Statistisk sentralbyrå

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

1 Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjons-verdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
64 Post og telekommunikasjoner i alt                  
2004 1 573 37 053 72 631,6 72 726,4 65 059,6 14 313,3 71 983,6 30 011,3 5 003,0
2005 1 717 37 028 71 877,8 72 007,6 62 292,2 14 116,4 71 184,6 30 755,0 5 890,5
2006 1 911 38 040 75 053,4 75 267,9 64 189,1 14 231,6 74 477,9 31 960,0 5 369,6
2007 2 118 38 482 78 689,9 78 939,0 69 464,7 15 592,4 77 751,6 31 582,9 6 168,2
                   
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                  
2004  858 24 159 14 517,1 14 533,0 13 239,1 6 932,2 14 415,2 8 704,3  192,8
2005  940 24 466 15 258,8 15 332,2 14 150,0 7 212,5 15 137,7 8 859,8  309,5
2006 1 048 25 265 14 722,1 14 731,9 13 687,2 7 307,1 14 606,1 8 817,4  399,3
2007 1 245 25 530 15 425,6 15 439,6 14 993,4 7 909,4 15 326,8 8 807,5  269,1
                   
64.11 Posttjenester                  
2004 27 19 575 12 649,6 12 662,4 11 490,9 6 257,7 12 547,6 7 866,4  114,7
2005 26 19 015 12 756,2 12 828,3 11 860,2 6 216,7 12 634,9 7 611,8  262,2
2006 23 18 325 12 277,6 12 283,2 11 419,1 6 240,4 12 161,6 7 530,6  364,5
2007 26 18 408 12 701,7 12 714,0 12 488,6 6 744,9 12 602,8 7 367,5  212,6
                   
64.12 Budtjenester ellers                  
2004  831 4 584 1 867,5 1 870,6 1 748,3  674,5 1 867,6  837,9 78,1
2005  914 5 451 2 502,7 2 504,0 2 289,8  995,7 2 502,7 1 248,1 47,3
2006 1 025 6 940 2 444,5 2 448,7 2 268,1 1 066,7 2 444,5 1 286,8 34,8
2007 1 219 7 122 2 723,9 2 725,6 2 504,8 1 164,5 2 724,0 1 440,0 56,6
                   
64.2 Telekommunikasjoner                  
2004  715 12 894 58 114,5 58 193,4 51 820,4 7 381,1 57 568,4 21 307,0 4 810,1
2005  777 12 562 56 618,9 56 675,4 48 142,3 6 903,9 56 046,9 21 895,2 5 581,0
2006  863 12 775 60 331,2 60 535,9 50 501,9 6 924,5 59 871,8 23 142,6 4 970,4
2007  873 12 952 63 264,3 63 499,4 54 471,3 7 683,0 62 424,9 22 775,4 5 899,0
                   
64.21 Operatørvirksomhet på fasttelefoni                  
2004 84 4 518 20 482,5 20 488,1 17 428,5 2 387,5 20 360,8 8 617,9 1 254,1
2005  101 5 962 18 809,2 18 818,0 16 630,6 3 244,1 18 653,6 8 566,3 2 063,0
2006  117 6 123 18 812,5 18 899,2 16 439,9 3 005,0 18 695,4 8 224,8 1 688,0
2007  102 5 555 17 568,6 17 582,2 14 965,4 2 973,0 17 410,6 8 284,9 1 412,5
                   
64.22 Operatørvirksomhet på mobiltelefoni                  
2004 35 2 071 18 193,2 18 199,5 13 826,4 1 227,7 18 170,4 7 481,1 1 642,4
2005 38 2 065 21 833,8 21 835,7 16 663,6 1 267,5 21 810,5 8 309,1 1 783,9
2006 62 2 009 24 632,3 24 633,9 17 832,2 1 255,7 24 559,8 9 809,1 1 209,6
2007 65 2 296 25 423,3 25 443,0 19 804,7 1 558,4 25 258,6 8 851,9 1 392,0
                   
64.23 Operatørvirksomhet på internett                  
2004 70 1 052 3 416,4 3 459,1 3 949,5  495,0 3 402,1  491,0  422,0
2005 96 1 023 2 723,8 2 763,8 2 874,0  501,6 2 708,3  798,7  830,7
2006  127  965 2 784,5 2 864,2 2 959,8  485,2 2 731,9  843,7 1 100,0
20075  134 1 127 4 297,9 4 422,1 4 397,5  662,2 4 219,4 1 190,7 1 043,6
                   
64.24 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers                  
2004  526 5 253 16 022,3 16 046,6 16 616,0 3 270,9 15 635,2 4 717,0 1 491,5
2005  542 3 512 13 252,2 13 257,9 11 974,1 1 890,7 12 874,5 4 221,1  903,5
2006  557 3 678 14 101,9 14 138,6 13 270,1 2 178,6 13 884,6 4 264,9  972,8
2007  572 3 974 15 974,5 16 052,1 15 303,8 2 489,5 15 536,4 4 447,9 2 050,9
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor operatørvirksomhet på internett ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Standardtegn i tabeller