Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

21   Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007.
Troms Romsa
Valgkrets I alt Menn Kvinner
Hele landet 3 617 927 1 781 024 1 836 903
       
Harstad      
19010001 Harstad Sentrum 3 024 1 455 1 569
19010005 Gausvik  312  159  153
19010007 Fauskevåg  275  138  137
19010011 Sørvik  492  235  257
19010013 Kila 1 628  828  800
19010014 Medkila 1 907  957  950
19010015 Kanebogen 3 293 1 579 1 714
19010017 Seljestad 2 567 1 231 1 336
19010019 Hagebyen 1 347  654  693
19010021 Bergseng 1 602  765  837
19010027 Ervik  580  295  285
19010029 Kasfjord  324  175  149
19010039 Grøtavær  104 51 53
19010043 Lundenes  244  118  126
19019999 Uoppgitt  182 98 84
       
Tromsø      
19020001 Sentrum 5 456 2 767 2 689
19020002 Bjerkaker 4 275 2 070 2 205
19020003 Sommerlyst 4 719 2 255 2 464
19020004 Mortensnes 3 606 1 652 1 954
19020005 Breivika 2 294 1 179 1 115
19020006 Stakkevollan 2 195 1 050 1 145
19020007 Hamna 2 486 1 237 1 249
19020008 Kvaløysletta 3 676 1 876 1 800
19020009 Kaldfjord 2 907 1 456 1 451
19020010 Tromsdalen 5 281 2 609 2 672
19020011 Tomasjord 3 700 1 780 1 920
19020012 Kroken 3 512 1 682 1 830
19020013 Skittenelv  404  211  193
19020016 Sjursnes  232  130  102
19020018 Lakselvbukt  413  231  182
19020019 Ramfjord 1 007  518  489
19020021 Malangshalvøya  224  115  109
19020022 Straumsbukta  641  322  319
19020025 Sommarøy  452  241  211
19020026 Kattfjord  223  119  104
19020028 Tromvik  164 80 84
19020029 Vengsøy 70 36 34
19020031 Trondjord  240  128  112
19020032 Skogvik 44 25 19
19020033 Ringvassøy  101 55 46
19020034 Finnkroken 45 26 19
19029999 Uoppgitt  719  407  312
       
Kvæfjord      
19110002 Moelv 49 25 24
19110003 Langvassbukt 59 33 26
19110004 Flesnes  121 59 62
19110005 Refsnes 82 40 42
19110006 Vik  364  193  171
19110007 Kveøy 92 50 42
19110008 Borkenes 1 504  726  778
19119999 Uoppgitt 12 7 5
       
Skånland      
19130001 Boltås  156 83 73
19130002 Skånland 1 056  534  522
19130003 Sandstrand  448  223  225
19130004 Grov  427  212  215
19130005 Kjønna 74 40 34
19130006 Trøssemark  162 86 76
19139999 Uoppgitt 29 15 14
       
Bjarkøy      
19150003 Bjarkøy  262  127  135
19150004 Fenes/Skjellesvik 51 26 25
19150005 Sandsøy 97 48 49
19159999 Uoppgitt 1 1 -
       
Ibestad      
19170001 Ibestad  576  276  300
19170002 Bolla  194 95 99
19170003 Ånstad  285  145  140
19170004 Solstad  194 98 96
19179999 Uoppgitt 14 8 6
       
Gratangen      
19190001 Gratangsbotn  331  171  160
19190002 Årstein  254  129  125
19190003 Foldvik  182 94 88
19190004 Ytre Nord-Gratangen  164 83 81
19199999 Uoppgitt 10 4 6
       
Lavangen      
19200001 Tennevoll  800  398  402
19209999 Uoppgitt 9 4 5
       
Bardu      
19220001 Setermoen 2 015 1 021  994
19220002 Øvre Bardu  368  182  186
19220003 Salangsdalen  218  116  102
19220004 Nedre Bardu  343  176  167
19229999 Uoppgitt 35 20 15
       
Salangen      
19230001 Ytre Salangen  363  191  172
19230002 Seljeskog/Bekkebotn  107 62 45
19230003 Sjøvegan  747  368  379
19230004 Øvre Salangen  231  129  102
19230005 Søndre Salangen  232  126  106
19239999 Uoppgitt 21 15 6
       
Målselv      
19240001 Målsnes/Navaren 78 41 37
19240002 Karlstad  547  280  267
19240003 Leirbekkmo  222  111  111
19240004 Storjord  161 89 72
19240005 Moen  999  497  502
19240006 Fagerlidal 1 850  967  883
19240007 Bakkehaug  499  263  236
19240008 Bjørkeng  351  196  155
19240009 Øvergård  311  154  157
19249999 Uoppgitt 80 45 35
       
Sørreisa      
19250001 Reinelv 91 48 43
19250002 Grunnreis  254  130  124
19250003 Gottesjord  271  142  129
19250004 Straumen 1 223  598  625
19250005 Finnseth  121 56 65
19250006 Rabbås 98 55 43
19250008 Skøelv  386  196  190
19259999 Uoppgitt 47 34 13
       
