Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

1 Personlig tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2005 og foreløpige tall 2006
Næring Antall foretak Sysselsatte personer Omsetning
2005 2006 2005 2006 2005 2006
          Millioner kroner1
93 Annen personlig tjenesteyting 8 923 9 149 23 596 24 635 10 763,0 11 588,0
1  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller