 . 0,1 0,0 . . . . 0,4
0940 Valle 18,6 9,4 0,1 18,9 25,0 3,0 11,2 11,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,6 . 0,1 0,3 . . . . 0,6
0941 Bykle 17,4 13,3 0,2 10,2 21,4 1,9 18,3 14,8 0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 . 0,5 0,0 . . . . 0,2
                                           
10 Vest-Agder 16,7 10,4 0,4 3,6 26,2 3,5 23,2 10,7 0,0 0,7 0,1 0,5 0,8 0,2 0,1 0,0 . . . . 2,8
1001 Kristiansand 17,3 12,8 0,5 1,4 23,8 3,5 25,9 9,0 0,0 0,8 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 . . . . 3,6
1002 Mandal 16,0 11,1 0,6 3,7 22,4 4,3 24,9 13,6 0,0 0,7 0,1 0,3 0,7 0,1 0,1 0,0 . . . . 1,4
1003 Farsund 14,3 7,8 0,3 3,5 22,0 3,1 28,2 15,6 0,0 0,5 0,1 0,6 1,9 0,1 0,2 0,1 . . . . 1,9
1004 Flekkefjord 18,0 7,1 0,3 4,4 25,8 4,5 21,9 11,6 0,0 0,4 0,1 0,4 2,7 0,1 0,1 0,1 . . . . 2,5
1014 Vennesla 20,3 8,9 0,2 4,3 36,5 2,4 11,4 10,7 0,0 0,5 0,1 0,7 0,5 0,2 0,0 0,0 . . . . 3,2
1017 Songdalen 18,8 9,3 0,1 7,0 28,6 2,8 17,1 11,1 0,0 0,5 0,0 0,6 0,5 0,2 0,0 0,0 . . . . 3,5
1018 Søgne 15,2 11,4 0,2 3,1 24,1 4,0 27,0 10,4 0,0 0,9 0,1 0,4 0,8 0,2 0,1 0,0 . . . . 2,2
1021 Marnardal 17,4 8,2 0,1 16,7 27,8 5,0 13,0 8,2 0,0 0,5 0,1 0,2 0,7 0,2 0,2 0,1 . . . . 1,7
1026 Åseral 12,3 5,7 0,0 11,7 44,0 1,2 9,7 10,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 0,2 0,0 . . . . 3,2
1027 Audnedal 13,8 5,6 0,1 12,5 44,5 1,2 10,0 8,4 0,0 0,5 0,1 1,4 0,4 0,0 0,1 0,0 . . . . 1,2
1029 Lindesnes 14,6 6,5 0,3 6,4 28,2 4,1 24,1 11,3 0,0 1,0 0,0 0,5 1,2 0,2 0,0 0,0 . . . . 1,5
1032 Lyngdal 12,6 5,5 0,3 5,5 33,7 3,0 22,4 13,3 0,0 0,6 0,0 0,6 0,8 0,1 0,1 0,0 . . . . 1,5
1034 Hægebostad 10,7 4,7 0,1 13,9 42,9 1,1 12,6 9,8 0,1 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 . . . . 2,2
1037 Kvinesdal 16,8 6,4 0,2 6,8 27,4 3,7 17,6 15,8 0,0 0,4 0,1 0,9 1,4 0,1 0,1 0,0 . . . . 2,2
1046 Sirdal 15,9 5,7 0,1 15,4 28,5 5,3 16,0 10,0 0,0 0,3 0,0 1,0 1,1 0,1 0,0 0,0 . . . . 0,7
                                           
11 Rogaland 17,8 8,8 0,6 5,1 19,0 4,8 22,7 18,2 . 0,8 0,2 0,5 1,1 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,3
1101 Eigersund 22,0 5,5 0,2 4,2 18,9 10,0 22,0 14,4 . 0,7 0,1 0,3 1,4 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,1
1102 Sandnes 18,0 8,6 0,6 4,0 18,6 4,4 24,3 18,3 . 0,9 0,1 0,5 0,6 0,2 0,1 0,0 . . . . 0,7
1103 Stavanger 20,5 11,9 1,0 1,6 13,1 5,2 28,0 16,1 . 0,9 0,2 0,2 0,7 0,2 0,1 0,1 . . . . 0,4
1106 Haugesund 21,1 9,6 0,5 1,2 12,3 4,5 23,9 23,3 . 0,9 0,2 0,3 1,9 0,2 0,1 0,0 . . . . 0,1
1111 Sokndal 17,6 5,0 0,2 5,1 24,1 6,2 16,5 22,0 . 0,2 0,1 1,0 1,9 0,1 0,0 0,1 . . . . 0,0
1112 Lund 16,8 4,8 0,5 11,3 26,0 5,5 14,8 16,4 . 0,6 0,2 2,0 0,9 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,0
1114 Bjerkreim 7,2 4,1 0,2 23,2 34,9 5,2 12,8 9,9 . 0,3 0,3 0,8 0,8 0,1 0,0 0,0 . . . . 0,1
1119 Hå 11,9 5,3 0,2 13,1 31,5 3,3 14,4 16,9 . 0,5 0,2 1,5 0,9 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,2
1120 Klepp 13,1 5,8 0,2 9,9 23,3 5,0 20,2 20,0 . 0,6 0,1 0,5 0,7 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,5
1121 Time 16,6 7,6 0,4 9,7 24,2 4,6 19,3 14,8 . 0,8 0,1 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,4
1122 Gjesdal 18,1 7,2 0,3 7,7 25,9 3,7 18,4 15,5 . 0,8 0,1 0,6 0,8 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,6
1124 Sola 13,4 6,9 0,4 4,2 18,3 4,1 28,1 21,7 . 0,8 0,1 0,5 0,7 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,6
1127 Randaberg 15,4 7,6 0,6 5,6 23,2 5,4 23,9 15,3 . 0,7 0,1 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,7
1129 Forsand 11,0 6,0 0,0 14,3 34,8 3,5 15,0 10,8 . 0,5 0,0 0,5 3,0 0,2 0,0 0,0 . . . . 0,4
1130 Strand 15,9 9,1 0,3 5,7 28,4 4,1 16,4 16,6 . 0,6 0,2 0,9 1,2 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,2
1133 Hjelmeland 7,0 5,7 0,4 28,2 28,9 5,5 12,8 9,0 . 0,4 0,0 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,1
1134 Suldal 15,4 10,1 0,4 21,9 22,5 6,8 8,8 10,2 . 0,6 0,1 1,6 1,4 0,2 0,0 0,0 . . . . 0,0
1135 Sauda 28,5 12,1 0,6 7,2 16,1 4,0 13,7 15,2 . 0,4 0,1 0,6 1,1 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,1
1141 Finnøy 6,0 5,8 0,2 25,5 35,1 4,3 10,8 8,2 . 0,2 0,1 1,2 2,6 0,1 0,0 0,0 . . . . 0,1
1142 Rennesøy 11,2 7,1 0,5 12,7 25,6 4,4 21,7 13,4 . 0,5 0,2 0,8 1,7 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,3
1144 Kvitsøy 15,0 5,6 1,0 3,6 31,0 7,2 13,7 13,7 . 0,7 0,0 4,2 2,9 1,3 0,0 0,0 . . . . 0,0
1145 Bokn 9,3 7,3 0,2 13,3 25,2 3,5 15,3 15,3 . 0,4 0,0 0,4 9,1 0,4 0,0 0,0 . . . . 0,2
1146 Tysvær 15,6 6,4 0,2 8,1 23,2 5,0 16,7 20,4 . 0,7 0,1 0,8 2,1 0,2 0,3 0,1 . . . . 0,0
1149 Karmøy 16,3 6,5 0,2 2,4 22,0 3,5 18,2 26,9 . 0,6 0,2 0,6 2,4 0,0 0,1 0,0 . . . . 0,1
1151 Utsira 27,1 9,0 3,0 10,5 20,3 6,0 12,0 3,8 . 2,3 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,0
1154 Vindafjord 13,0 5,7 0,2 19,1 27,5 3,5 13,1 15,1 . 0,5 0,3 0,6 1,2 0,0 0,0 0,1 . . . . 0,1
                                        .  
12 Hordaland 19,6 10,8 3,7 3,9 15,6 4,7 21,7 16,5 . 0,9 0,1 0,3 1,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 . . 0,2
1201 Bergen 20,2 12,2 5,2 1,6 12,0 4,4 25,4 16,2 . 1,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 . . 0,1
1211 Etne 14,2 7,8 0,5 12,9 21,4 5,7 14,5 17,4 . 0,9 0,1 0,6 3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 . . 0,0
1214 Ølen 12,7 7,5 0,6 11,1 25,2 5,1 15,1 18,4 . 0,4 0,1 1,0 2,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 . . 0,0
1216 Sveio 13,1 7,9 0,6 7,5 19,4 8,7 15,3 22,7 . 0,6 0,3 0,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 . . 0,6
1219 Bømlo 11,7 5,3 0,8 2,1 32,0 3,9 16,3 17,4 . 0,9 0,2 0,7 8,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 . . 0,1
1221 Stord 23,2 11,4 1,9 2,8 18,8 4,5 16,1 16,9 . 1,0 0,3 0,4 1,9 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 . . 0,4
1222 Fitjar 10,9 6,1 0,7 6,2 29,7 3,6 16,7 20,7 . 0,4 0,1 0,7 3,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 . . 0,2
1223 Tysnes 12,5 6,8 1,3 10,2 23,4 5,3 18,2 17,2 . 0,6 0,1 0,9 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 . . 0,0
1224 Kvinnherad 18,4 9,6 1,2 7,8 19,9 5,2 14,5 18,7 . 0,5 0,2 0,5 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 . . 0,1
1227 Jondal 20,9 7,1 1,6 14,1 26,5 7,3 10,3 6,1 . 0,9 0,1 1,1 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 . . 0,6
1228 Odda 32,8 15,7 5,7 4,9 8,8 4,2 13,9 10,9 . 1,0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,0 0,3 0,1 0,6 . . 0,2
1231 Ullensvang 14,6 11,4 2,4 19,6 15,9 8,8 17,0 7,7 . 0,4 0,0 0,4 1,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 . . 0,1
1232 Eidfjord 22,1 8,0 1,7 11,5 9,8 3,7 25,8 13,2 . 0,7 0,2 0,7 1,9 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 . . 0,0
1233 Ulvik 14,9 12,6 3,2 16,7 9,2 22,7 11,7 6,4 . 0,1 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,6 . . 0,7
1234 Granvin 12,2 11,4 3,4 24,1 9,1 13,5 12,9 8,8 . 1,0 0,7 0,2 2,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 . . 0,2
1235 Voss 25,0 11,3 3,4 13,6 14,8 7,9 11,4 10,0 . 0,7 0,1 0,4 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 . . 0,1
1238 Kvam 17,6 9,8 2,2 11,0 20,3 8,9 14,3 11,3 . 1,0 0,1 0,9 1,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 . . 0,3
1241 Fusa 14,2 6,7 1,5 12,1 25,4 6,1 14,6 15,7 . 0,6 0,2 0,6 1,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 . . 0,0
1242 Samnanger 27,1 8,0 1,3 8,1 18,6 4,1 12,3 16,2 . 0,9 0,1 0,9 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 . . 0,1
1243 Os 17,2 9,4 2,0 3,5 15,0 4,7 21,9 23,4 . 1,0 0,1 0,4 1,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 . . 0,1
1244 Austevoll 10,9 4,1 1,7 4,2 24,5 3,2 27,0 19,7 . 0,3 0,1 0,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 . . 0,2
1245 Sund 18,7 6,6 2,0 3,4 13,4 4,0 24,1 19,9 . 1,5 0,1 0,4 2,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 . . 1,7
1246 Fjell 18,0 9,0 1,6 1,8 20,3 2,8 22,4 20,4 . 1,1 0,1 0,4 1,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 . . 0,3
1247 Askøy 22,2 11,0 2,2 1,4 15,3 3,9 22,4 18,3 . 1,2 0,1 0,4 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 . . 0,1
1251 Vaksdal 29,1 11,6 1,9 7,7 17,2 3,6 10,9 13,5 . 0,7 0,2 0,9 1,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 . . 0,2
1252 Modalen 15,9 5,9 2,4 15,3 24,1 2,9 12,4 11,2 . 4,7 0,0 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 . . 0,0
1253 Osterøy 19,8 7,7 1,8 6,4 21,6 5,3 15,6 17,8 . 1,0 0,0 0,5 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 . . 0,2
1256 Meland 19,5 7,5 1,9 5,6 24,9 5,3 17,2 14,7 . 0,8 0,1 0,4 1,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 . . 0,2
1259 Øygarden 17,7 6,5 0,9 1,9 26,5 3,5 16,5 22,4 . 0,7 0,2 0,7 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 . . 0,2
1260 Radøy 20,9 7,4 1,5 12,3 21,8 4,8 12,0 15,3 . 1,0 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 . . 0,1
1263 Lindås 14,5 8,0 2,0 6,8 25,3 4,3 17,2 18,0 . 1,0 0,1 0,5 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 . . 0,1
1264 Austrheim 16,6 6,0 1,3 4,5 21,3 3,7 25,6 16,9 . 0,5 0,0 0,3 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 . . 0,2
1265 Fedje 18,9 4,8 1,6 1,1 30,1 3,7 21,7 5,5 . 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 . . 2,3
1266 Masfjorden 15,7 6,5 0,9 12,9 26,3 5,4 15,6 12,2 . 0,7 0,1 0,5 2,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 . . 0,3
                                        .  
14 Sogn og Fjordane 22,4 11,8 0,4 17,7 16,3 5,4 12,8 10,0 . 0,7 0,1 0,4 2,1 . 0,1 . . . . . 0,0
1401 Flora 21,8 22,3 0,3 4,5 11,8 5,3 18,5 12,1 . 0,6 0,0 0,4 2,2 . 0,1 . . . . . 0,0
1411 Gulen 15,1 8,7 0,5 18,3 25,1 3,4 15,1 8,4 . 0,7 0,0 0,6 4,0 . 0,1 . . . . . 0,0
1412 Solund 11,8 5,9 0,2 11,0 17,7 4,3 21,6 13,2 . 0,4 0,0 0,6 13,4 . 0,0 . . . . . 0,0
1413 Hyllestad 20,9 9,7 0,1 19,4 24,5 3,2 8,1 7,5 . 0,3 0,0 0,3 5,8 . 0,0 . . . . . 0,0
1416 Høyanger 32,3 14,1 1,1 12,4 12,4 2,3 12,0 9,9 . 1,0 0,1 0,2 1,9 . 0,2 . . . . . 0,0
1417 Vik 18,7 8,0 0,2 39,4 12,4 3,2 7,4 8,8 . 0,5 0,2 0,5 0,6 . 0,1 . . . . . 0,0
1418 Balestrand 18,6 10,6 1,1 20,2 18,8 10,1 11,6 4,9 . 0,9 0,1 0,8 2,4 . 0,0 . . . . . 0,0
1419 Leikanger 24,9 12,7 0,4 29,5 9,4 6,7 9,3 5,3 . 0,7 0,0 0,1 0,7 . 0,2 . . . . . 0,0
1420 Sogndal 21,7 12,1 0,5 29,5 11,8 3,3 9,9 9,5 . 0,6 0,1 0,3 0,6 . 0,1 . . . . . 0,0
1421 Aurland 24,6 10,8 0,2 22,0 9,4 3,9 17,5 9,3 . 0,5 0,1 0,2 1,4 . 0,0 . . . . . 0,0
1422 Lærdal 30,0 10,5 0,4 30,6 6,3 3,0 7,4 10,3 . 0,8 0,2 0,1 0,3 . 0,1 . . . . . 0,0
1424 Årdal 60,2 9,2 0,2 6,1 4,9 1,8 7,3 7,8 . 1,7 0,0 0,2 0,5 . 0,1 . . . . . 0,0
1426 Luster 29,5 6,4 0,1 28,8 17,2 1,9 7,0 6,6 . 0,8 0,1 1,1 0,4 . 0,1 . . . . . 0,0
1428 Askvoll 18,4 6,9 0,4 15,4 19,1 9,1 10,7 7,1 . 0,6 0,2 0,4 11,7 . 0,0 . . . . . 0,0
1429 Fjaler 20,3 11,9 1,5 19,7 14,2 6,8 12,1 6,9 . 0,5 0,1 0,5 5,3 . 0,3 . . . . . 0,0
1430 Gaular 16,8 7,2 0,2 24,6 23,6 6,4 12,7 6,1 . 0,2 0,0 0,7 1,5 . 0,0 . . . . . 0,0
1431 Jølster 16,3 11,3 0,3 25,3 18,2 12,7 7,8 5,8 . 0,5 0,2 0,5 1,2 . 0,1 . . . . . 0,0
1432 Førde 22,5 15,2 0,7 11,1 17,0 7,0 15,6 8,9 . 0,7 0,1 0,1 1,3 . 0,0 . . . . . 0,0
1433 Naustdal 15,8 12,3 0,6 21,9 17,2 7,6 11,0 10,1 . 0,8 0,0 0,2 2,4 . 0,1 . . . . . 0,0
1438 Bremanger 21,0 16,2 0,2 10,4 19,9 4,1 13,0 12,2 . 0,5 0,0 0,3 2,0 . 0,1 . . . . . 0,0
1439 Vågsøy 20,8 8,2 0,3 5,2 18,7 6,1 18,0 20,0 . 0,7 0,0 0,6 1,4 . 0,0 . . . . . 0,0
1441 Selje 11,5 7,0 0,2 9,5 25,7 2,8 18,2 21,4 . 0,3 0,1 0,4 2,8 . 0,1 . . . . . 0,0
1443 Eid 15,7 12,1 0,3 20,5 16,4 6,2 13,7 11,9 . 0,7 0,1 0,3 1,8 . 0,1 . . . . . 0,0
1444 Hornindal 16,3 6,3 0,3 25,9 15,6 11,8 14,1 7,1 . 0,7 0,0 0,0 2,0 . 0,0 . . . . . 0,0
1445 Gloppen 10,7 10,6 0,4 27,4 25,5 7,0 11,0 5,7 . 0,4 0,0 0,1 1,2 . 0,0 . . . . . 0,0
1449 Stryn 16,6 7,9 0,2 22,6 19,7 6,4 13,0 10,5 . 0,6 0,1 0,2 2,0 . 0,2 . . . . . 0,0
                                        .  
