Statistisk sentralbyrå


Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

5   Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak. 1999-2001
 
Næringsundergruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Investeringer4
      Millioner kroner
64 Post og telekommunikasjoner i alt                  
1999  709 43 196 61 751,1 61 979,3 57 879,1 12 800,4 61 835,9 23 085,8 7 103,3
2000  864 42 905 67 433,0 68 353,4 66 867,5 14 361,8 67 502,8 21 764,3 7 259,8
2001  928 43 030 63 669,9 64 363,9 63 691,5 15 711,5 63 614,8 25 594,5 9 243,4
                   
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                  
1999  450 31 816 13 050,8 13 072,2 12 411,8 7 455,0 13 051,1 8 532,5  685,8
2000  563 29 993 13 249,1 13 396,7 14 279,5 7 601,2 13 183,8 7 152,2 50,2
2001  583 28 793 13 818,9 14 283,1 13 544,7 7 658,0 13 740,7 8 598,2 21,0
                   
64.11 Posttjenester                  
1999 2 29 241 11 948,9 11 969,1 11 344,6 7 081,1 11 948,9 8 104,0  657,6
2000 3 27 182 12 024,6 12 172,2 13 077,3 7 182,7 11 959,0 6 678,0 31,9
2001 3 25 487 12 487,3 12 948,5 12 267,9 7 169,8 12 409,6 8 008,4 4,9
                   
64.12 Budtjenester ellers                  
1999  448 2 575 1 101,9 1 103,0 1 067,2  373,9 1 102,2  428,5 28,2
2000  560 2 811 1 224,5 1 224,6 1 202,2  418,5 1 224,9  474,3 18,3
2001  580 3 306 1 331,6 1 334,6 1 276,8  488,2 1 331,1  589,8 16,0
                   
64.2 Telekommunikasjoner                  
1999  259 11 380 48 700,3 48 907,1 45 467,3 5 345,5 48 784,7 14 553,2 6 417,5
2000  301 12 912 54 183,9 54 956,7 52 588,1 6 760,6 54 319,0 14 612,1 7 209,6
2001  345 14 237 49 851,0 50 080,8 50 146,7 8 053,6 49 874,1 16 996,2 9 222,5
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken').

Standardtegn i tabeller