Dyrøy      
19260001 Moen  182 88 94
19260002 Brøstad  565  272  293
19260003 Kastnes 79 41 38
19260004 Langhamn  149 76 73
19269999 Uoppgitt 6 3 3
       
Tranøy      
19270001 Stangnes 40 18 22
19270002 Stonglandet  213 97  116
19270004 Rødsand 58 26 32
19270005 Mellomvik  125 66 59
19270007 Å  100 53 47
19270009 Skatvik 40 19 21
19270010 Øverbotn  267  136  131
19270012 Solli  140 68 72
19270013 Vangsvik  261  124  137
19279999 Uoppgitt 17 10 7
       
Torsken      
19280001 Gryllefjord  339  162  177
19280002 Torsken  128 64 64
19280003 Grunnfarnes 79 41 38
19280004 Medby  111 54 57
19280005 Sifjord 98 49 49
19280006 Flakstadvåg 31 17 14
19289999 Uoppgitt 7 6 1
       
Berg      
19290001 Senjahopen  375  191  184
19290002 Skaland  369  167  202
19299999 Uoppgitt 12 8 4
       
Lenvik      
19310001 Straumen  763  370  393
19310002 Fagernes  455  235  220
19310003 Kårvik  172 93 79
19310004 Bjorelvnes  205  101  104
19310005 Trollvik  624  312  312
19310006 Finnsnes 2 579 1 237 1 342
19310007 Finnfjord  279  141  138
19310008 Vågan  135 67 68
19310009 Laksfjord  250  129  121
19310010 Silsand 1 192  605  587
19310011 Grasmyr  176 91 85
19310012 Kvanli  148 77 71
19310013 Skognes  141 68 73
19310014 Gibostad  374  197  177
19310015 Lysbotn  158 78 80
19310016 Botnhamn  302  146  156
19310017 Husøy  175 95 80
19310018 Fjordgård  157 88 69
19319999 Uoppgitt 99 55 44
       
Balsfjord      
19330001 Laksvatn  437  246  191
19330002 Nordkjosbotn  901  469  432
19330003 Storsteinnes 1 879  942  937
19330004 Meistervik  301  142  159
19330005 Malangseidet  206  110 96
19330006 Sand  313  169  144
19330007 Hamnvåg  223  114  109
19339999 Uoppgitt 63 44 19
       
Karlsøy      
19360001 Vannareid  329  179  150
19360002 Vannvåg  275  145  130
19360003 Karlsøy 42 27 15
19360004 Leirstrand 33 18 15
19360005 Stakkvik  200  104 96
19360006 Hansnes  792  406  386
19360007 Skogsfjordvatn 80 44 36
19360010 Vannavalen 85 52 33
19369999 Uoppgitt 60 36 24
       
Lyngen      
19380001 Furuflaten  214  117 97
19380002 Pollen - Karnes  454  237  217
19380003 Lyngseidet  696  348  348
19380004 Rottenvik  119 67 52
19380005 Elvejord/Fastdalen 88 49 39
19380006 Storstein./Svensby  137 71 66
19380007 Lenangsstr./N-Lenan  437  222  215
19380008 Sør-Lenangen 91 49 42
19380009 Len.Øyra/Jægervatn  221  115  106
19389999 Uoppgitt 21 12 9
       
Storfjord      
19390001 Skibotn  538  279  259
19390002 Indre Storfjord  681  350  331
19390003 Vestre Storfjord  221  122 99
19399999 Uoppgitt 11 7 4
       
Gáivuotna-Kåfjord      
19400001 Djupvik  161 82 79
19400002 Olderdalen  377  190  187
19400003 Birtavarre  629  339  290
19400004 Manndalen  602  319  283
19409999 Uoppgitt 15 9 6
       
Skjervøy      
19410010 Uløybukt 21 11 10
19410014 Arnøyhamn  113 60 53
19410016 Akkarvik 17 12 5
19410018 Årviksand  115 54 61
19410020 Lauksletta 72 41 31
19410023 Nikkeby 16 8 8
19410025 Skjervøy 1 845  931  914
19419999 Uoppgitt 20 11 9
       
Nordreisa      
19420001 Storvik  101 51 50
19420002 Storslett 1 541  736  805
19420003 Kjelderen  425  228  197
19420004 Sørkjosen  678  349  329
19420005 Bakkeby  116 66 50
19420006 Rotsundelv  312  158  154
19420007 Havnnes 41 22 19
19420008 Straumfjord  137 74 63
19420009 Oksfjord  276  159  117
19429999 Uoppgitt 34 23 11
       
Kvænangen      
19430001 Reinfjord 21 13 8
19430002 Jøkelfjord 61 37 24
19430003 Alteidet 96 52 44
19430004 Burfjord  449  221  228
19430005 Badderen  222  108  114
19430006 Indre Kvænangen  100 56 44
19430007 Sørstraumen 80 42 38
19430008 Spildra 26 12 14
19439999 Uoppgitt 10 5 5

Standardtegn i tabeller