Statistisk sentralbyrå


Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

2   Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter. 2001
Næringshovedgruppe I alt Bedrifter med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
64 Post og telekommunikasjoner i alt                
Antall bedrifter 1 095  680  138 71 59 57 59 31
Sysselsetting1 42 250  612  355  472  754 1 778 6 178 32 101
Omsetning2 61 722,0  838,6  366,0 1 085,1 2 290,8 5 379,7 15 269,1 36 492,7
Lønnskostnader3 15 160,3 22,7  104,0  241,0  346,3  996,0 2 770,6 10 679,8
Produksjonsverdi3 61 666,6  836,6  365,1 1 084,9 2 171,6 5 374,4 15 318,1 36 516,0
Bearbeidingsverdi4 24 766,3  205,3  108,3  355,1  598,8 1 148,1 4 845,0 17 505,6
Investeringer5 9 288,9 78,2 48,9  166,4  464,4 1 528,7 3 052,8 3 949,5
                 
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                
Antall bedrifter  614  488 64 12 10 4 16 20
Sysselsetting1 28 822  471  162 78  127  127 1 786 26 071
Omsetning2 13 820,0  140,3  104,0  125,1  101,5 54,5  760,1 12 534,7
Lønnskostnader3 7 658,3 3,9 20,1 24,5 29,1 24,4  357,2 7 199,1
Produksjonsverdi3 13 741,8  140,3  103,8  124,8  101,5 54,4  759,8 12 457,2
Bearbeidingsverdi4 8 598,6 82,2 31,4 43,4 41,6 30,2  330,9 8 038,9
Investeringer5 20,9 3,7 2,4 1,6 2,6 0,6 5,9 4,0
                 
64.2 Telekommunikasjoner                
Antall bedrifter  481  192 74 59 49 53 43 11
Sysselsetting1 13 428  141  193  394  627 1 651 4 392 6 030
Omsetning2 47 901,9  698,3  262,1  960,0 2 189,3 5 325,2 14 509,1 23 958,0
Lønnskostnader3 7 502,1 18,8 83,9  216,5  317,3  971,6 2 413,4 3 480,7
Produksjonsverdi3 47 924,8  696,3  261,3  960,1 2 070,1 5 320,0 14 558,3 24 058,8
Bearbeidingsverdi4 16 167,7  123,1 76,9  311,8  557,2 1 118,0 4 514,2 9 466,6
Investeringer5 9 268,0 74,5 46,5  164,8  461,9 1 528,0 3 046,9 3 945,5
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Ikke medregnet merverdiavgift. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken'). Millioner kroner.

Standardtegn i tabeller