Statistisk sentralbyrå


Steriliseringer

3   Steriliseringar, etter kjønn, alder og behandlingsfylke. 2001
Kjønn og behandlingsfylke Alder
I alt 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50- år Uoppgitt
Menn                    
Heile landet 3 160 - 3 71  500 1 029  922  443  189 3
Østfold  115 - - 3 19 43 29 14 7 -
Akershus 40 - - - 10 11 12 7 - -
Oslo  246 - - - 21 68 72 42 43 -
Hedmark  354 - - 9 56  115  103 47 24 -
Oppland 79 - - 3 11 22 26 15 2 -
Buskerud 46 - - 1 7 11 10 11 6 -
Vestfold  140 - - 2 23 33 49 22 10 1
Telemark  321 - 1 11 74  101 84 35 15 -
Aust-Agder  146 - - 4 26 47 45 21 3 -
Vest-Agder  290 - 1 9 63 92 77 35 13 -
Rogaland  362 - - 8 58  132  110 44 10 -
Hordaland  317 - - 9 48  117 86 44 13 -
Sogn og Fjordane 68 - - 1 10 19 25 9 4 -
Møre og Romsdal  136 - - 3 14 39 46 30 4 -
Sør-Trøndelag 59 - - 1 7 21 18 6 6 -
Nord-Trøndelag 67 - 1 2 7 32 12 9 2 2
Nordland  227 - - 4 30 79 69 29 16 -
Troms  145 - - 1 16 47 48 22 11 -
Finnmark 2 - - - - - 1 1 - -
                     
Kvinner                    
Heile landet 4 652 6 10  237  919 1 804 1 411  254 6 5
Østfold  112 - 1 11 30 44 19 5 1 1
Akershus  406 - - 11 88  163  128 16 - -
Oslo  344 - 2 17 64  145 97 19 - -
Hedmark  263 - - 7 51  103 90 12 - -
Oppland  261 2 - 10 62  101 74 12 - -
Buskerud  349 1 - 23 76  130  102 17 - -
Vestfold  111 - 1 10 24 37 32 6 - 1
Telemark  314 1 2 19 65  128 84 15 - -
Aust-Agder  125 - - 4 27 46 38 10 - -
Vest-Agder  243 1 1 23 38 94 71 15 - -
Rogaland  228 - 1 16 51 93 55 11 1 -
Hordaland  116 - - 9 17 48 36 6 - -
Sogn og Fjordane  130 - - 3 22 45 51 8 1 -
Møre og Romsdal  350 1 - 17 75  129  110 16 1 1
Sør-Trøndelag  274 - - 9 44  109 93 18 - 1
Nord-Trøndelag  380 - - 21 67  147  122 22 1 -
Nordland  360 - 2 10 71  133  113 29 1 1
Troms  200 - - 10 34 77 67 12 - -
Finnmark 86 - - 7 13 32 29 5 - -

Standardtegn i tabeller