Statistisk sentralbyrå


Personlig tjenesteyting

1   Personlig tjenesteyting1, 2. Hovedtall, etter næringsgruppe
Næringsgruppe (NACE) Bedrifter Omsetning3. 1 000 kroner Sysselsatte
1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 588 649 673 2 388 003 3 336 190 3 860 818 2 775 3 525 3 795
Annen personlig tjenesteyting 7 478 7 810 7 740 5 070 117 5 760 541 6 365 428 16 901 19 823 20 386
Vaskeri- og renserivirksomhet 485 464 444 1 210 023 1 318 122 1 398 253 2 927 2 984 2 999
Frisering og annen skjønnhetspleie 6 007 6 219 6 180 2 843 470 3 159 980 3 534 482 11 225 13 189 13 318
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier 279 287 291 530 752 561 427 597 927 782 788 810
Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet 707 840 825 485 872 721 012 834 766 1 967 2 862 3 259
Personlig tjenesteyting ellers .. .. 153 .. .. 109 881 .. .. 236
1  Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
2  Tallene for 1997 er revidert.
3  Merverdiavgift er ikke medregnet.

Standardtegn i tabeller