Statistisk sentralbyrå

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

4 Telekommunikasjoner (NACE 64.2 ). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006-2007
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
2007  873 12 952 63 264,3 7 683,0 62 424,9 22 775,4 5 899,0
Østfold 37  280  767,1  161,4  756,1  505,8 82,8
Akershus 99 4 362 21 675,7 2 692,7 21 365,5 6 745,1 1 227,7
Oslo  214 2 761 17 566,9 1 648,1 17 406,5 3 449,1 1 470,5
Hedmark 18  194  715,3  116,4  709,9  369,4  112,8
Oppland 23  560 2 632,1  375,5 2 621,8 1 800,7  328,1
Buskerud 39  167  771,3 95,7  749,8  310,8  127,1
Vestfold 33  156  774,9 97,7  756,3  249,1 77,3
Telemark 29  157  439,1 76,9  429,9  279,4 44,1
Aust-Agder 19  107  294,4 62,4  292,5  179,7 53,9
Vest-Agder 33  553 2 278,6  271,0 2 241,9  759,3  241,4
Rogaland 60  667 2 390,3  427,2 2 324,9 1 254,0  615,9
Hordaland 74 1 041 4 437,8  585,5 4 397,8 2 030,2  419,9
Sogn og Fjordane 15 81  390,3 47,0  388,8  161,5 39,4
Møre og Romsdal 34  192  500,3  102,5  467,7  177,0  101,7
Sør-Trøndelag 50  649 3 218,4  358,5 3 146,1 2 360,4  352,4
Nord-Trøndelag 8  194 1 323,9  134,2 1 311,2  525,2  210,0
Nordland 37  322  868,8  120,7  851,6  381,3 90,3
Troms Romsa 35  365 1 876,7  223,5 1 869,1 1 090,2  234,1
Finnmark Finnmárku 13  121 : : : : :
Andre norske områder5 3 23 : : : : :
               
2006  863 12 775 60 331,2 6 924,5 59 871,8 23 142,6 4 970,4
Østfold 32  262  729,0  136,4  726,6  464,5 5,6
Akershus  113 4 733 20 924,5 2 478,5 20 757,8 7 628,5 1 543,2
Oslo  212 2 485 15 735,7 1 479,5 15 650,9 4 316,3 1 212,7
Hedmark 23  219  858,1  125,9  852,8  439,2 65,0
Oppland 21  454 1 919,3  280,4 1 911,2 1 344,5  199,7
Buskerud 39  156  859,6 75,0  851,2  391,0 37,5
Vestfold 28  198  690,2 92,4  678,8  249,1 32,3
Telemark 26  144  344,5 59,0  343,7  210,3 39,5
Aust-Agder 18  133 : : : : :
Vest-Agder 27  537 2 177,7  273,7 2 131,9  591,8  144,4
Rogaland 57  614 2 598,2  380,8 2 568,2 1 227,8  506,0
Hordaland 74 1 007 4 197,0  486,7 4 178,9 1 828,9  383,3
Sogn og Fjordane 14 72 : : : : :
Møre og Romsdal 34  134  477,9 68,3  452,7  151,9  107,2
Sør-Trøndelag 43  656 3 405,6  351,7 3 384,3 1 639,8  203,0
Nord-Trøndelag 10  172 1 311,9  104,7 1 303,9  576,8  116,1
Nordland 41  336  952,1  134,6  948,1  387,8  137,8
Troms Romsa 35  319 2 004,7  193,8 1 997,8 1 130,1  120,6
Finnmark Finnmárku 14 96  209,9 40,6  206,5 78,4 34,5
Andre norske områder5 2 48 : : : : :
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller