Statistisk sentralbyrå

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

2   Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe1. 2005
Næringshovedgruppe NACE I alt Bedrifter med sysselsetting
-2 3-4 5-9 10-19 20-29 30-
45 Antall bedrifter 38 629 29 698 3 211 2 575 1 854  530  761
Sysselsatte personer  145 099 27 778 10 875 16 646 24 617 12 603 52 580
Omsetning. Mill. kr2  201 566,8 24 370,4 13 394,8 22 540,8 33 296,2 17 577,3 90 387,2
Lønnskostnader. Mill. kr2 50 819,9 2 686,8 3 667,8 6 387,3 9 328,9 4 975,4 23 773,7
Bruttoinvesteringer. Mill. kr2 3 973,8  999,1  404,4  499,5  487,4  238,0 1 345,4
45.1 Antall bedrifter 4 457 3 572  372  274  150 40 49
Sysselsatte personer 12 236 3 154 1 264 1 777 2 007  970 3 064
Omsetning. Mill. kr2 16 447,2 2 923,1 1 590,5 2 423,5 2 843,3 1 473,6 5 193,1
Lønnskostnader. Mill. kr 3 846,1  271,2  404,8  686,0  807,0  388,8 1 288,4
Bruttoinvesteringer. Mill. kr2  824,2  308,4  139,2  126,8  130,1 43,3 76,4
45.2 Antall bedrifter 17 839 13 784 1 501 1 001  864  279  410
Sysselsatte personer 74 882 13 252 5 053 6 246 11 532 6 610 32 189
Omsetning. Mill. kr2  122 926,4 12 183,2 6 558,6 9 723,9 17 208,6 10 495,2 66 756,9
Lønnskostnader. Mill. kr2 27 266,3 1 331,2 1 745,2 2 465,4 4 149,3 2 550,8 15 024,3
Bruttoinvesteringer. Mill. kr2 2 075,4  402,8  186,2  211,3  232,6  142,3  900,2
45.3 Antall bedrifter 6 888 4 111  751  954  635  168  269
Sysselsatte personer 41 221 3 982 2 588 6 405 8 448 4 013 15 785
Omsetning. Mill. kr2 46 973,3 4 315,5 3 246,3 7 831,1 10 305,3 4 541,1 16 734,0
Lønnskostnader. Mill. kr2 15 832,9  651,9  920,0 2 418,5 3 381,3 1 640,2 6 821,0
Bruttoinvesteringer. Mill. kr2  619,7 91,2 44,6  112,6 90,9 33,9  246,5
45.4 Antall bedrifter 8 913 7 794  545  321  192 37 24
Sysselsatte personer 15 332 7 000 1 824 2 049 2 477  875 1 107
Omsetning. Mill. kr2 13 557,4 4 605,5 1 813,4 2 337,1 2 734,7  892,2 1 174,5
Lønnskostnader. Mill. kr2 3 391,6  396,6  548,3  750,5  926,7  335,3  434,2
Bruttoinvesteringer. Mill. kr2  291,7  177,8 25,1 31,8 29,7 13,6 13,8
45.5 Antall bedrifter  532  437 42 25 13 6 9
Sysselsatte personer 1 428  390  146  169  153  135  435
Omsetning. Mill. kr2 1 662,5  343,1  186,1  225,2  204,3  175,2  528,6
Lønnskostnader. Mill. kr2  483,0 35,9 49,5 67,0 64,6 60,2  205,8
Bruttoinvesteringer. Mill. kr2  162,8 18,8 9,4 17,0 4,1 5,0  108,5
1  Tallene inkluderer kun private bedrifter, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller