Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

1   Kulturell tjenesteyting. Antall foretak, sysselsetting og omsetning, etter næringshovedgruppe. Endelige tall 2001 og foreløpige tall 2002
Næringshovedgruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2
2001 2002 2001 2002 2001 2002
          Millioner kroner
92.1 Film og video . 1 193 . 3 330 . 3 076,0
92.2 Radio og fjernsyn  298  282 5 295 5 274 6 190,4 6 340,6
92.4 Nyhetsbyråer .  598 .  866 .  731,2
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Ikke medregnet merverdiavgift.

Standardtegn i tabeller