Statistisk sentralbyrå

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

2 Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter. 2007
Næringshovedgruppe I alt Bedrifter med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
64 Post og telekommunikasjoner i alt                
Antall bedrifter 2 118 1 364  374  135 77 70 66 32
Sysselsetting1 38 482  838  962  886 1 052 2 270 6 513 25 961
Omsetning2 78 690 1 759 1 634 2 463 3 323 9 931 22 593 36 987
Lønnskostnader3 15 592 95  338  438  505 1 298 3 131 9 787
Produksjonsverdi3 77 752 1 745 1 601 2 434 3 151 9 709 22 376 36 736
Bearbeidingsverdi4 31 583  411  525  769 1 051 2 340 10 059 16 428
Bruttoinvesteringer5 6 168  181  233  562  269  813 2 241 1 870
                 
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                
Antall bedrifter 1 245  928  214 34 14 11 20 24
Sysselsetting1 25 530  612  517  211  183  369 2 444 21 194
Omsetning2 15 426  335  354  197 72  331  925 13 213
Lønnskostnader3 7 909 11 79 53 42  102  590 7 033
Produksjonsverdi3 15 327  335  354  197 72  331  923 13 116
Bearbeidingsverdi4 8 808  189  151 65 42  106  347 7 908
Bruttoinvesteringer5  269 28 18 5 0 2 4  212
                 
64.2 Telekommunikasjoner                
Antall bedrifter  873  436  160  101 63 59 46 8
Sysselsetting1 12 952  226  445  675  869 1 901 4 069 4 767
Omsetning2 63 264 1 424 1 280 2 266 3 252 9 600 21 668 23 775
Lønnskostnader3 7 683 84  259  385  464 1 197 2 541 2 754
Produksjonsverdi3 62 425 1 410 1 247 2 238 3 079 9 377 21 453 23 620
Bearbeidingsverdi4 22 775  221  374  705 1 009 2 235 9 712 8 520
Bruttoinvesteringer5 5 899  153  214  557  270  811 2 237 1 658
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller