Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

1 Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2007 og foreløpige tall 2008
Næring Antall foretak Sysselsatte personer1 Omsetning
2007 2008 2007 2008 2007 2008
          Millioner kroner2
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 329 1 362 2 640 2 694 2 697 2 830
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr  232  221 1 007 1 135  862 1 020
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 097 1 141 1 633 1 559 1 836 1 809
             
96 Annen personlig tjenesteyting 8 647 9 137 20 888 21 378 10 604 11 495
1  Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller