Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

1 Jordbruksbedrifter, etter storleiken på jordbruksareal i drift og fylke
  I alt Storleiksklasser. Dekar
   -49 50-99 100-199 200-299 300-499 500-
19791  125 302 62 017 32 716 21 632 5 652 2 576  709
19891 99 382 37 031 24 969 25 330 7 928 3 266  858
19992 70 740 14 517 16 720 22 286 10 367 5 273 1 577
20002 68 539 13 574 15 677 21 411 10 556 5 613 1 708
20012 65 607 11 804 14 762 20 541 10 726 5 878 1 896
20022 61 890 9 975 13 476 19 555 10 563 6 209 2 112
20032 58 231 8 211 12 230 18 669 10 404 6 424 2 293
20042 55 507 7 047 11 243 17 754 10 354 6 631 2 478
20052 53 003 6 411 10 141 16 764 10 186 6 817 2 684
20062 51 218 5 998 9 597 15 901 9 836 6 963 2 923
20072 49 935 6 171 8 875 15 195 9 534 7 064 3 096
20082 48 825 6 213 8 660 14 481 9 198 7 031 3 242
20092 47 688 6 273 8 363 13 867 8 797 6 988 3 400
20102 46 624 6 244 8 115 13 440 8 444 6 857 3 524
2011*2 45 499 6 060 7 918 12 903 8 236 6 765 3 617
2011*2              
Fylke              
Østfold 2 441  218  299  624  444  462  394
Akershus og Oslo 2 374  205  336  553  372  453  455
Hedmark 3 654  360  524  909  628  695  538
Oppland 5 055  591  869 1 626 1 023  680  266
Buskerud 2 357  274  481  698  388  296  220
Vestfold 1 596  217  276  435  236  234  198
Telemark 1 578  298  448  460  176  124 72
Aust-Agder  709  172  149  190 99 70 29
Vest-Agder 1 160  252  252  311  162  146 37
Rogaland 4 640  760  612 1 225  932  778  333
Hordaland 3 270  760  958  940  375  181 56
Sogn og Fjordane 3 236  558  830 1 150  490  182 26
Møre og Romsdal 2 947  371  534  904  615  415  108
Sør-Trøndelag 3 104  262  445  903  652  590  252
Nord-Trøndelag 3 476  355  391  906  778  711  335
Nordland 2 467  273  321  670  539  495  169
Troms 1 083 94  156  324  245  184 80
Finnmark Finnmárku  352 40 37 75 82 69 49
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller