Statistisk sentralbyrå

Steriliseringer

4   Steriliseringar per 1 000 menn og kvinner i ulike aldersgrupper, etter fylke. 2003
  Aldersgruppe
  20-59 år -19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50- år
Menn                  
Heile landet 2,5 0,0 0,5 2,9 5,8 5,6 2,8 0,9 0,3
Østfold 1,6 - 0,4 2,7 3,8 3,4 1,6 0,3 -
Akershus 0,7 0,1 0,4 1,0 1,3 1,3 0,9 0,4 0,1
Oslo 1,5 - 0,1 1,2 2,7 3,9 2,3 1,2 0,6
Hedmark 5,9 - 1,0 6,6 15,3 12,9 6,6 1,6 0,9
Oppland 1,0 - - 1,4 3,0 2,2 1,1 0,2 -
Buskerud 0,9 - 0,3 0,8 3,3 1,8 0,7 0,1 -
Vestfold 2,9 0,2 0,6 3,3 8,9 5,0 2,5 1,2 0,1
Telemark 5,6 - 0,8 8,5 13,5 12,2 6,2 1,6 0,3
Aust-Agder 5,1 - 1,2 9,2 12,8 10,3 3,5 2,7 0,6
Vest-Agder 6,7 - 1,4 6,3 19,9 13,6 6,9 1,4 0,8
Rogaland 2,8 - 0,7 3,2 5,9 7,1 2,9 0,9 0,3
Hordaland 3,7 - 1,0 4,8 7,7 9,0 4,6 1,0 0,4
Sogn og Fjordane 2,7 - 0,3 1,4 4,9 7,7 2,7 3,0 0,3
Møre og Romsdal 2,4 - 0,1 1,9 6,2 6,6 3,0 0,3 0,5
Sør-Trøndelag 0,3 - - 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 -
Nord-Trøndelag 2,7 - 0,3 4,5 6,3 6,3 2,2 0,7 0,2
Nordland 3,0 - 0,9 3,2 6,8 7,4 3,3 0,8 0,2
Troms 2,5 - - 3,8 5,2 4,4 3,7 1,9 -
Finnmark Finnmárku 0,7 - - 0,3 2,3 1,5 0,8 0,4 -
                   
  Aldersgruppe
  15-54 år -19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50- år
Kvinner                  
Heile landet 1,3 0,0 0,1 0,7 2,3 3,7 2,4 0,5 0,0
Østfold 1,0 - 0,1 0,5 1,8 2,8 1,5 0,3 -
Akershus 1,1 - - 0,7 1,1 3,0 2,2 0,6 -
Oslo 1,0 - 0,1 0,2 1,3 3,1 2,0 0,4 -
Hedmark 1,9 - - 1,2 1,6 4,7 3,1 1,2 -
Oppland 1,6 - 0,2 1,0 2,4 3,5 4,9 0,3 0,2
Buskerud 1,8 - - 1,0 4,0 5,0 2,8 0,2 -
Vestfold 0,9 - 0,5 0,3 2,3 2,0 0,9 0,8 -
Telemark 2,4 - - 1,4 5,6 7,0 3,9 0,5 -
Aust-Agder 3,7 - - 2,5 7,7 7,3 9,1 2,2 -
Vest-Agder 1,8 - - 1,2 4,3 4,1 3,6 0,4 0,2
Rogaland 1,0 0,2 - 0,6 1,6 2,9 1,2 0,6 0,2
Hordaland 0,4 - - 0,5 0,6 0,9 0,9 0,1 -
Sogn og Fjordane 2,2 - - 0,7 4,6 5,8 5,1 0,6 0,3
Møre og Romsdal 1,4 - - 0,3 3,2 5,2 1,7 0,7 0,1
Sør-Trøndelag 1,4 - - 1,3 2,8 3,5 2,4 - -
Nord-Trøndelag 2,1 - - 1,8 2,6 8,1 4,1 - -
Nordland 1,4 - 0,3 0,9 2,8 4,0 2,0 0,4 -
Troms 1,7 - - 0,8 3,4 4,1 3,7 0,8 -
Finnmark Finnmárku 1,4 - - - 1,7 5,9 1,2 1,7 -

Standardtegn i tabeller