Statistisk sentralbyrå

Steriliseringer

7   Utførte steriliseringar per 1 000 innbyggjarar i aktuell alder og kjønn. 1985-2003
  Menn 20-59 år Kvinner 15-54 år
1985 2,4 6,9
1986 2,3 6,1
1987 1,8 6,4
1988 1,9 5,1
1989 1,9 5,5
1990 1,8 5,3
1991 2,1 5,0
1992 2,1 5,3
1993 2,1 4,8
1994 2,0 4,1
1995 2,2 3,8
1996 2,6 4,0
1997 2,7 3,6
1998 2,6 3,9
1999 2,7 3,9
2000 2,6 3,7
2001 2,6 3,8
20021 2,7 1,4
2003 2,5 1,3
1  Hele landet eksklusiv Akershus fylke.

Standardtegn i tabeller