Statistisk sentralbyrå

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk

1 Databehandlingsvirksomhet. Antall foretak, sysselsetting og omsetning, etter næringshovedgruppe. Endelige tall 2006 og foreløpige tall 2007
Næringshovedgruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2
2006 2007 2006 2007 2006 2007
          Millioner kroner
72 Databehandlingsvirksomhet i alt 9 292 9 864 38 107 40 928 54 945 62 293
72.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare  116  116  149  192  221 ..
72.2 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare 8 042 8 522 28 203 30 556 38 661 43 593
72.3 Databehandling  204  214 6 847 6 889 12 468 13 980
72.4 Drift av databaser  686  769 2 103 2 404 2 905 3 660
72.5 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og datamaskiner  230  241  794  884  681  779
72.6 Annen databehandlingsvirksomhet 14 2 11 3 8 ..
1  Gjennomsnittlig antall personer over året. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.
2  Ikke medregnet merverdiavgift.

Standardtegn i tabeller