Statistisk sentralbyrå


Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

6   Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretak. 2001
Næringshovedgruppe I alt Foretak med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
64 Post og telekommunikasjoner i alt                
Antall foretak  928  666  107 43 36 29 31 16
Sysselsetting1 43 030  598  275  281  454  914 3 477 37 031
Omsetning2 63 669,9  795,7  230,5  600,1 1 413,8 2 600,2 7 585,6 50 444,0
Lønnskostnader3 15 711,5 16,4 59,4  115,7  212,0  552,8 1 576,2 13 179,1
Produksjonsverdi3 63 614,8  793,5  229,1  598,4 1 290,9 2 579,7 7 591,2 50 531,9
Bearbeidingsverdi4 25 594,5  186,9 51,0  126,0  152,0 -44,6 1 231,8 23 891,5
Investeringer5 9 243,4 71,5 13,1 58,5  217,6  923,9 2 238,9 5 719,9
                 
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                
Antall foretak  583  487 65 9 6 1 10 5
Sysselsetting1 28 793  470  164 56 75 27 1 208 26 793
Omsetning2 13 818,9  140,3  104,2 84,1 : :  491,4 12 943,8
Lønnskostnader3 7 658,0 3,9 20,1 16,7 : :  200,5 7 392,7
Produksjonsverdi3 13 740,7  140,2  104,0 83,7 : :  491,4 12 866,1
Bearbeidingsverdi4 8 598,2 82,2 31,6 25,0 : :  186,1 8 248,6
Investeringer5 21,0 3,7 2,5 1,2 : : 2,6 8,5
                 
64.2 Telekommunikasjoner                
Antall foretak  345  179 42 34 30 28 21 11
Sysselsetting1 14 237  128  111  225  379  887 2 269 10 238
Omsetning2 49 851,0  655,4  126,4  516,1 : : 7 094,2 37 500,2
Lønnskostnader3 8 053,6 12,5 39,2 99,0 : : 1 375,7 5 786,4
Produksjonsverdi3 49 874,1  653,3  125,1  514,7 : : 7 099,8 37 665,8
Bearbeidingsverdi4 16 996,2  104,7 19,4  100,9 : : 1 045,7 15 642,9
Investeringer5 9 222,5 67,8 10,5 57,2 : : 2 236,3 5 711,4
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Ikke medregnet merverdiavgift. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken'). Millioner kroner.

Standardtegn i tabeller