Statistisk sentralbyrå

Steriliseringer

6   Utførte steriliseringar, etter behandlingssted, kjønn og alder. 2003
Kjønn og alder Totalt Sjukehus Poliklinisk Legekontor
Menn        
Heile landet 3 155 41 1 709 1 405
20-24 2 1 1 -
25-29 69 1 40 28
30-34  506 4  276  226
35-39 1 031 13  574  444
40-44  918 15  485  418
45-49  439 5  239  195
50-  190 2 94 94
Uoppgitt - - - -
         
  Totalt Sjukehus Poliklinisk Legekontor
Kvinner        
Heile landet 1 624  800  819 5
15-19 2 - 2 -
20-24 9 6 3 -
25-29  110 53 56 1
30-34  398  225  173 -
35-39  611  313  295 3
40-44  383  142  240 1
45-49 78 42 36 -
50- 6 5 1 -
Uoppgitt 27 14 13 -

Standardtegn i tabeller