Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

8   Utførte steriliseringar, etter avgjerd, årsak, kjønn og alder. 2001
Kjønn og alder I alt Eige krav Nemd/råd
Genetisk Medisinsk Antikonsepsjon Psykisk handikap Genetisk Medisinsk Antikonsepsjon Psykisk handikap
Menn                  
Alle 3 160 - - 3 160 - - - - -
20-24 3 - - 3 - - - - -
25-29 71 - - 71 - - - - -
30-34  500 - -  500 - - - - -
35-39 1 029 - - 1 029 - - - - -
40-44  922 - -  922 - - - - -
45-49  443 - -  443 - - - - -
50-  189 - -  189 - - - - -
Uoppgitt alder 3 - - 3 - - - - -
                   
Kvinner                  
Alle 4 647 - 30 4 611 2 1 - 2 1
15-19 6 - - 3 - 1 - 1 1
20-24 10 - - 9 - - - 1 -
25-29  236 - 4  230 2 - - - -
30-34  919 - 7  912 - - - - -
35-39 1 802 - 11 1 791 - - - - -
40-44 1 411 - 7 1 404 - - - - -
45-49  252 - 1  251 - - - - -
50- 6 - - 6 - - - - -
Uoppgitt alder 5 - - 5 - - - - -

Standardtegn i tabeller