Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

5   Utførte steriliseringar, etter behandlingsform, kjønn og behandlingsfylke. 2001
Kjønn og behandlingsfylke I alt Sjukehus Klinisk Legekontor
Menn        
Heile landet 3 160 20 1 767 1 373
Østfold  115 - 83 32
Akershus 40 - 40 -
Oslo  246 3  112  131
Hedmark  354 - 49  305
Oppland 79 - 79 -
Buskerud 46 - 46 -
Vestfold  140 3  137 -
Telemark  321 9  128  184
Aust-Agder  146 - -  146
Vest-Agder  290 -  151  139
Rogaland  362 -  145  217
Hordaland  317 -  309 8
Sogn og Fjordane 68 1 67 -
Møre og Romsdal  136 - 58 78
Sør-Trøndelag 59 - 23 36
Nord-Trøndelag 67 - 47 20
Nordland  227 1  149 77
Troms  145 3  142 -
Finnmark 2 - 2 -
         
Kvinner        
Heile landet 4 652 1 180 3 467 5
Østfold  112 97 15 -
Akershus  406  224  182 -
Oslo  344  201  143 -
Hedmark  263 25  238 -
Oppland  261 19  242 -
Buskerud  349 16  333 -
Vestfold  111 26 85 -
Telemark  314 47  267 -
Aust-Agder  125 9  116 -
Vest-Agder  243 23  220 -
Rogaland  228 62  166 -
Hordaland  116 11  105 -
Sogn og Fjordane  130 72 58 -
Møre og Romsdal  350 66  284 -
Sør-Trøndelag  274 48  226 -
Nord-Trøndelag  380 25  355 -
Nordland  360 41  314 5
Troms  200  148 52 -
Finnmark 86 20 66 -

Standardtegn i tabeller