Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

2   Frisering og annen skjønnhetspleie1. Hovedtall, etter fylke
  Bedrifter Omsetning Sysselsatte
  2000 2001 2000 2001 20003 2001
      1 000 kroner2
I alt 6 478 6 582 4 253 142 4 495 747 13 190 13 776
             
Østfold  417  423  207 514  214 716  671  706
Akershus  617  627  435 114  464 180 1 273 1 334
Oslo  834  870  674 277  705 317 1 770 1 848
Hedmark  304  308  153 305  161 549  530  547
Oppland  325  319  156 342  164 121  544  542
Buskerud  347  359  228 526  242 534  744  775
Vestfold  332  342  207 785  217 228  645  661
Telemark  242  229  131 562  138 432  435  453
Aust-Agder  176  168 83 161 86 960  269  279
Vest-Agder  233  235  152 530  154 868  474  489
Rogaland  571  596  380 095  408 678 1 245 1 334
Hordaland  525  540  409 197  435 445 1 303 1 373
Sogn og Fjordane  149  146 83 610 88 010  265  271
Møre og Romsdal  320  323  217 105  230 183  701  727
Sør-Trøndelag  365  360  260 678  286 201  842  905
Nord-Trøndelag  164  170  102 426  107 515  358  375
Nordland  301  306  190 835  199 590  583  612
Troms  172  177  118 891  129 234  364  371
Finnmark Finnmárk 84 84 60 189 60 986  174  174
1  Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
2  Merverdiavgift er ikke medregnet.
3  Korrigerte tall.

Standardtegn i tabeller