Statistisk sentralbyrå


Personlig tjenesteyting

2   Frisering og annen skjønnhetspleie1, 2. Hovedtall, etter fylke
  Bedrifter Omsetning. 1 0003 Sysselsatte
  1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998
I alt 6 007 6 219 6 180 2 843 470 3 159 980 3 534 482 11 225 13 189 13 318
Østfold 400 423 419 140 321 157 433 170 869 576 696 704
Akershus 537 586 581 278 408 321 007 353 274 1 065 1 337 1 276
Oslo 679 743 739 418 976 474 403 533 035 1 457 1 706 1 729
Hedmark 269 272 283 109 943 117 260 133 581 474 544 573
Oppland 300 309 310 104 611 122 747 132 980 475 583 586
Buskerud 332 331 323 155 459 162 477 189 983 643 723 714
Vestfold 314 318 309 140 622 149 370 166 539 551 627 636
Telemark 244 244 240 92 244 95 168 111 344 397 432 429
Aust-Agder 159 170 165 57 061 66 860 71 136 231 289 297
Vest-Agder 214 225 228 90 823 109 292 124 075 420 473 490
Rogaland 527 549 547 270 008 286 903 319 595 1 052 1 202 1 255
Hordaland 514 534 521 276 656 311 674 350 021 1 078 1 297 1 294
Sogn og Fjordane 144 145 141 64 100 66 370 71 483 222 252 264
Møre og Romsdal 323 310 316 143 760 159 792 178 623 585 721 700
Sør-Trøndelag 341 345 347 176 063 194 350 222 608 722 819 864
Nord-Trøndelag 158 165 160 70 116 76 827 86 362 293 346 355
Nordland 284 290 290 132 347 149 405 163 386 531 595 597
Troms 184 183 172 80 507 94 051 103 434 304 375 371
Finnmark 84 77 89 41 444 44 591 52 154 147 172 184
1  Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
2  Tallene for 1997 er revidert.
3  Merverdiavgift er ikke medregnet.

Standardtegn i tabeller