Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

3   Helsestudio- , massasje- og solstudiovirksomhet1. Hovedtall, etter fylke
  Bedrifter Omsetning Sysselsatte
  2000 2001 2000 2001 20003 2001
      1 000 kroner2
I alt  975  980 1 463 001 1 541 353 4 789 4 989
             
Østfold 48 51 72 516 61 614  253  231
Akershus  111  119  153 564  191 710  620  723
Oslo  156  163  412 756  441 044  987 1 065
Hedmark 35 36 35 672 33 288  104 98
Oppland 39 39 36 190 33 549  117  106
Buskerud 50 48 66 838 66 157  238  235
Vestfold 45 46 66 917 69 031  257  271
Telemark 40 41 36 768 42 866  147  175
Aust-Agder 24 25 26 302 25 638 80 92
Vest-Agder 30 29 32 778 33 279  102  105
Rogaland 76 73  129 541  142 879  449  473
Hordaland 72 67  138 635  131 283  473  464
Sogn og Fjordane 24 26 11 052 13 214 31 45
Møre og Romsdal 52 46 40 261 39 851  153  138
Sør-Trøndelag 43 47 92 603 93 811  302  293
Nord-Trøndelag 31 26 23 360 27 381  111  113
Nordland 56 62 40 420 47 181  178  190
Troms 27 23 39 693 40 415  165  150
Finnmark Finnmárku 16 13 7 135 7 162 22 22
1  Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
2  Merverdiavgift er ikke medregnet.
3  Korrigerte tall.

Standardtegn i tabeller