Statistisk sentralbyrå


Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

4   Telekommunikasjoner (NACE 64.2). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2001
 
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Investeringer4
      Millioner kroner
2001  481 13 428 47 901,9 7 502,1 47 924,8 16 167,7 9 268,0
Østfold 18  245  570,0  145,0  572,9  220,2  169,3
Akershus 56 1 448 2 962,2 1 006,6 2 960,7  534,6 1 314,9
Oslo  132 7 130 28 934,8 4 149,4 28 905,4 8 521,4 5 475,2
Hedmark 12  233  872,6  110,2  878,4  432,2  113,9
Oppland 19  378 1 364,1  179,9 1 373,0  625,1  142,2
Buskerud 19  179  702,7 76,3  705,2  326,2 98,7
Vestfold 15  170  781,9 87,0  775,8  267,6  140,7
Telemark 12  209  319,5 59,4  320,7  151,4 53,7
Aust-Agder 11 43 98,2 17,0 98,7 40,6 13,5
Vest-Agder 16  362 1 184,9  170,8 1 180,0  421,1 93,9
Rogaland 24  516 1 472,1  263,9 1 473,7  638,9  206,1
Hordaland 37  807 2 149,9  378,8 2 162,4  898,5  498,9
Sogn og Fjordane 8 37  192,9 18,7  194,1 96,9 31,7
Møre og Romsdal 16  142  475,1 64,3  478,0  221,0 50,0
Sør-Trøndelag 25  691 2 514,5  335,6 2 521,1 1 162,1  386,9
Nord-Trøndelag 4 95  520,8 49,1  524,0  261,7 72,7
Nordland 23  320 1 118,7  146,7 1 126,2  536,6  155,3
Troms 23  332 1 384,9  201,8 1 393,1  678,2  197,5
Finnmark Finnmárku 8 62  193,8 26,2  194,9 94,1 44,0
Andre norske områder5 3 29 88,0 15,5 86,5 39,3 8,9
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Ikke medregnet merverdiavgift.
3  Til faktorpriser.
4  Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken').
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller