Statistisk sentralbyrå

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

6   Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe. Foretak1. 2005
Næringshovedgruppe Antall foretak Omsetning Omsetning
Fra byggevirksomhet Fra anleggsvirksomhet Fra annen industriell aktivitet Fra tjenesteaktiviteter Fra varehandel
    Millioner kroner2 Prosent
45 Bygge- og anleggsvirksomht 38 135  204 579,6 67,8 27,3 0,5 1,5 2,8
45.1 Grunnarbeid 4 476 16 442,3 8,3 90,7 0,2 0,6 0,1
45.11 Riving av bygninger og flytting av masse 4 476 16 442,3 8,3 90,7 0,2 0,6 0,1
45.2 Annen bygge- og anleggsvirksomhet 17 690  123 776,8 71,4 26,1 0,6 1,0 0,8
45.21 Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner 12 546 95 474,2 80,8 16,9 0,4 1,0 1,0
45.22 Takarbeid  941 3 370,7 91,1 5,2 2,5 0,0 1,2
45.23 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg  265 10 277,9 2,8 95,2 1,2 0,6 0,2
45.24 Bygging av havne- og damanlegg 16  148,8 4,0 94,7 0,0 1,3 0,0
45.25 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 3 922 14 505,2 54,7 41,9 1,0 1,9 0,5
45.3 Bygginstallasjon 6 522 49 210,2 72,8 14,4 0,7 3,3 8,8
45.31 Elektrisk installasjonsarbeid 2 968 28 013,1 68,6 13,4 1,1 5,6 11,3
45.32 Isolasjonsarbeid  106  387,5 98,5 1,5 0,0 0,1 0,0
45.33 VVS-arbeid 3 363 20 427,7 78,8 15,2 0,2 0,3 5,6
45.34 Annen bygginstallasjon 85  381,9 32,5 64,3 0,8 0,0 2,4
45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 8 918 13 487,8 94,4 2,0 0,1 0,7 3,0
45.41 Stukkaturarbeid og pussing 6 2,9 99,7 0,2 0,0 0,1 0,0
45.42 Snekkerarbeid 5 264 5 255,2 97,5 1,5 0,0 0,1 0,9
45.43 Gulvlegging og tapetsering  802 1 490,5 92,8 2,3 0,0 0,7 4,2
45.44 Maler- og glassarbeid 2 588 5 984,9 91,7 2,3 0,1 1,1 4,8
45.45 Annen ferdiggjøring av bygninger  258  754,3 96,6 2,2 0,0 1,2 0,0
45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell  529 1 662,5 22,7 76,3 0,0 1,1 0,0
1  Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller