Statistisk sentralbyrå

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

5 Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjons-verdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
64 Post og telekommunikasjoner i alt                  
2004 1 378 36 820 72 295,8 72 390,2 64 881,3 14 365,0 71 648,2 29 903,6 4 976,4
2005 1 534 36 811 71 284,9 71 409,7 61 740,8 13 951,2 70 588,1 30 544,4 5 904,3
2006 1 708 38 569 75 553,7 75 771,4 64 752,1 14 364,4 74 976,7 32 072,4 5 382,0
2007 1 917 38 907 78 731,6 78 983,1 69 602,5 15 669,4 77 866,7 31 568,5 6 164,5
                   
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                  
2004  828 23 907 14 167,4 14 183,3 12 843,7 6 829,6 14 065,5 8 643,3  174,4
2005  906 24 362 14 847,9 14 921,3 13 809,5 7 164,2 14 726,8 8 739,2  308,3
2006 1 011 25 256 14 722,1 14 731,8 13 676,9 7 297,0 14 606,1 8 817,4  399,0
2007 1 203 25 532 15 431,3 15 445,3 14 999,1 7 910,4 15 332,4 8 808,5  269,2
                   
64.11 Posttjenester                  
2004 9 19 575 12 649,6 12 662,4 11 490,8 6 257,7 12 547,6 7 866,4  114,7
2005 9 19 015 12 756,2 12 828,2 11 860,2 6 216,7 12 634,9 7 611,8  262,2
2006 5 18 325 12 277,6 12 283,2 11 419,1 6 240,4 12 161,6 7 530,6  364,5
2007 7 18 408 12 701,7 12 714,0 12 488,6 6 744,9 12 602,8 7 367,5  212,5
                   
64.12 Budtjenester ellers                  
2004  819 4 332 1 517,8 1 520,9 1 352,9  571,8 1 517,9  776,9 59,7
2005  897 5 347 2 091,8 2 093,1 1 949,3  947,4 2 091,8 1 127,4 46,1
2006 1 006 6 931 2 444,4 2 448,6 2 257,8 1 056,6 2 444,5 1 286,8 34,5
2007 1 196 7 124 2 729,6 2 731,3 2 510,5 1 165,5 2 729,6 1 441,0 56,6
                   
64.2 Telekommunikasjoner                  
2004  550 12 913 58 128,4 58 206,9 52 037,6 7 535,4 57 582,7 21 260,3 4 802,0
2005  628 12 449 56 437,0 56 488,3 47 931,3 6 787,0 55 861,3 21 805,2 5 596,0
2006  697 13 313 60 831,7 61 039,6 51 075,2 7 067,4 60 370,6 23 254,9 4 983,0
2007  714 13 375 63 300,3 63 537,9 54 603,4 7 759,0 62 534,2 22 760,0 5 895,4
                   
64.21 Operatørvirksomhet på fasttelefoni                  
2004 25 4 518 20 482,5 20 488,1 17 428,5 2 387,5 20 360,8 8 617,9 1 254,1
2005 33 6 156 19 026,7 19 035,5 16 830,1 3 253,7 18 871,1 8 607,0 2 067,1
2006 39 6 322 18 996,2 19 083,9 16 575,6 3 015,6 18 880,2 8 315,3 1 706,3
2007 40 5 770 17 568,6 17 582,2 14 965,4 2 973,0 17 410,6 8 284,9 1 412,5
                   
64.22 Operatørvirksomhet på mobiltelefoni                  
2004 14 2 071 18 193,2 18 199,5 13 826,4 1 227,7 18 170,4 7 481,1 1 642,4
2005 16 2 065 21 833,8 21 835,7 16 663,6 1 267,5 21 810,5 8 309,1 1 783,9
2006 37 2 108 24 678,6 24 680,2 17 984,3 1 286,2 24 606,1 9 743,4 1 210,3
2007 35 2 341 25 290,4 25 310,1 19 743,9 1 562,4 25 227,3 8 783,6 1 390,6
                   
64.23 Operatørvirksomhet på internett                  
2004 64 1 053 3 417,3 3 460,0 3 949,5  495,5 3 403,0  492,0  421,6
2005 88 1 015 2 712,0 2 751,8 2 861,6  498,5 2 696,5  794,3  827,7
2006  122  963 2 770,1 2 849,4 2 944,7  482,5 2 717,7  838,9 1 094,2
20075  122 1 123 4 287,5 4 411,3 4 385,8  659,7 4 209,2 1 188,1 1 041,4
                   
64.24 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers                  
2004  447 5 271 16 035,3 16 059,2 16 833,1 3 424,7 15 648,6 4 669,3 1 483,8
2005  491 3 213 12 864,5 12 865,3 11 576,0 1 767,3 12 483,3 4 094,8  917,5
2006  499 3 920 14 386,7 14 426,1 13 570,6 2 283,0 14 166,7 4 357,3  972,2
2007  517 4 141 16 153,7 16 234,2 15 508,3 2 564,0 15 687,1 4 503,4 2 050,9
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor operatørvirksomhet på internett ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Standardtegn i tabeller