Statistisk sentralbyrå

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

6 Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretak. 2007
Næringshovedgruppe I alt Foretak med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
64 Post og telekommunikasjoner i alt                
Antall foretak 1 917 1 336  339  100 47 44 38 13
Sysselsetting1 38 907  813  851  645  626 1 434 4 306 30 232
Omsetning2 78 731,6 1 657,6 1 142,0 1 436,3 1 698,7 5 775,4 15 964,6 51 057,0
Lønnskostnader3 15 669,4 80,1  252,6  298,9  285,7  815,1 2 118,6 11 818,4
Produksjonsverdi3 77 866,7 1 643,9 1 123,9 1 415,5 1 663,2 5 643,8 15 742,7 50 633,6
Bearbeidingsverdi4 31 568,5  372,9  340,1  378,8  229,8  708,6 4 228,4 25 309,8
Bruttoinvesteringer5 6 164,5  167,1  155,5  306,2  244,8  401,3 1 903,2 2 986,5
                 
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                
Antall foretak 1 203  924  214 29 9 8 13 6
Sysselsetting1 25 532  610  515  177  114  252 1 561 22 303
Omsetning2 15 431,3  334,2  334,8  125,0 45,9  123,5 1 026,8 13 441,2
Lønnskostnader3 7 910,4 10,6 77,1 37,2 25,0 58,9  385,5 7 316,0
Produksjonsverdi3 15 332,4  334,3  334,3  125,0 45,9  123,5 1 026,8 13 342,8
Bearbeidingsverdi4 8 808,5  188,9  146,3 49,0 27,8 58,5  403,3 7 934,7
Bruttoinvesteringer5  269,2 28,1 18,0 4,2 -0,4 0,0 5,0  214,3
                 
64.2 Telekommunikasjoner                
Antall foretak  714  412  125 71 38 36 25 7
Sysselsetting1 13 375  203  336  468  512 1 182 2 745 7 929
Omsetning2 63 300,3 1 323,4  807,2 1 311,3 1 652,8 5 651,9 14 937,8 37 615,9
Lønnskostnader3 7 759,0 69,5  175,5  261,7  260,7  756,1 1 733,1 4 502,4
Produksjonsverdi3 62 534,2 1 309,7  789,7 1 290,6 1 617,3 5 520,3 14 716,0 37 290,8
Bearbeidingsverdi4 22 760,0  184,0  193,9  329,8  202,0  650,1 3 825,1 17 375,1
Bruttoinvesteringer5 5 895,4  139,0  137,5  302,0  245,2  401,3 1 898,2 2 772,2
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med. Million kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller