Statistisk sentralbyrå

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

3 Post og distribusjonsvirksomhet (NACE 64.1). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006-2007
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
2007 1 245 25 530 15 426 7 909 15 327 8 808  269
Østfold 51 1 258  136  334  133 -50 6
Akershus  190 2 668  405  554  401  102 16
Oslo  299 7 237 13 250 2 583 13 203 10 125  194
Hedmark 19  919  110  267  107 -62 5
Oppland 36  616  104  192  102 -26 0
Buskerud 55 1 078  146  316  142 -46 2
Vestfold 62 1 193  150  365  147 -93 4
Telemark 29  666 93  199 91 -29 0
Aust-Agder 13  328 49  104 48 -15 1
Vest-Agder 44  678 70  221 67 -107 5
Rogaland 81 1 732  238  567  233 -136 8
Hordaland  206 1 771  171  552  165 -240 7
Sogn og Fjordane 13  334 13  110 12 -53 0
Møre og Romsdal 36  980  105  303  101 -101 3
Sør-Trøndelag 49 1 426  137  432  132 -151 5
Nord-Trøndelag 17  573 71  152 69 -35 2
Nordland 24 1 047 73  322 69 -137 8
Troms Romsa 14  759 87  253 84 -97 2
Finnmark Finnmárku 6  261 : : : : :
Andre norske områder5 1 6 : : : : :
               
2006 1 048 25 265 14 722 7 307 14 606 8 817  399
Østfold 42 1 137  118  301  117 -10 3
Akershus  168 2 785  399  525  398  176 8
Oslo  233 7 150 12 250 2 395 12 142 8 755  342
Hedmark 18  923  109  260  109 -14 5
Oppland 24  636 98  192 97 4 1
Buskerud 55 1 101  148  296  147 11 2
Vestfold 54 1 147  141  288  141 -16 4
Telemark 25  665 91  193 91 5 1
Aust-Agder 11  356 : : : : :
Vest-Agder 39  680 64  187 64 -45 5
Rogaland 60 1 613  220  475  220 -36 4
Hordaland  169 1 735  163  517  162 -109 4
Sogn og Fjordane 9  347 : : : : :
Møre og Romsdal 34  983  110  301  110 -38 3
Sør-Trøndelag 51 1 491  143  424  142 -39 4
Nord-Trøndelag 13  504 54  133 54 -14 2
Nordland 25 1 006 69  296 68 -71 7
Troms Romsa 12  738 94  256 94 -24 3
Finnmark Finnmárku 6  268  392 69  388  309 0
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller