Statistisk sentralbyrå


Personlig tjenesteyting

3   Helsestudio- , massasje- og solstudiovirksomhet1, 2. Hovedtall, etter fylke
  Bedrifter Omsetning. 1 0003 Sysselsatte
  1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998
I alt 707 840 825 485 872 721 012 834 766 1 967 2 862 3 259
Østfold 39 45 47 34 337 47 697 51 094 96 143 191
Akershus 74 88 87 75 127 90 119 103 463 209 270 295
Oslo 102 112 116 80 893 144 101 179 047 337 528 617
Hedmark 23 31 28 16 768 20 845 20 401 52 73 84
Oppland 25 33 29 11 063 17 547 19 297 50 71 75
Buskerud 41 50 49 20 967 36 823 43 443 109 154 131
Vestfold 32 43 38 24 334 46 836 47 708 103 149 185
Telemark 22 19 24 5 975 6 977 10 264 43 58 80
Aust-Agder 20 22 25 10 123 12 095 19 963 31 36 68
Vest-Agder 23 26 27 11 875 18 130 19 700 59 76 87
Rogaland 54 68 65 43 989 67 999 92 850 154 256 347
Hordaland 64 73 71 63 591 88 791 95 981 287 443 460
Sogn og Fjordane 18 20 18 6 223 6 908 9 416 28 31 33
Møre og Romsdal 33 45 41 17 963 28 816 25 851 87 155 130
Sør-Trøndelag 35 48 43 28 398 40 334 51 523 131 171 190
Nord-Trøndelag 25 25 24 6 740 9 826 8 091 39 62 69
Nordland 42 50 52 14 597 21 325 23 606 77 110 146
Troms 21 25 26 9 100 12 156 9 285 50 54 48
Finnmark 14 17 15 3 809 3 687 3 783 22 22 23
1  Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
2  Tallene for 1997 er revidert.
3  Merverdiavgift er ikke medregnet.

Standardtegn i tabeller