15 Møre og Romsdal 19,5 8,8 0,4 6,6 19,8 6,5 17,3 17,2 . 0,8 0,1 0,3 1,7 . 0,1 . . 1,0 0,1 . 0,0
1502 Molde 21,5 12,5 0,9 3,6 19,9 8,4 17,4 13,2 . 0,8 0,0 0,2 0,7 . 0,1 . . 0,7 0,0 . 0,0
1503 Kristiansund 32,3 11,0 0,6 1,1 6,7 8,3 20,1 17,1 . 0,8 0,0 0,1 1,1 . 0,1 . . 0,6 0,1 . 0,0
1504 Ålesund 17,3 9,1 0,4 1,6 16,4 4,1 24,4 23,3 . 0,8 0,1 0,2 0,7 . 0,0 . . 1,5 0,1 . 0,0
1511 Vanylven 13,5 5,1 0,4 10,6 23,5 4,7 10,8 16,7 . 0,4 0,1 0,6 12,4 . 0,1 . . 0,9 0,1 . 0,0
1514 Sande 10,1 7,3 0,3 6,8 30,7 4,8 14,6 18,9 . 0,4 0,1 0,4 4,5 . 0,1 . . 0,7 0,3 . 0,0
1515 Herøy 13,0 5,3 0,1 3,1 30,3 3,9 19,2 20,9 . 0,5 0,2 0,6 2,2 . 0,1 . . 0,7 0,1 . 0,0
1516 Ulstein 15,2 7,1 0,3 3,9 25,6 4,5 21,9 18,3 . 0,7 0,1 0,3 1,4 . 0,1 . . 0,6 0,1 . 0,0
1517 Hareid 14,2 7,3 0,4 4,3 20,1 6,3 20,0 22,8 . 0,7 0,1 0,5 1,5 . 0,2 . . 1,4 0,1 . 0,0
1519 Volda 14,8 13,3 0,7 7,9 25,4 7,3 15,8 10,7 . 0,8 0,0 0,3 2,3 . 0,0 . . 0,6 0,1 . 0,0
1520 Ørsta 16,1 10,6 0,4 11,7 21,0 5,9 13,9 16,3 . 0,9 0,1 0,3 1,8 . 0,1 . . 0,9 0,1 . 0,0
1523 Ørskog 15,6 7,4 0,2 8,6 20,5 5,6 19,6 17,6 . 0,7 0,1 0,3 1,0 . 0,0 . . 2,8 0,1 . 0,0
1524 Norddal 11,4 8,8 0,8 22,6 21,6 6,5 8,3 14,9 . 0,8 0,0 0,2 2,3 . 0,1 . . 1,7 0,1 . 0,0
1525 Stranda 15,0 6,1 0,2 11,0 21,4 6,6 14,3 20,8 . 0,6 0,1 0,3 2,7 . 0,0 . . 0,7 0,0 . 0,0
1526 Stordal 15,8 8,4 0,4 13,0 19,5 3,5 19,5 14,5 . 0,6 0,0 0,4 3,2 . 0,2 . . 1,1 0,0 . 0,0
1528 Sykkylven 15,5 8,1 0,2 7,4 24,0 5,1 17,3 17,6 . 1,3 0,0 0,6 2,1 . 0,0 . . 0,7 0,1 . 0,0
1529 Skodje 12,9 7,1 0,5 4,7 23,7 5,9 17,4 23,1 . 1,4 0,0 0,4 1,1 . 0,0 . . 1,8 0,1 . 0,0
1531 Sula 15,1 6,7 0,2 2,7 24,5 3,5 18,8 23,4 . 0,9 0,1 0,2 1,0 . 0,2 . . 2,5 0,2 . 0,0
1532 Giske 9,4 5,6 0,3 4,1 30,0 6,5 19,5 21,2 . 0,6 0,0 0,3 1,2 . 0,0 . . 1,2 0,0 . 0,0
1534 Haram 14,1 6,9 0,3 7,3 24,6 6,3 17,7 18,2 . 1,3 0,0 0,3 1,7 . 0,1 . . 1,4 0,2 . 0,0
1535 Vestnes 16,8 8,6 0,7 8,3 23,1 5,2 17,2 15,5 . 0,5 0,1 0,1 1,5 . 0,0 . . 2,2 0,1 . 0,0
1539 Rauma 21,5 8,2 0,3 9,1 21,2 5,1 14,2 16,2 . 1,1 0,1 0,3 1,6 . 0,0 . . 0,9 0,1 . 0,0
1543 Nesset 23,5 5,6 0,2 12,8 21,6 4,5 13,2 16,2 . 0,5 0,0 0,4 0,9 . 0,2 . . 0,3 0,1 . 0,0
1545 Midsund 13,5 7,2 0,2 9,2 26,6 9,5 13,9 16,2 . 0,5 0,0 0,1 2,7 . 0,0 . . 0,5 0,0 . 0,0
1546 Sandøy 13,3 7,6 0,4 3,7 27,4 9,7 20,9 9,9 . 0,8 0,1 0,4 5,5 . 0,0 . . 0,4 0,0 . 0,0
1547 Aukra 14,6 9,3 0,1 5,7 28,4 7,6 13,8 15,8 . 0,5 0,0 0,8 2,0 . 0,0 . . 1,3 0,1 . 0,0
1548 Fræna 15,8 6,4 0,2 9,6 24,5 7,3 13,7 19,0 . 0,5 0,0 0,4 1,7 . 0,1 . . 0,7 0,0 . 0,0
1551 Eide 19,9 6,2 0,2 8,1 18,0 10,4 14,0 20,7 . 0,4 0,0 0,1 1,7 . 0,1 . . 0,2 0,0 . 0,0
1554 Averøy 21,1 6,6 0,2 5,9 14,3 22,9 10,3 14,5 . 0,7 0,1 0,1 2,2 . 0,0 . . 0,9 0,2 . 0,0
1556 Frei 25,7 10,4 0,4 3,2 12,3 9,4 15,6 19,3 . 1,0 0,1 0,2 1,7 . 0,0 . . 0,4 0,1 . 0,0
1557 Gjemnes 18,1 7,4 0,3 16,6 25,5 8,6 8,7 11,8 . 0,6 0,0 0,3 1,8 . 0,0 . . 0,2 0,1 . 0,0
1560 Tingvoll 27,7 7,7 0,7 14,6 17,6 7,2 10,3 11,7 . 0,8 0,2 0,0 1,2 . 0,0 . . 0,3 0,0 . 0,0
1563 Sunndal 42,2 10,9 0,3 7,0 11,0 3,7 11,2 10,7 . 0,6 0,1 0,1 0,9 . 0,2 . . 1,1 0,0 . 0,0
1566 Surnadal 31,4 8,2 0,2 20,5 12,5 3,5 12,2 8,8 . 0,6 0,1 0,3 0,8 . 0,1 . . 0,7 0,0 . 0,0
1567 Rindal 28,6 5,6 0,1 33,1 14,8 1,3 10,0 4,4 . 0,6 0,0 0,3 0,5 . 0,0 . . 0,8 0,0 . 0,0
1569 Aure 22,6 7,3 0,3 14,9 17,5 8,8 14,5 8,4 . 0,7 0,1 0,4 3,5 . 0,1 . . 0,6 0,1 . 0,0
1571 Halsa 24,9 7,6 0,4 20,3 15,5 6,5 12,0 8,2 . 1,0 0,2 0,4 1,9 . 0,2 . . 1,0 0,1 . 0,0
1572 Tustna 26,4 7,5 0,5 11,0 16,9 11,1 10,5 10,2 . 0,7 0,3 0,2 4,6 . 0,0 . . 0,2 0,0 . 0,0
1573 Smøla 23,1 9,5 0,3 7,9 17,7 10,4 11,4 9,8 . 0,5 0,0 0,6 8,3 . 0,1 . . 0,4 0,1 . 0,0
                                           
16 Sør-Trøndelag 28,9 15,5 1,1 6,9 9,9 3,3 17,8 11,9 . 0,9 0,1 0,2 1,4 0,4 0,1 0,1 . 1,6 . 0,1 0,0
1601 Trondheim 28,4 18,5 1,5 2,4 7,6 3,5 21,1 12,2 . 1,0 0,1 0,1 0,9 0,6 0,1 0,1 . 1,9 . 0,0 0,0
1612 Hemne 31,9 9,3 0,2 14,1 13,8 2,6 14,1 9,8 . 0,7 0,0 0,2 2,1 0,1 0,1 0,1 . 0,7 . 0,1 0,0
1613 Snillfjord 24,7 5,7 0,2 25,6 19,3 1,4 8,7 7,0 . 0,5 0,0 1,0 4,5 0,2 0,7 0,0 . 0,5 . 0,0 0,0
1617 Hitra 22,5 9,9 0,9 8,3 13,5 2,1 16,6 18,3 . 0,5 0,1 0,4 5,4 0,3 0,0 0,1 . 0,8 . 0,0 0,0
1620 Frøya 27,7 10,7 0,4 3,4 16,3 3,4 13,2 15,2 . 0,4 0,1 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 . 0,6 . 0,0 0,0
1621 Ørland 19,5 9,2 0,5 15,2 10,7 2,5 21,6 14,1 . 0,6 0,0 0,2 3,0 0,0 0,1 0,0 . 2,8 . 0,2 0,0
1622 Agdenes 20,2 7,4 0,3 21,2 17,6 1,5 15,3 11,3 . 0,4 0,0 0,1 3,1 0,3 0,2 0,0 . 1,2 . 0,1 0,0
1624 Rissa 25,1 9,8 0,5 18,3 15,2 2,8 12,1 10,9 . 0,7 0,1 0,3 2,7 0,1 0,1 0,1 . 1,1 . 0,2 0,0
1627 Bjugn 24,2 10,2 0,6 13,9 12,1 2,6 14,1 14,4 . 0,4 0,0 0,2 4,0 0,4 0,0 0,0 . 2,5 . 0,2 0,0
1630 Åfjord 17,3 8,4 0,2 21,5 20,6 3,2 15,0 8,7 . 0,3 0,0 0,3 3,3 0,0 0,0 0,0 . 1,2 . 0,1 0,0
1632 Roan 15,1 8,3 0,6 16,7 18,9 2,9 12,9 11,9 . 0,3 0,0 0,3 11,1 0,0 0,0 0,0 . 1,0 . 0,0 0,0
1633 Osen 21,0 11,2 0,2 18,6 16,9 3,7 8,9 10,3 . 0,6 0,0 0,3 7,4 0,2 0,0 0,0 . 0,8 . 0,0 0,0
1634 Oppdal 25,8 9,9 0,3 15,7 17,3 3,8 14,6 10,1 . 0,8 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 . 0,7 . 0,1 0,0
1635 Rennebu 24,7 8,1 0,3 18,8 27,2 3,6 7,4 7,2 . 0,5 0,1 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 . 0,6 . 0,0 0,0
1636 Meldal 44,1 7,4 0,3 17,0 11,4 3,1 8,0 6,6 . 0,5 0,0 0,2 1,0 0,1 0,0 0,0 . 0,3 . 0,0 0,0
1638 Orkdal 32,0 11,7 0,4 9,8 12,7 5,1 12,4 12,8 . 0,6 0,1 0,1 1,2 0,2 0,1 0,0 . 0,8 . 0,1 0,0
1640 Røros 38,5 16,2 1,8 8,3 7,2 3,0 12,7 7,3 . 0,4 0,1 0,2 1,1 0,2 0,1 0,2 . 2,6 . 0,0 0,0
1644 Holtålen 43,7 13,9 0,5 14,7 8,1 1,5 6,2 6,7 . 0,6 0,1 0,1 1,5 0,1 0,1 0,1 . 1,7 . 0,2 0,0
1648 Midtre Gauldal 30,8 8,7 0,3 21,4 17,4 3,6 7,3 7,5 . 0,9 0,0 0,3 0,9 0,1 0,1 0,0 . 0,7 . 0,1 0,0
1653 Melhus 30,8 11,3 0,4 11,8 13,4 2,6 12,7 12,4 . 0,9 0,1 0,2 1,7 0,3 0,1 0,0 . 1,1 . 0,0 0,0
1657 Skaun 28,5 13,3 0,5 15,7 12,1 2,7 11,4 11,5 . 0,8 0,1 0,1 1,8 0,2 0,1 0,0 . 1,1 . 0,1 0,0
1662 Klæbu 27,7 17,1 0,5 5,1 9,5 3,7 18,2 13,4 . 1,2 0,1 0,2 1,8 0,4 0,1 0,1 . 0,9 . 0,0 0,0
1663 Malvik 35,6 15,1 0,4 4,1 6,8 3,2 17,2 13,0 . 1,0 0,0 0,2 1,1 0,2 0,2 0,0 . 1,6 . 0,1 0,0
1664 Selbu 31,0 11,2 0,9 17,3 9,8 3,0 12,3 11,3 . 0,3 0,1 0,2 1,0 0,0 0,1 0,4 . 1,1 . 0,1 0,0
1665 Tydal 27,8 11,0 0,0 22,3 4,2 5,5 10,9 12,5 . 0,2 0,0 0,4 0,7 0,2 0,9 0,2 . 2,6 . 0,6 0,0
                                           
17 Nord Trøndelag 32,4 13,8 0,4 15,5 10,4 3,4 10,3 10,6 . 0,5 0,1 0,3 1,9 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
1702 Steinkjer 34,9 14,1 0,5 17,4 7,8 3,7 9,7 9,4 . 0,5 0,0 0,2 1,4 0,1 0,1 0,0 . . 0,1 0,0 0,0
1703 Namsos 36,5 16,8 0,2 6,0 9,7 3,5 11,7 12,1 . 0,4 0,1 0,4 1,8 0,2 0,1 0,2 . . 0,2 0,2 0,0
1711 Meråker 38,0 15,6 0,3 9,6 6,2 4,0 8,7 14,9 . 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,4 0,0
1714 Stjørdal 32,7 13,0 0,5 11,4 10,0 3,6 15,2 11,0 . 0,7 0,0 0,2 1,2 0,2 0,1 0,1 . . 0,1 0,0 0,0
1717 Frosta 26,2 6,6 0,2 23,6 13,7 7,7 10,0 8,8 . 0,8 0,1 0,1 1,8 0,1 0,1 0,0 . . 0,1 0,0 0,0
1718 Leksvik 24,8 9,2 0,3 19,1 13,8 3,9 11,6 13,8 . 0,5 0,0 0,5 2,1 0,1 0,0 0,0 . . 0,1 0,2 0,0
1719 Levanger 31,2 13,9 0,5 14,2 12,2 2,9 10,7 12,2 . 0,5 0,1 0,3 0,9 0,1 0,0 0,1 . . 0,2 0,0 0,0
1721 Verdal 39,1 13,2 0,6 12,0 9,5 2,3 8,7 12,2 . 0,5 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1 . . 0,2 0,0 0,0
1723 Mosvik 27,9 7,1 0,0 22,4 19,8 3,8 6,9 7,3 . 0,2 0,2 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,2 0,0
1724 Verran 39,3 10,9 0,1 14,1 11,1 2,1 9,8 9,7 . 0,3 0,0 0,1 2,3 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,0 0,0
1725 Namdalseid 28,6 10,8 0,8 22,7 13,8 4,2 6,6 8,9 . 0,3 0,1 0,5 2,1 0,1 0,2 0,1 . . 0,1 0,0 0,0
1729 Inderøy 34,2 13,7 0,3 20,8 9,4 3,6 7,9 7,6 . 0,7 0,0 0,3 1,1 0,2 0,2 0,1 . . 0,1 0,0 0,0
1736 Snåsa 26,0 16,0 0,7 29,5 7,2 3,6 6,4 6,9 . 0,7 0,1 0,4 2,1 0,0 0,0 0,0 . . 0,1 0,2 0,0
1738 Lierne 24,4 13,8 0,0 25,4 16,6 4,4 4,3 8,5 . 0,5 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,3 0,0
1739 Røyrvik 26,4 19,3 0,0 15,2 21,4 4,7 5,0 5,9 . 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0
1740 Namsskogan 29,2 32,9 0,0 9,1 11,3 0,5 4,1 8,8 . 0,5 0,0 0,0 3,0 0,2 0,0 0,0 . . 0,2 0,2 0,0
1742 Grong 28,6 20,8 0,3 24,4 6,0 3,1 6,7 8,2 . 0,2 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 . . 0,1 0,1 0,0
1743 Høylandet 30,5 12,1 0,0 31,2 9,6 4,7 5,0 4,6 . 0,4 0,1 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 . . 0,1 0,0 0,0
1744 Overhalla 28,8 16,9 0,2 25,0 8,3 3,1 7,6 7,7 . 0,3 0,0 0,3 1,3 0,0 0,1 0,0 . . 0,0 0,0 0,0
1748 Fosnes 27,8 13,4 0,2 26,9 9,6 1,9 5,8 6,7 . 1,2 0,0 0,5 4,6 0,5 0,0 1,0 . . 0,0 0,0 0,0
1749 Flatanger 21,3 10,3 0,3 17,8 12,5 6,8 10,7 13,8 . 0,6 0,0 1,0 4,6 0,0 0,1 0,0 . . 0,1 0,0 0,0
1750 Vikna 22,2 9,6 0,4 11,7 14,8 3,5 13,5 12,9 . 0,1 0,2 0,3 10,5 0,0 0,1 0,0 . . 0,0 0,0 0,0
1751 Nærøy 24,2 12,4 0,3 20,1 14,0 3,3 7,9 11,0 . 0,2 0,0 0,5 5,6 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,0
1755 Leka 23,6 11,1 0,0 26,4 11,1 1,3 4,5 8,0 . 0,0 0,0 0,3 12,1 0,8 0,0 0,3 . . 0,8 0,0 0,0
                                           
18 Nordland 24,2 14,1 0,9 8,8 11,1 2,2 13,1 13,3 0,0 0,5 0,1 0,3 10,9 . 0,0 0,1 . 0,4 . . 0,1
1804 Bodø 24,9 15,3 0,9 4,3 10,2 2,4 18,6 15,1 0,0 0,9 0,1 0,1 6,5 . 0,0 0,1 . 0,3 . . 0,1
1805 Narvik 25,5 16,6 0,7 3,9 10,5 2,0 16,5 16,2 0,0 0,4 0,1 0,4 6,1 . 0,0 0,2 . 0,4 . . 0,4
1811 Bindal 27,1 11,9 0,5 14,0 16,7 2,9 6,3 7,6 0,1 0,4 0,0 0,2 11,7 . 0,1 0,1 . 0,3 . . 0,1
1812 Sømna 18,5 15,3 0,7 21,4 13,8 0,7 7,5 6,6 0,0 0,9 0,1 0,2 13,9 . 0,1 0,1 . 0,2 . . 0,0
1813 Brønnøy 22,3 14,4 0,7 8,7 10,5 1,9 11,9 10,9 0,0 0,5 0,1 0,3 17,1 . 0,0 0,1 . 0,2 . . 0,2
1815 Vega 19,2 13,9 0,4 16,9 10,2 2,4 6,6 7,1 0,0 0,1 0,0 0,1 22,9 . 0,0 0,1 . 0,1 . . 0,0
1816 Vevelstad 15,9 11,6 0,6 17,1 11,9 0,6 8,0 6,4 0,0 0,3 0,0 0,0 26,9 . 0,0 0,0 . 0,3 . . 0,3
1818 Herøy 24,4 9,4 0,8 6,8 11,1 1,6 6,5 9,9 0,1 0,7 0,0 0,6 27,7 . 0,1 0,0 . 0,2 . . 0,0
1820 Alstahaug 22,4 12,6 2,7 7,5 8,8 2,3 14,3 12,2 0,0 0,4 0,1 0,2 16,0 . 0,0 0,1 . 0,3 . . 0,1
1822 Leirfjord 22,9 13,1 1,6 18,6 9,4 1,1 6,8 11,5 0,0 0,7 0,1 0,3 13,8 . 0,0 0,0 . 0,1 . . 0,0
1824 Vefsn 32,9 13,6 1,1 8,7 9,2 1,8 11,7 13,0 0,0 0,4 0,1 0,2 6,9 . 0,0 0,1 . 0,2 . . 0,0
1825 Grane 39,4 8,9 0,4 16,4 10,8 0,3 7,4 8,2 0,0 0,1 0,0 0,1 6,7 . 0,1 0,9 . 0,2 . . 0,1
1826 Hattfjelldal 34,7 8,0 0,4 28,2 11,1 1,5 4,9 6,2 0,0 0,2 0,1 0,3 4,2 . 0,0 0,0 . 0,2 . . 0,0
1827 Dønna 18,8 8,7 1,5 15,2 8,8 0,2 8,0 8,0 0,1 0,1 0,1 0,1 30,1 . 0,0 0,1 . 0,2 . . 0,0
1828 Nesna 17,9 18,3 1,1 12,4 10,0 2,9 9,7 12,7 0,0 0,2 0,1 0,0 14,3 . 0,0 0,1 . 0,3 . . 0,0
1832 Hemnes 27,5 15,4 0,5 12,4 10,5 1,4 9,7 11,9 0,0 0,5 0,0 0,3 9,3 . 0,2 0,2 . 0,1 . . 0,0
1833 Rana 32,3 21,0 0,9 4,4 7,5 2,1 12,2 11,9 0,0 0,6 0,1 0,1 6,3 . 0,1 0,1 . 0,3 . . 0,1
1834 Lurøy 18,6 9,1 0,3 12,0 13,6 2,1 9,1 6,8 0,0 0,1 0,1 0,3 27,6 . 0,1 0,2 . 0,1 . . 0,0
1835 Træna 13,1 5,0 0,0 10,0 14,3 0,8 6,2 4,2 0,0 0,8 0,0 0,0 44,4 . 0,0 0,0 . 0,8 . . 0,4
1836 Rødøy 10,8 7,3 0,2 11,4 23,1 1,6 4,8 7,0 0,0 0,1 0,0 0,7 32,9 . 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
1837 Meløy 22,7 11,2 0,2 6,5 15,8 2,3 12,7 11,9 0,0 0,8 0,1 0,4 14,9 . 0,0 0,0 . 0,4 . . 0,0
1838 Gildeskål 23,0 9,5 0,5 9,6 13,8 3,9 12,4 13,9 0,1 0,4 0,0 0,6 12,0 . 0,0 0,1 . 0,2 . . 0,1
1839 Beiarn 28,3 9,5 0,3 16,9 10,0 0,8 8,5 11,4 0,1 0,7 0,0 0,4 12,0 . 0,0 0,0 . 0,5 . . 0,5
1840 Saltdal 26,7 14,6 1,0 7,6 8,4 2,1 11,2 21,0 0,0 0,4 0,1 0,4 5,5 . 0,0 0,3 . 0,6 . . 0,1
1841 Fauske 31,4 14,6 0,7 5,6 7,4 2,6 11,3 19,1 0,1 0,6 0,1 0,1 5,9 . 0,1 0,1 . 0,3 . . 0,0
1842 Skjerstad 22,3 9,0 0,3 19,1 21,5 2,2 6,4 11,5 0,0 0,3 0,0 0,5 6,9 . 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
1845 Sørfold 32,4 10,8 1,0 14,0 10,6 0,9 7,0 9,9 0,0 0,2 0,0 0,1 12,3 . 0,0 0,1 . 0,8 . . 0,0
1848 Steigen 17,7 9,5 0,9 15,5 17,6 3,0 6,4 9,9 0,0 0,2 0,0 0,9 17,8 . 0,0 0,1 . 0,6 . . 0,0
1849 Hamarøy 16,0 11,6 0,8 14,2 11,4 1,7 8,6 15,9 0,1 0,1 0,1 0,4 18,4 . 0,1 0,2 . 0,5 . . 0,0
1850 Tysfjord 26,6 11,5 0,4 4,9 21,6 0,8 6,4 13,3 0,2 0,3 0,2 1,2 12,3 . 0,2 0,0 . 0,2 . . 0,0
1851 Lødingen 15,7 11,3 0,6 9,6 10,8 6,0 18,1 13,3 0,0 0,6 0,0 0,4 13,4 . 0,0 0,0 . 0,1 . . 0,1
1852 Tjeldsund 17,9 5,0 0,1 7,9 9,2 12,9 17,2 19,5 0,1 0,3 0,1 0,0 9,6 . 0,0 0,1 . 0,1 . . 0,0
1853 Evenes 19,2 11,7 0,5 11,0 12,7 4,0 11,7 15,9 0,1 0,2 0,5 1,4 10,5 . 0,0 0,1 . 0,5 . . 0,1
1854 Ballangen 22,6 10,9 0,3 10,1 18,3 2,4 10,1 12,4 0,0 0,3 0,1 0,7 11,2 . 0,0 0,1 . 0,5 . . 0,0
1856 Røst 27,1 5,1 0,6 3,1 8,9 3,1 11,4 8,6 0,0 0,6 0,0 1,7 28,6 . 0,0 0,0 . 0,9 . . 0,3
1857 Værøy 24,6 7,7 0,0 6,7 11,9 0,2 5,2 10,9 0,0 0,0 0,0 1,0 31,1 . 0,0 0,2 . 0,2 . . 0,0
1859 Flakstad 13,0 8,9 0,3 19,8 15,9 1,4 7,6 8,7 0,0 0,4 0,3 0,0 23,7 . 0,0 0,1 . 0,0 . . 0,0
1860 Vestvågøy 16,4 11,9 0,9 10,7 18,1 1,1 11,5 13,8 0,0 0,2 0,1 0,9 13,8 . 0,1 0,1 . 0,3 . . 0,1
1865 Vågan 16,4 12,7 2,2 12,8 8,6 1,0 14,2 12,1 0,0 0,4 0,1 0,3 18,7 . 0,0 0,0 . 0,3 . . 0,2
1866 Hadsel 20,8 13,8 0,6 10,6 10,5 2,6 12,7 12,1 0,0 0,6 0,2 0,3 13,1 . 0,1 0,0 . 1,8 . . 0,0
1867 Bø 11,8 14,4 0,2 16,7 14,7 3,5 8,6 13,4 0,0 0,1 0,1 0,4 15,4 . 0,1 0,1 . 0,7 . . 0,0
1868 Øksnes 15,0 9,9 0,5 12,3 17,2 1,5 12,0 12,7 0,0 0,3 0,0 0,3 17,6 . 0,0 0,0 . 0,6 . . 0,0
1870 Sortland 19,4 14,7 1,0 11,7 11,9 1,8 16,7 11,9 0,0 0,4 0,1 0,4 9,5 . 0,0 0,0 . 0,5 . . 0,0
1871 Andøy 19,0 8,6 0,4 21,5 9,4 3,9 13,7 13,2 0,0 0,4 0,1 0,3 9,0 . 0,0 0,0 . 0,5 . . 0,0
1874 Moskenes 20,9 11,1 0,7 9,8 14,3 1,5 5,8 12,6 0,0 0,3 0,1 0,4 22,1 . 0,0 0,0 . 0,3 . . 0,0
                                           
19 Troms 22,1 14,8 0,8 6,5 12,2 2,4 15,7 14,1 0,0 0,6 0,0 0,4 10,0 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,1
1901 Harstad 24,2 12,4 0,7 5,0 10,4 2,4 20,9 17,7 0,0 0,5 0,0 0,2 5,3 0,2 0,0 0,0 . . . . 0,0
1902 Tromsø 21,6 19,5 1,3 3,5 10,4 3,1 17,2 13,2 0,0 0,8 0,0 0,3 8,8 0,2 0,1 0,2 . . . . 0,0
1911 Kvæfjord 23,7 12,8 1,1 12,2 11,7 4,3 12,9 11,5 0,0 0,6 0,0 0,2 8,7 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,0
1913 Skånland 25,2 11,0 0,5 6,2 13,6 1,8 17,6 15,5 0,1 0,6 0,1 0,8 6,9 0,2 0,0 0,0 . . . . 0,0
1915 Bjarkøy 18,9 8,3 0,6 13,6 17,1 4,1 8,8 10,0 0,0 0,6 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,3
1917 Ibestad 22,8 7,7 0,0 9,4 14,9 2,2 14,5 15,1 0,0 0,5 0,1 0,6 11,8 0,1 0,1 0,2 . . . . 0,0
1919 Gratangen 24,3 11,1 0,9 13,6 13,5 1,1 8,9 14,3 0,0 0,3 0,1 0,4 11,5 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,0
1920 Lavangen 29,4 8,6 0,2 6,0 14,5 0,8 14,6 13,6 0,0 0,5 0,0 1,4 10,5 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,0
1922 Bardu 25,9 8,9 0,6 13,9 7,7 2,1 21,7 12,9 0,0 0,7 0,1 0,2 4,8 0,0 0,1 0,0 . . . . 0,2
1923 Salangen 22,7 14,7 0,6 17,1 10,4 1,3 11,9 11,2 0,1 0,7 0,0 0,4 8,9 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,2
1924 Målselv 20,3 10,2 0,5 17,9 8,8 3,5 20,1 12,6 0,0 0,5 0,1 0,1 5,0 0,2 0,1 0,1 . . . . 0,0
1925 Sørreisa 27,6 12,1 0,2 7,5 13,0 1,4 15,5 14,1 0,0 0,4 0,1 0,4 7,4 0,2 0,0 0,1 . . . . 0,2
1926 Dyrøy 23,7 10,8 0,3 11,7 19,1 1,0 6,6 14,1 0,0 0,4 0,0 0,3 11,3 0,0 0,0 0,1 . . . . 0,5
1927 Tranøy 24,6 11,5 0,3 8,9 15,4 1,6 10,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,1 15,6 0,0 0,1 0,4 . . . . 0,5
1928 Torsken 28,9 7,7 0,0 11,0 14,3 0,2 7,2 8,8 0,0 0,2 0,0 0,0 21,5 0,2 0,0 0,0 . . . . 0,0
1929 Berg 26,4 13,0 0,2 5,1 13,8 1,3 6,9 14,0 0,0 0,0 0,0 0,2 18,7 0,0 0,0 0,3 . . . . 0,2
1931 Lenvik 20,0 10,6 0,4 5,0 15,5 1,4 14,8 16,5 0,0 0,3 0,1 0,4 14,0 0,1 0,1 0,2 . . . . 0,6
1933 Balsfjord 22,3 12,8 0,3 13,6 13,6 1,7 9,0 12,5 0,0 0,4 0,0 1,4 12,0 0,1 0,0 0,2 . . . . 0,0
1936 Karlsøy 14,7 8,5 0,3 3,6 7,7 0,6 5,0 10,1 0,0 0,4 0,1 0,1 48,1 0,3 0,1 0,1 . . . . 0,1
1938 Lyngen 22,6 13,9 0,2 8,1 16,1 0,9 9,0 12,7 0,0 0,4 0,1 0,7 15,1 0,0 0,0 0,1 . . . . 0,1
1939 Storfjord 22,5 17,2 0,2 8,2 14,3 1,7 7,8 13,9 0,4 0,9 0,0 1,4 11,2 0,3 0,1 0,1 . . . . 0,0
1940 Gáivuotna - Kåfjord 15,0 13,4 0,5 7,7 24,2 1,0 4,2 15,4 0,0 0,7 0,0 2,4 14,9 0,4 0,1 0,2 . . . . 0,0
1941 Skjervøy 15,2 12,3 0,5 4,9 25,4 1,4 8,9 10,5 0,0 0,5 0,0 1,0 19,3 0,0 0,1 0,1 . . . . 0,1
1942 Nordreisa 22,4 13,7 0,5 7,0 18,2 1,1 10,1 16,2 0,0 0,7 0,0 0,6 9,2 0,1 0,0 0,2 . . . . 0,0
1943 Kvænangen 20,1 9,2 0,1 5,9 23,6 0,6 10,9 12,7 0,0 0,4 0,0 1,0 15,0 0,1 0,3 0,0 . . . . 0,0
                                           
20 Finnmark 26,8 18,5 0,8 4,3 11,7 1,7 15,7 10,5 . 0,5 0,1 0,9 6,4 0,1 0,1 0,4 . . . . 1,5
2002 Vardø 29,0 16,7 0,5 2,0 7,3 2,4 14,7 13,7 . 0,4 0,0 0,1 12,1 0,1 0,3 0,8 . . . . 0,0
2003 Vadsø 28,0 22,9 0,9 3,4 10,9 2,0 17,8 7,7 . 0,4 0,1 0,3 4,4 0,1 0,0 1,1 . . . . 0,0
2004 Hammerfest 36,3 16,5 1,3 1,8 6,0 0,8 21,4 9,2 . 0,5 0,2 0,1 5,5 0,1 0,0 0,2 . . . . 0,0
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 15,9 2,9 1,2 5,6 26,2 5,7 14,3 5,2 . 0,2 0,1 6,1 1,7 0,1 0,1 0,2 . . . . 14,5
2012 Alta 20,8 27,2 0,7 2,5 14,1 1,7 14,5 11,1 . 0,6 0,0 1,2 4,6 0,1 0,0 0,4 . . . . 0,3
2014 Loppa 22,2 13,9 0,7 4,0 14,2 0,4 10,5 10,8 . 0,1 0,3 1,5 20,8 0,4 0,1 0,1 . . . . 0,0
2015 Hasvik 31,5 12,4 0,5 5,7 10,3 0,7 10,3 12,3 . 0,2 0,0 1,5 14,4 0,0 0,2 0,2 . . . . 0,0
2017 Kvalsund 32,5 15,3 0,5 5,5 13,1 1,0 9,8 9,5 . 0,3 0,2 0,7 10,3 0,0 0,2 0,3 . . . . 1,0
2018 Måsøy 25,5 19,4 0,3 12,6 9,0 0,5 9,5 7,1 . 0,3 0,0 0,3 15,2 0,0 0,3 0,0 . . . . 0,0
2019 Nordkapp 28,8 18,0 0,4 4,3 9,1 0,5 16,5 8,2 . 0,2 0,0 0,7 12,9 0,2 0,0 0,2 . . . . 0,1
2020 Porsanger 22,2 15,5 0,9 6,3 10,3 1,4 19,5 18,2 . 1,0 0,1 0,6 3,5 0,1 0,1 0,0 . . . . 0,4
2021 Kárájohka - Karasjok 28,6 4,5 1,2 7,6 21,2 4,5 8,8 4,3 . 0,7 0,1 1,5 1,2 0,1 0,0 0,2 . . . . 15,6
2022 Lebesby 21,7 19,3 1,2 4,1 16,2 1,5 12,6 10,9 . 0,4 0,1 1,5 9,5 0,0 0,1 0,5 . . . . 0,3
2023 Gamvik 32,7 15,9 0,5 3,8 10,1 1,2 7,5 13,0 . 0,3 0,2 0,2 14,5 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,2
2024 Berlevåg 24,3 20,4 0,3 1,4 10,5 0,7 17,6 7,9 . 0,0 0,0 0,2 15,4 0,0 0,0 1,4 . . . . 0,0
2025 Deatnu - Tana 25,0 11,0 0,3 7,9 17,6 1,7 14,3 13,1 . 0,4 0,0 1,1 3,4 0,1 0,3 0,3 . . . . 3,3
2027 Unjárga - Nesseby 29,5 10,3 0,7 5,6 16,4 1,6 9,4 15,1 . 0,9 0,0 0,4 4,9 0,2 0,2 0,0 . . . . 4,9
2028 Båtsfjord 33,2 14,1 0,7 2,3 6,5 0,8 17,2 14,1 . 1,0 0,1 0,3 9,3 0,0 0,1 0,0 . . . . 0,3
2030 Sør-Varanger 29,2 19,5 0,9 6,5 8,0 1,8 17,2 10,6 . 0,7 0,1 0,4 4,7 0,0 0,1 0,4 . . . . 0,1

Standardtegn i tabeller