Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

6   Utførte steriliseringar, etter behandlingsform, kjønn og alder. 2001
Kjønn og alder I alt Innlagt på sjukehus Poliklinisk Godkjent legekontor
Menn        
Alle 3 160 20 1 767 1 373
20-24 3 - 2 1
25-29 71 - 34 37
30-34  500 4  270  226
35-39 1 029 6  544  479
40-44  922 4  546  372
45-49  443 4  264  175
50-  189 2  104 83
Uoppgitt alder 3 - 3 -
         
Kvinner        
Alle 4 652 1 180 3 467 5
15-19 6 2 4 -
20-24 10 6 4 -
25-29  237 76  161 -
30-34  919  258  661 -
35-39 1 804  462 1 341 1
40-44 1 411  308 1 100 3
45-49  254 63  190 1
50- 6 2 4 -
Uoppgitt alder 5 3 2 -

Standardtegn i tabeller