Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

7   Utførte steriliseringar, etter årsak/avgjerd, kjønn og alder. 2001
Kjønn og alder I alt Årsak Avgjerd
Genetisk Medisinsk Antikonsepsjon Psykisk handikap Eige krav Nemd/råd
Menn              
Alle 3 160 - - 3 160 - 3 160 -
20-24 3 - - 3 - 3 -
25-29 71 - - 71 - 71 -
30-34  500 - -  500 -  500 -
35-39 1 029 - - 1 029 - 1 029 -
40-44  922 - -  922 -  922 -
45-49  443 - -  443 -  443 -
50-  189 - -  189 -  189 -
Uoppgitt alder 3 - - 3 - 3 -
               
Kvinner              
Alle 4 652 1 31 4 617 3 4 643 9
15-19 6 1 - 4 1 3 3
20-24 10 - - 10 - 9 1
25-29  237 - 4  231 2  236 1
30-34  919 - 7  912 -  919 -
35-39 1 804 - 11 1 793 - 1 802 2
40-44 1 411 - 7 1 404 - 1 411 -
45-49  254 - 2  252 -  252 2
50- 6 - - 6 - 6 -
Uoppgitt alder - - - 5   5 -

Standardtegn i tabeller