Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

4   Steriliseringar per 1 000 menn og kvinner i ulike aldersgrupper, etter fylke. 2001
  20-59 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år
Menn                  
Heile landet 2,5 0,0 0,4 2,8 6,0 5,7 2,8 0,9 0,3
Østfold 1,7 - 0,4 2,0 4,6 3,2 1,6 0,7 0,1
Akershus 0,3 - - 0,5 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0
Oslo 1,6 - - 0,8 3,0 3,8 2,6 1,7 1,0
Hedmark 7,1 - 1,6 8,7 17,6 15,8 7,1 2,8 0,5
Oppland 1,6 - 0,5 1,7 3,4 4,0 2,3 0,3 0,0
Buskerud 0,7 - 0,1 0,8 1,2 1,2 1,3 0,3 0,4
Vestfold 2,4 - 0,3 3,0 4,2 6,2 2,9 1,0 0,2
Telemark 7,1 0,2 2,0 12,4 17,4 14,6 5,9 1,9 0,8
Aust-Agder 5,2 - 1,1 7,1 13,4 12,5 5,7 0,3 0,3
Vest-Agder 6,8 0,2 1,7 10,7 15,4 14,2 6,6 2,0 0,5
Rogaland 3,4 - 0,6 3,8 9,0 8,0 3,4 0,8 0,0
Hordaland 2,6 - 0,6 2,8 7,1 5,5 2,9 0,8 0,2
Sogn og Fjordane 2,4 - 0,3 2,7 4,9 6,6 2,4 1,1 0,0
Møre og Romsdal 2,0 - 0,4 1,6 4,6 5,3 3,4 0,5 0,0
Sør-Trøndelag 0,8 - 0,1 0,7 2,1 1,9 0,7 0,6 0,1
Nord-Trøndelag 2,0 0,2 0,5 1,6 7,1 2,7 2,0 0,2 0,3
Nordland 3,5 - 0,5 3,4 9,2 8,2 3,4 1,5 0,4
Troms 3,3 - 0,2 2,6 8,1 8,8 4,1 1,5 0,7
Finnmark 0,1 - - - - 0,4 0,4 0,0 0,0
  Aldersgruppe
  15-54 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år
Kvinner                  
Heile landet 3,8 0,0 0,1 1,5 5,3 11,0 9,0 1,7 0,0
Østfold 1,7 - 0,1 1,4 3,3 4,9 2,2 0,6 0,1
Akershus 3,1 - - 0,7 4,6 8,1 7,0 1,0 -
Oslo 2,3 - 0,1 0,6 2,5 7,0 5,4 1,2 -
Hedmark 5,5 - - 1,3 8,2 16,3 14,0 1,8 -
Oppland 5,5 0,4 - 1,8 9,9 16,2 11,7 1,9 -
Buskerud 5,4 0,1 - 2,9 8,5 15,1 12,0 2,0 -
Vestfold 1,9 - 0,2 1,5 3,1 4,7 4,1 0,8 -
Telemark 7,2 0,2 0,4 3,6 11,5 22,7 14,7 2,6 -
Aust-Agder 4,5 - - 1,2 7,7 13,2 10,7 2,8 -
Vest-Agder 5,8 0,2 0,2 4,4 6,9 16,9 13,4 2,9 -
Rogaland 2,2 - 0,1 1,2 3,4 6,7 4,2 0,9 0,1
Hordaland 1,0 - - 0,6 1,0 3,1 2,5 0,4 -
Sogn og Fjordane 4,8 - - 1,0 6,4 13,1 14,3 2,3 0,3
Møre og Romsdal 5,6 0,1 - 2,4 9,2 16,9 13,3 1,9 0,1
Sør-Trøndelag 3,8 - - 0,9 4,3 11,3 10,3 2,0 -
Nord-Trøndelag 11,7 - - 5,8 15,9 34,8 29,7 5,1 0,2
Nordland 5,9 - 0,3 1,4 8,7 16,2 14,3 3,7 0,1
Troms 4,9 - - 1,8 5,8 13,9 13,1 2,3 -
Finnmark 4,3 - - 2,5 4,4 11,9 12,1 2,1 -

Standardtegn i tabeller