Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

9   Steriliseringar per 1 000 innbyggjarar i aktuell alder, etter kjønn. 1985-2001
  Menn 20-59 år Kvinner 15-54 år
1985 2,4 6,9
1986 2,3 6,1
1987 1,8 6,4
1988 1,9 5,1
1989 1,9 5,5
1990 1,8 5,3
1991 2,1 5,0
1992 2,1 5,3
1993 2,1 4,8
1994 2,0 4,1
1995 2,2 3,8
1996 2,6 4,0
1997 2,7 3,6
1998 2,6 3,9
1999 2,7 3,9
2000 2,6 3,7
2001 2,5 3,8

Standardtegn i tabeller