Statistisk sentralbyrå


Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

1   Post og telekommunikasjoner. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 1999-2001
 
@Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Investeringer4
      Millioner kroner
64 Post og telekommunikasjoner i alt                  
1999  852 42 557 60 029,6 60 208,2 55 726,0 12 411,3 60 114,3 22 899,8 7 080,8
2000 1 024 42 121 65 100,5 65 631,4 64 112,0 13 790,2 65 170,2 21 283,4 7 427,9
2001 1 095 42 250 61 722,0 62 292,6 61 740,6 15 160,3 61 666,6 24 766,3 9 288,9
                   
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet                  
1999  483 31 820 13 053,3 13 074,7 12 414,1 7 456,0 13 053,7 8 533,8  685,9
2000  596 30 015 13 253,9 13 401,5 14 284,6 7 604,5 13 188,6 7 155,3 50,2
2001  614 28 822 13 820,0 14 284,3 13 545,9 7 658,3 13 741,8 8 598,6 20,9
                   
64.11 Posttjenester                  
1999 20 29 241 11 948,9 11 969,1 11 344,6 7 081,1 11 948,9 8 104,0  657,6
2000 21 27 182 12 024,6 12 172,2 13 077,3 7 182,7 11 959,0 6 678,0 31,9
2001 21 25 487 12 487,3 12 948,5 12 267,9 7 169,8 12 409,6 8 008,4 4,9
                   
64.12 Budtjenester ellers                  
1999  463 2 579 1 104,4 1 105,6 1 069,5  374,9 1 104,8  429,8 28,3
2000  575 2 833 1 229,2 1 229,3 1 207,3  421,8 1 229,6  477,3 18,3
2001  593 3 335 1 332,7 1 335,7 1 278,0  488,5 1 332,2  590,1 15,9
                   
64.2 Telekommunikasjoner                  
1999  369 10 737 46 976,3 47 133,5 43 311,9 4 955,4 47 060,7 14 365,9 6 394,9
2000  428 12 106 51 846,7 52 229,9 49 827,4 6 185,7 51 981,7 14 128,1 7 377,7
2001  481 13 428 47 901,9 48 008,4 48 194,7 7 502,1 47 924,8 16 167,7 9 268,0
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken').

Standardtegn i tabeller