Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

1   Hovedtall, etter næringsundergrupper1. Bedrifter. 2000-2001
Næringsgruppe (NACE) Bedrifter Omsetning Sysselsatte
2000 2001 2000 2001 20003 2001
      1 000 kroner2
Avløps- og renovasjonsvirksomhet  760  758 6 048 921 6 452 836 4 805 4 938
Annen personlig tjenesteyting 8 365 8 497 7 962 870 8 399 997 21 952 22 703
Vaskeri- og renserivirksomhet  419  409 1 469 306 1 520 915 2 987 2 922
Frisering og annen skjønnhetspleie 6 478 6 582 4 253 142 4 495 747 13 190 13 776
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier  320  323  708 695  747 606  823  849
Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet  975  980 1 463 001 1 541 353 4 789 4 989
Personlig tjenesteyting ellers  173  203 68 726 94 376  163  167
1  Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
2  Merverdiavgift er ikke medregnet.
3  Korrigerte tall.

Standardtegn i tabeller